top_1.jpg
 • Narrow screen resolution
 • Wide screen resolution
 • Wide screen resolution
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Szpital Wojewódzki w Szczecinie
Nowa kardiologia na Arkońskiej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Natalia Andruczyk   
środa, 09 marca 2016 09:45

W pełni wyremontowany i wyposażony budynek, nowoczesne pracownie i sprzęt, komfortowe sale dla pacjentów – to tylko niektóre z atutów otwieranych właśnie, zmodernizowanych oddziałów kardiologicznych w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie. Nie zmieni się tylko jedno - uznawany za jeden z najlepszych w kraju zespół kardiologów.

Projekt „Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie przez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych” jest współfinansowany prze Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013. Dzięki dofinansowaniu udało się stworzyć nowoczesny ośrodek leczenia chorób kardiologicznych z oddziałami: Oddział Kardiologii i Kardiologii Inwazyjnej oraz Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego.

Liczy się czas

W nowym budynku pacjenci przebywać będą w salach jedno, dwu i trzyosobowych z niezależnym węzłem sanitarnym. Teraz w jednym miejscu znajduje się punkt przyjęć z podjazdem dla karetek, 8 - łóżkowy odcinek obserwacyjny oraz powiększony do 10 stanowisk Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, co nie jest bez znaczenia dla nagłych, pilnych zdarzeń medycznych.

- Choroby układu krążenia są niestety wiodącą przyczyną  zgonów w kraju i naszym województwie – mówi dr Robert Józwa, ordynator Oddziału Kardiologii SPWSZ. - W latach 2011-2013 były one odpowiedzialne za 32,7% ogółu zgonów mieszkańców województwa.  W daszym ciągu główną przyczyną zgonów z powodu chorób ukladu krążenia pozostaje choroba wieńcowa  i niewydolność krążenia. Mimo niewątpliwego postępu  polskiej kardiologii interwencyjnej  w ostatnich latach – (statystyki w ilości wykonywanych zabiegów stawiają nas w czołowce statystyk europejskich ) problemem pozostaje zbyt duża liczba zabiegów wykonywanych niezgodnie ze wskazaniami, co w dużym stopniu ogranicza korzyści  pacjentów z wykonywania tych zabiegów oraz naraża ich na niepotrzebne ryzyko. Wynika to głównie z kwalifikacji do zabiegu w oparciu tylko o wynik koronarografii bez uwzględnienia  badań dodatkowych. Mając to na uwadze nowe pracownie wyposażono we wszelkie narzędzia diagnostyczne umożliwiające ocenę czynnościową  naczyń wieńcowych  oraz dokładną ocenę anatomiczną. To pozwoli istotnie zredukować ilość nieuzasadnionych zabiegów.

Wszystko w jednym miejscu

W jednym budynku znajdują się pracownie m. in.: angiografii, hemodynamiki, elektroterapii i elektrofizjologii, dzięki czemu cały proces leczenia będzie skorelowany.   W nowoczesnych pracowniach znajdują się m . in. 2 nowoczesne angiografy, 5 ultrasonografów, nowe systemu monitorowania pacjentów, sprzęt do ergospirometrii i elektrofizjologii. Polisomnograf do badania bezdechu sennego, nowoczesna aparatura reanimacyjna, czy system do hemofiltracji (sztuczna nerka) to tylko wybrane narzędzia, które rozszerzą pole działań kardiologów ze Szpitala Wojewódzkiego.

 Co i gdzie?

Nowe oddziały kardiologiczne znajdują się w budynku „D” – zajęły miejsce po oddziałach chirurgicznych, które w 2015 roku przeniesiono do Centrum Zabiegowego. W przyziemiu budynku znajduje się kardiologiczna izba przyjęć z pokojami badań, gabinetami diagnostycznymi i 8 – stanowiskowym odcinkiem obserwacyjnym. Znajdują się tu także: duży hol wejściowy z rejestracją i odrębne wejście dla pacjentów przywożonych przez karetki. Stworzenie niezależnego kardiologicznego punktu przyjęć, z możliwością obserwacji pacjentów z podejrzeniem ostrego zespołu wieńcowego o niejasnym obrazie klinicznym, pozwoli  na istotne skrócenie czasu dotarcia pacjenta do pracowni hemodynamicznej.  Poprzez stworzenie odpowiednich warunków socjalnych będziemy mieli również możliwość nawet kilkunastogodzinnej obserwacji chorych (np. z napadowymi zaburzeniami rytmu) w dogodnych, nieuciążliwych dla niego warunkach.

