Oddział Onkologii Klinicznej i Chemioterapii

Oddział prowadzi chemioterapię chorób nowotworowych (w tym: wstępną i uzupełniającą chemioterapię w leczeniu operacyjnym nowotworów). Na oddziale znajduje się 16 łóżek i sale dziennego pobytu wyposażone w specjalistyczne fotele do wlewów infuzyjnych. Honorowane są badania spoza szpitala.
Lekarz prowadzący dostępny jest dla pacjentów w godzinach: 8.00-15.00; dla rodzin pacjentów, podobnie jak lekarz kierujący oddziałem – w godzinach 8.00-15.00. Nie ma ograniczeń odwiedzin. Oddział dysponuje 4 trzyosobowymi salami. Sale chorych wyposażone są w węzły sanitarne. Do dyspozycji pacjentów jest 5 toalet i 4 prysznice. Posiłki podawane są w sposób tradycyjny. Pokonywanie barier architektonicznych ułatwiają windy i podjazdy.

SEKRETARIAT
91 44 27 420

LEKARZ KIERUJĄCY ODDZIAŁEM
dr n. med. Piotr Serwatowski

LEKARZE
- dr n. med. Iwona Krawczyk
lek. med. Beata Kuta

 

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
mgr. Iwona Sosnowska

CENTRALA: 91 44 27 200, 91 44 27 213
DYŻURKA PIELĘGNIAREK: 91 44 27 207

SPWSZ Jednostka samorządu województwa zachodniopomorskiego
nfz
bip
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij