top_1.jpg
 • Narrow screen resolution
 • Wide screen resolution
 • Wide screen resolution
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
OFERTY PRACY PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 24 czerwca 2015 13:03

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie, ogłasza nabór na stanowisko
MAGISTRA FARMACJI DO APTEKI SZPITALNEJ


Wymagania:
Wykształcenie wyższe - mgr farmacji.
Prawo wykonywania zawodu farmaceuty.
Podstawowy zakres znajomości pakietu MS Office.
Umiejętność pracy w zespole.
Punktualność i odpowiedzialność.

Zadania:
Praca w Aptece Szpitalnej, w tym w Pracowni Cytostatyków.
Udział w wydawaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych dla oddziałów i poradni SPWSZ
Sporządzanie leków recepturowych i leków aptecznych.
Udzielanie informacji i porad dotyczących działania i stosowania produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Oferujemy:
Stabilne zatrudnienie.
Szkolenie w  Aptece i Pracowni Cytostatyków.

Wymagane dokumenty:
List motywacyjny.
CV.
Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
Dokumenty, o których mowa powyżej, kandydaci winni składać w kserokopiach, przy czym ogłaszający zastrzega sobie prawo wglądu do oryginałów przedstawionych dokumentów.
Podanie wraz z wymaganymi dokumentami należy składać osobiście lub przesłać drogą elektroniczną na adres:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
bądź listową w terminie do dnia 31 lipca 2017 r., na adres:
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony
ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin
Szpital zastrzega prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.
Ewentualne pytania dotyczące powyższego ogłoszenia należy kierować do Kierownika Apteki tel. 91 813 9501.

 

 

 

OGŁOSZENIE


Dyrektor Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie

w porozumieniu ze Szczecińską Izbą Pielęgniarek i Położnych

ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na stanowisko:

Pielęgniarki Oddziałowej:

1. Oddziału V Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

2. Oddziału VI Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej


Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o składanie dokumentów określonych § 12 ust. 1 i 3 na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2016 r., poz. 1957). Wymagane kwalifikacje zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20.07.2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. nr 151 poz. 896).

Oferty prosimy składać w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia pod adresem:

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin, w zamkniętej kopercie z imieniem, nazwiskiem, adresem i nr telefonu do kontaktu oferenta oraz z adnotacją „Konkurs ofert na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału NAZWA”.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu 60 dni od daty upływu składania dokumentów. Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym pomiotu leczniczego można uzyskać w Dyrekcji Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie.

O terminie i miejscu przeprowadzania konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Dyrekcja SPWSZ w Szczecinie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.

OGŁOSZENIE Z DNIA 06 CZERWCA 2017 R.

 

 

OGŁOSZENIE


Dyrektor Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie

w porozumieniu ze Szczecińską Izbą Pielęgniarek i Położnych

ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na stanowisko:

Pielęgniarki Oddziałowej:

1. Oddziału Reumatologii, Oddziału Rehabilitacji


Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o składanie dokumentów określonych § 12 ust. 1 i 3 na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2016 r., poz. 1957). Wymagane kwalifikacje zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20.07.2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. nr 151 poz. 896).

Oferty prosimy składać w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia pod adresem:

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin, w zamkniętej kopercie z imieniem, nazwiskiem, adresem i nr telefonu do kontaktu oferenta oraz z adnotacją „Konkurs ofert na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału NAZWA”.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu 60 dni od daty upływu składania dokumentów. Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym pomiotu leczniczego można uzyskać w Dyrekcji Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie.

O terminie i miejscu przeprowadzania konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Dyrekcja SPWSZ w Szczecinie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.

OGŁOSZENIE Z DNIA 06 CZERWCA 2017 R.

 

 

 

 

  

OGŁOSZENIA ARCHIWALNE:

 

 

 


Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie

zatrudni pracownika na stanowisku: księgowa ds. inwentaryzacji

 

Główne obowiązki:

1. prowadzenie księgowej ewidencji analitycznej: środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych (WNiP), materiałów magazynowych, składników majątkowych pozabilansowych,

2. weryfikacja, dekretacja i księgowanie dokumentów dotyczących przyjęcia majątku oraz rozchodów i przekazań w zakresie ruchu majątku,

3. naliczanie amortyzacji od środków trwałych i WNiP oraz dochodów przyszłych okresów,

4. naliczanie amortyzacji planowanej na potrzeby tworzenia planów finansowo-rzeczowych,

5. uzgadnianie stanów księgowych wynikających z prowadzonych ewidencji w komórkach organizacyjnych oraz magazynach ze stanami ewidencji syntetycznej FK,

6. udział w pracach komisji inwentaryzacyjnych,

7. sporządzanie wykazów/zestawień różnic inwentaryzacyjnych,

8. sporządzania not PK dotyczących różnic inwentaryzacyjnych i ich księgowanie,

9. przygotowywanie wymaganych sprawozdań w obszarze obsługiwanym przez Sekcję.

Oczekiwania:

1. minimum średnie (preferowane ekonomiczne),

2. minimum roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

3. bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności Excel),

4. umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania syntetycznych wniosków,

5. umiejętność pracy w zespole,

6. dobra organizacja czasu pracy i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, komunikatywność i otwartość.

Mile widziane:

1. doświadczenie w ochronie zdrowia,

2. znajomość programu INFOMEDICA.

Oferujemy:

1. umowę o pracę,

2. zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu.

CV prosimy przesyłać na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , lub składać osobiście w Dziale Kadr i Płac Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, ul Arkońska 4 Szczecin (wejście od ul Broniewskiego 2) II piętro, pok. 1.

Informacji udziela Dział Kadr i Płac: tel. 91 813 9032.