Na pierwszym piętrze znajduje się oddział kardiologiczny z salami jedno, dwu i trzyosobowymi z indywidualnymi węzłami sanitarnymi (łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych), dyżurka pielęgniarek z otwartym punktem pielęgniarskim oraz pomieszczenia dla pacjentów, a także 10 - łóżkowy Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego.

Z kolei drugie piętro to kolejne sale pacjentów z wydzieloną częścią zabiegową, mieszczącą pracownię hemodynamiki, pracownię badań elektrofizjologicznych oraz pracownię elektroterapii. W ubiegłym roku w naszym oddziale wykonano ponad 800 prób dobutaminowych co stawia nas w czołówce pracowni ultrasonograficznych w kraju,  zakup kolejnych 5 wysokiej klasy ultrasonografów pozwoli w krótkim czasie zwiększyć tę ilość do ok. 1500-2000 badań rocznie co w istotny sposób poprawi jakość kwalifikacji do  koronarografii.  W trosce o bezpieczeństwo pacjenta aparaty angiograficzne w pracowni hemodynamiki wyposażone są w  nowoczesne układy redukcji  dawki promieniowania oraz oprogramowanie, które pozwala na zmniejszenie ilości ekspozycji i kolejną redukcję dawki oraz zmniejszenie ilości podawanego kontrastu. W części budynku „E” zorganizowane są pracownie diagnostyki nieinwazyjnej  oraz sala raportów i szkoleń.

Kardiologia w spocie

W ramach promocji projektu pn. „Podniesienie jakości dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie przez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych” powstał m.in. 15-sekundowy spot, w którym wystąpili pacjenci Poradni Kardiologicznej Szpitala Wojewódzkiego.

Obejrzyj spot „Z miłości do serca”

Kardiologia w SPWSZ w liczbach (za 2015 rok):

 • 23 lekarzy ze specjalizacją z kardologii
 • 21 osób ze specjalizacją z zakresu chorób wewnętrzn16 rezydentów specjalizujących się w kardiologii
 • 8 000 pacjentów hospitalizowanych
 • 3 000 koronografii
 • 1500 zabiegów angioplastyki wieńcowej
 • 538 zabiegów implementacji stymulatorów serca
 • 167 kardiowerterów – defibrylatorów
 • 455 zabiegów ablacji
 • 823 próby dobutaminowe
 • 441 ultrasonografii przezprzełykowych
 • 8 000 badań USG serca

Projekt „Podniesienie jakości dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie przez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych” jest współfinansowany prze Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013.

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.2015
Data finansowego zakończenia projektu: 12.2015
Całkowity koszt projektu: 24 872 236,48 zł
Kwota kosztów kwalifikowanych: 23 262 104,88 zł
Kwota dofinansowania przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013: 17 446 578,66 zł

    

   

  

 
Miłosz Parczewski z nominacją profesorską PDF Drukuj Email
Wpisany przez Natalia Andruczyk   
wtorek, 23 lutego 2016 14:57
Profesor Miłosz Parczewski, specjalista w dziedzinie chorób zakaźnych, odebrał dziś z rąk Prezydenta Rzeczpospolitej Polski nominację profesorską.

We wtorek prezydent wręczył nominacje profesorskie 78 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Profesor Miłosz Parczewski jest kierownikiem kliniki PUM na Oddziale Obserwacyjno – Zakaźnym, Chorób Tropikalnych i Nabytych Niedoborów Immunologicznych Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie.

 I. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe – z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania:
- dyplom lekarza: Pomorska Akademia Medyczna, Szczecin, 2002 rok,
- stopień doktora nauk medycznych: Pomorska Akademia Medyczna, Szczecin, 2007 rok,

- dyplom specjalisty w dziedzinie chorób zakaźnych: 2011 rok.

- stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w dyscyplinie medycyna: Pomorski Uniwersytet Medyczny, czerwiec 2012 rok.  

 
Pierwszy w województwie HIPEC PDF Drukuj Email
Wpisany przez Natalia Andruczyk   
środa, 27 stycznia 2016 11:26

Pierwszy w województwie sprzęt do dootrzewnowej chemioterapii w hipertermii trafił właśnie do Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie. – To kolejny krok w leczeniu pacjentów z rakiem jamy otrzewnowej, który powiększa spektrum naszych możliwości w chirurgii onkologicznej - mówią szczecińscy lekarze.

 Dootrzewnowa chemioterapia w hipertermii stosowana jest w przypadku raka pierwotnego, jak i wtórnego (przerzutowego). HIPEC polega na podaniu leku cytostatycznego przy odpowiedniej temperaturze bezpośrednio do jamy brzusznej pacjenta. Ciągły przepływ płynu z cytostatykiem oraz podwyższona temperatura umożliwiają dotarcie leku do wszystkich części jamy brzusznej. Dawka leku ustalana jest tak, jak w leczniu dożylnym, jednak dzięki hipertermii stężenie działania leku w konkretnym miejscu jest większe - a przez to bardziej skuteczne. 

 W zaawansowanych stadiach choroby nie ma niestety mowy o wyleczeniu. Jednak ta metoda daje możliwość przedłużenia życia pacjenta nawet o kilka, czy kilkanaście miesięcy.

- Walka o przedłużenie życia, to też walka o życie – mówi dr Samir Zeair, ordynator Oddziału Chirurgii Szpitala Wojewódzkiego przy ul. Arkońskiej w Szczecinie. – Dla pacjentów w zaawansowanym stadium choroby nowotworowej to szansa na dłuższe życie, a w przypadku wczesnego wykrycia – szansa nawet na wyleczenie.

- Wiele nowotworów, takich jak rak jelita grubego daje przerzuty własnie do jamy otrzewnowej – mówi dr Maciej Wrzesiński specjalista chirurgii onkologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie. – Leczenie takich przypadków jest bardzo trudne, do tej pory często było wręcz niemożliwe.

 Sprzęt, który trafił do Szpitala Wojewódzkiego jest jedynym takim w naszym województwie. Kosztował 300 tys. zł.

Do tej pory metoda HIPEC stosowana była jedynie w Gdańsku, Warszawie, Bydgoszczy, Warszawie i Krakowie. Uzupełnia on spektrum działań szczecińskich lekarzy. Oddział Chirurgii SPWSZ przeprowadza na światowym poziomie operacje nowotworów przewodu pokarmowego, dróg żółciowych i trzustki, łącznie z przeszczepami wątroby, jak to się dzieje w przypadku raka wątrobowokomórkowego. Przeprowadzane są również wysokospecjalistyczne zabiegi termoablacji oraz nowatorskie zabiegi chemoembolizacji, gdzie lek cytostatyczny podawany jest bezpośrednio do guza. Wprowadzono także procedurę zakładania protez jelitowych.

 


 

 

 
Światowy Dzień Chorego przy Arkońskiej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Natalia Andruczyk   
piątek, 12 lutego 2016 13:35

Szpital Wojewódzki w Szczecinie po raz szósty przyłączył się do obchodów Światowego Dnia Chorego. W sobotę (13 lutego) lekarze z SPWSZ przyjmowali w poradniach szpitalu ponad 100 pacjentów z województwa, którzy na co dzień mają utrudniony dostęp do specjalistów.

 Szpital Wojewódzki przy ul. Arkońskiej tradycyjnie już bierze aktywny udział w obchodach Światowego Dnia Chorego. Przy współpracy z Caritas Polska udało się dotrzeć do mieszkańców małych miejscowości, m. in. z powiatów: gryfińskiego, choszczeńskiego, stargardzkiego i gryfickiego, którzy w swoich parafiach zgłaszali chęć wizyt u konkretnych specjalistów. W sobotę, 13 lutego, szesnastu lekarzy Szpitala Wojewódzkiego przyjmowało chorych w poradniach na terenie szpitala.

- Przyjechałam aż z Dominikowa - mówi Janina Rydz. - W mojej miejscowości bardzo długo trzeba czekać na wizytę u specjalisty. Skorzystałam więc z wizyty u ortopedy i chirurga naczyniowego. 

Z porad kardiologa oraz neurologa skorzystała z kolei Anna Piechowska z Barnimia k. Drawska:

- Jestem tu już trzeci raz - mówi pani Ania. - To świetna inicjatywa. Przez wizytą u kardiologa wykonano wszystkie niezbędne badania. Bardzo ufam lekarzom tego szpitala, to świetni specjaliści. Do tego wszyscy tu są bardzo uprzejmi i pomocni. Nasze wizyty zostały zorganizowane tak, że nie trzeba długo czekać na swoją kolej - a po wizycie u jednego specjalisty zaraz można się udać na wizytę do kolejnego.

 - Wiemy, że mieszkańcy małych miejscowości mają utrudniony dostęp do specjalistów – przyznaje dr Magdalena Herczyńska, Prezes Fundacji Służby Zdrowia Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie, koordynator Światowego Dnia Chorego w SPWSZ. – Zawsze staramy się wychodzić im naprzeciw, dzięki takim spotkaniom możemy zapewnić wizytę u przynajmniej dwóch specjalistów w ciągu jednego dnia w jednym miejscu.

