top_1.jpg
  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Poradnie Specjalistyczne

Poradnie Specjalistyczne
Lokalizacja: ul. Arkońska


Poradnia Alergologiczna – budynek C – rejestracja: 91 813 92 56 Gabinet lekarski: 91 813 97 60

Poradnia Diabetologiczna – budynek C – rejestracja: 91 813 93 77

Poradnia Chorób Metabolicznych i Leczenia Otyłości – budynek C – rejestracja: 91 813 93 77

Poradnia Endokrynologiczna – budynek ul. Broniewskiego 2 – rejestracja:  91 813 93 70, 91 813 93 71

Poradnia Gastroenterologiczna – budynek A - rejestracja: 91 813 93 30, 91 813 93 33, Pracownia Endoskopii: 91 813 91 40

Poradnia Geriatryczna – budynek C – rejestracja: 91 813 98 07, 91 813 94 03

Poradnia Urologiczna – budynek G – rejestracja: 91 813 96 07

Poradnia Nefrologiczna budynek G – rejestracja: 91 813 96 06

Poradnia Nefrologiczna dla Dzieci budynek B, wejście 2 - rejestracja: 91 813 92 08

Poradnia Dermatologiczna z Pracownią Dermatochirurgii – budynek B, wejście 1 – rejestracja: 91 813 92 56, gabinet lekarski: 91 813 93 58

Poradnia Reumatologiczna – budynek C – rejestracja: 91 813 91 95, 91 813 94 03

Poradnia Onkologiczna z Punktem Podawania Cytostatyków – budynek G - rejestracja: 91 813 91 48 Cytostatyki: tel. 91 813 91 44;  Gabinet lekarski: 91 813 91 46

Poradnia Chorób Zakaźnych i Chorób Tropikalnych - budynek ul. Broniewskiego 12 – rejestracja: 91 813 93 41

Poradnia Chorób Odzwierzęcych, Pasożytniczych i Profilaktyki Wścieklizny – budynek J – rejestracja: 91 813 94 40

Poradnia Nabytych Niedoborów immunologicznych – budynek ul. Broniewskiego 12 – rejestracja: 91 813 93 41,  91 813 93 42

Poradnia Chorób Zakaźnych dla Dzieci budynek B wejście 2 – rejestracja: 91 813 92 08

Poradnia Chirurgiczna budynek C – rejestracja: 91 813 91 95

Poradnia Okulistyczna budynek E – rejestracja 91 813 93 85

Poradnia Otolaryngologiczna budynek E - rejestracja 91 813 93 85

Poradnia Logopedyczna – budynek B, wejście 1 – rejestracja: 91 813 93 63

Poradnia Kardiologiczna, Zaburzeń Rytmu I Kontroli Stymulatorów Serca – budynek A – rejestracja: 91 813 93 30, 91 813 93 33

Poradnia Nadciśnienia Tętniczego budynek A – rejestracja: 91 813 93 30, 91 813 93 33

Poradnia Chirurgii Naczyniowej – budynek C – rejestracja: 91 813 91 95, 813 94 03

Poradnia Chirurgii Wątroby, Trzustki i Dróg Żółciowych – budynek C - rejestracja: 91 813 91 95, 813 94 03

Poradnia Neurochirurgiczna – budynek C – rejestracja: 91 813 91 95, 813 94 03

Poradnia Hepatologiczna Konsultacyjna – budynek Broniewskiego 2 – rejestracja: 91 813 93 66, 813 93 95

Poradnia Transplantologiczna Nefrologiczna – budynek G – rejestracja: 91 813 96 04

Poradnia Transplantologiczna Hepatologiczna – budynek Broniewskiego 2 – rejestracja: 91 813 91 74

Poradnia Neurologiczna budynek ul. Broniewskiego 2 – rejestracja: 91 813 93 95, 91 813 93 66

Poradnia Parkinsonizmu i Chorób Układu Pozapiramidowego – rejestracja: 91 813 93 95, 91 813 93 66

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej – budynek ul. Broniewskiego 22 – tel. 91 813 91 70

 

Zespół Poradni Przyszpitalnych
Lokalizacja: ul. Sokołowskiego 11 (ZDUNOWO)


Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc – budynek  - rejestracja: 91 44 27 280


Poradnia Gastroenterologiczna -
budynek  - rejestracja: 91 44 27 351


Poradnia Kardiologiczna -
budynek  - rejestracja: 91 44 27 351, 91 44 27 352


Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej -
budynek - rejestracja: 91 44 27 351


Poradnia Transplantologiczna -
budynek  - rejestracja: 91 44 27 351


Poradnia Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej -
budynek  - rejestracja: 91 44 27 351


Poradnia Chirurgii Ogólnej -
budynek  - rejestracja: 91 44 27 351


Poradnia Chorób Naczyń –
budynek  - rejestracja: 91 44 27 351


Rejestracja telefoniczna do powyższych poradni odbywa się w godz. 7.30- 13.30