W sobotę porad i konsultacji udzielali  lekarze specjaliści w zakresie: kardiologii, dermatologii, endokrynologii, okulistyki, gastrologii, reumatologii, neurologii, ortopedii, chirurgii naczyń oraz fizjoterapii. Przyjęcia do kardiologa poprzedzone były badaniem EKG oraz ciśnienia. Na zlecenie lekarzy wykonywano równieże badania USG jamy brzusznej, tarczycy oraz naczyń tętniczych i żylnych.

 - Pacjenci zostali dowiezieni do szpitala busami – tłumaczy ks. Maciej Szmuc, z Caritas Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej. – Wizyty u specjalistów poprzedziła msza  w kościele pw. Św. Kazimierza przy ul. Broniewskiego. Następnie pacjenci udali się na umówione wizyty. Dla każdego przygotowaliśmy ciepłe napoje i poczęstunek. Dla osób z małych miejscowości, oddalonych od przychodni i szpitali, to szansa na pierwszą od dawna wizytę w poradni. Sami często nie mają jak do lekarza dojechać lub czas oczekiwania jest dla nich zbyt długi.

    

 
Jan Ślósarek - Zastępcą Dyrektora ds. Lecznictwa PDF Drukuj Email
Wpisany przez Natalia Andruczyk   
poniedziałek, 11 stycznia 2016 13:19

Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Jana Ślósarka na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie. Do głównych zadań dyrektora należeć będzie m.in. nadzór nad działalnością diagnostyczno - leczniczą szpitala.

 Jan Ślósarek jest absolwentem PAM w Szczecinie (1968). Po odbyciu stażu podyplomowego w Szpitalu Powiatowym w Gryfinie, promowany został do stopnia podporucznika. W latach 1971 – 1973 odbył dwuletnią okresową służbę wojskową na stanowisku dowódcy plutonu medycznego.
- 1974 specjalizacja I – go stopnia w zakresie chirurgii ogólnej w I – wszej Klinice Chirurgii Ogólnej PAM, (kierownik specjalizacji: dr med. Hieronim Zalewski)
- 1979 - Specjalizacja II -  go stopnia w zakresie neurochirurgii w Klinice Neurochirurgii PAM, (kierownik specjalizacji prof. dr hab. med. Tadeusz Słowik)

Profesor Ślósarek następnie pracował w Klinice Neurochirurgii PAM kolejno jako: asystent, st. asystent, adiunkt, a w 1988 r. docent. Doktorat obronił w 1979 roku.

Od 1 grudnia 1990 do 31 sieprnia 1996 był Prorektorem ds. klinicznych w Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie przez dwie kadencje, a w czasie pierwszej kadencji również Prorektorem ds. dydaktyki. Tytuł naukowy Profesora nauk medycznych nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polski uzyskał 22 lipca 1998.

Osiągnięcia:

- Promotor czterech doktoratów;
- Kierownik siedmiu specjalizacji w zakresie neurochirurgii;
- Autor i współautor 90 publikacji w czasopismach polskich, zagranicznych i wygłaszanych na kongresach naukowych.

Nagrody naukowe:

- Pol. Tow. Neurochirurgów(1981);
- Rektora  PAM (1981, 1988, 1989);
- Ministra Zdrowia (1993);
- Nagrody dydaktyczne: Rektora PAM (1975, 1985).
- Nagrody organizacyjne: Rektora PAM (1991, 1992).

Staże:

- Klinika Neurotraumatologii AM w Krakowie (1976)
- Pracownia Ciśnienia w/czaszkowego CMDiK Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (1978);
- Klinika Neurochirurgii AM w Warszawie (1979);
- Klinika Neurochirurgii Instytutu Karolińskiego w Sztokholmie (1986 i 1990);
- Klinika Neurochirurgii AM w Magdeburgu (1988);
- Klinika Chirurgii Plastycznej Lidingo –Kliniken w Sztokholmie (1990).

- Organizator i Kierownik Oddziału Klinicznego Neurotraumatologii Katedry i Kliniki Neurochirurgii PAM w Szczecinie, od 26 września 1994 do 01 kwietnia 2000 roku
- Organizator i Ordynator Oddziału Neurochirurgii i Neurotraumatologii SPWSZ w Szczecinie od 01 stycznia 2004r.

Odznaczenia:
- Złoty Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej (2002),  
- Złota Odznaka Honorowa Gryfa Zachodniopomorskiego nadana przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego (2010),
- Medal za zasługi dla Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie (2010).

Jako zastępcza dyrektora ds. Lecznictwa w SPWSZ Jan Ślósarek będzie odpowiedzialny za organizowanie i realizacja kompleksowych świadczeń medycznych oraz nadzór nad działalnością diagnostyczno – leczniczą szpitala.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 8 z 28