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie klauzuli: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2016 r., poz. 922)"

Oferty należy składać do dnia 31.01.2017 r.

 

 

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie

zatrudni osoby do pracy na stanowisko :sanitariusz


Zatrudnienie od 1 maja 2016 r. na podstawie umowy zlecenia.

Informacji udziela Dział Kadr i Płac

Telefon: 91 813 9032, 9033, 9036, 9037.

Dokumenty można złożyć osobiście w budynku dyrekcji przy ul. Broniewskiego 2, pok. 1 i 3 II piętro, w godzinach 7.25 – 15.00.

Osoby chętne zapraszamy do złożenia oferty.


Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie nawiąże współpracę

z lekarzem pulmonologiem w zakresie konsultacji dla pacjentów Szpitala.


Warunki i forma zatrudnienia do uzgodnienia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferty prosimy przesyłać na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , lub składać osobiście w Dziale Kadr i Płac Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, ul Arkońska 4 Szczecin (wejście od ul Broniewskiego 2) II piętro, pok. 3.

Informacji udziela Dział Kadr i Płac: tel. 91 813 9033, 91 813 9036.

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2015 r., poz.2135, ze zm.)"

 

 

  

 

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie zatrudni Pracownika na stanowisku

specjalista ds. zamówień publicznych

Główne obowiązki:

 • kompleksowa obsługa postępowania przetargowego w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego od momentu jego wszczęcia do zawarcia umowy;
 • weryfikacja dokumentów takich jak wzory umów, opis przedmiotu zamówienia oraz inne załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w ramach przygotowywanych procedur;
 • realizacja postępowań o zamówienie publiczne współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;
 • udział w pracach komisji przetargowej;
 • archiwizacja dokumentacji z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe
 • znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych wraz z orzecznictwem,
 • doświadczenie zawodowe związane z pracą w zamówieniach publicznych w szczególności w prowadzeniu procedur powyżej progów UE, w tym przygotowywanie dokumentacji przetargowej (SIWZ, wzory umów, ogłoszeń, pism);
 • bardzo dobra obsługa komputera,
 • odporność na stres oraz umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność pracy w  zespole,
 • zdolność do analitycznego myślenia,
 • zdolność opracowania i redagowania tekstów,
 • samodzielność w realizacji zadań

Mile widziane:


doświadczenie w przygotowywaniu przetargów dla szpitali będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:
• umowę o pracę na zastępstwo
• zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu

CV prosimy przesyłać na adres
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , lub składać osobiście w Dziale Kadr i Płac Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, ul Arkońska 4 Szczecin (wejście od ul Broniewskiego 2) II piętro, pok. 1.

Informacji udziela Dział Kadr i Płac: tel. 91 813 9032, 91 813 9036.

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie klauzuli: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2015 r., poz.2135, ze zm.)"

Oferty należy składać do 29.02.2016 r.

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie

zatrudni

biegłego rewidenta

- Ogłoszenie na wybór biegłego rewidenta na lata 2015-2017.pdf

- Załącznik nr 1 do ogłoszenia na wybór biegłego 2015-2017.docx

- Załącznik nr 1 do ogłoszenia na wybór biegłego 2015-2017.pdf


Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie

zatrudni

Specjalistę  w Dziale Kadr i Płac

Główne obowiązki

· przygotowywanie umów dla pracowników (umów o pracę, o dzieło, kontraktów  oraz zleceń)
· prawidłowe prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej, akt osobowych
· naliczanie wynagrodzeń
· naliczanie świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa
· sporządzanie list płac
· prowadzenie dokumentacji związanej z naliczaniem wynagrodzeń
· prowadzenie ewidencji czasu pracy, zwolnień lekarskich itp.
· sporządzanie deklaracji do ZUS i US
· sporządzanie sprawozdań do GUS i innych instytucji według  bieżących potrzeb
· wystawianie dokumentów i zaświadczeń dla pracowników
· bieżąca komunikacja i współpraca z pozostałymi pracownikami

Oczekiwania:

· wykształcenie  kierunkowe
· minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w pracy w dziale kadrowo-płacowym
· bardzo dobra znajomość programu PŁATNIK
· dobra znajomość przepisów prawa pracy, podatkowych  i ubezpieczeń społecznych
· dobra organizacja czasu pracy i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów
· dobra znajomość aplikacji MS Office
· komunikatywność, otwartość i predyspozycje do pracy zespołowej

Mile widziane:

• doświadczenie w ochronie zdrowia
• znajomość programu kadrowo-płacowego INFOMEDICA

Oferujemy:

• umowę o pracę
• zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu od lipca br.

CV prosimy przesyłać na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , lub składać osobiście w Dziale Kadr i Płac Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, ul Arkońska 4 Szczecin (wejście od ul Broniewskiego 2) II piętro, pok. 1.
Informacji udziela Dział Kadr i Płac: tel. 91 813 9050 lub 91 813 9032, 91 813 9036.
Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Prosimy o dopisanie klauzuli: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2002 r., nr 101 poz. 926, ze zm.)"

Oferty należy składać do 03.07.2015 r.

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie zatrudni Pracownika Sekcji Inwentaryzacji

Główne obowiązki:
· udział w komisjach inwentaryzacyjnych,· ewidencja środków trwałych i wyposażenia (OT, LT, itp. )· kontrola kompletności dokumentów zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz udział w zapewnieniu prawidłowego obiegu dokumentów dotyczących środków trwałych i wyposażenia

 


· bieżące znakowanie środków trwałych i wyposażenia

 

Oczekiwania:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • m

  in. roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisk

  u

   • znajomość zasad ewidencji środków trwałych i wyposażenia

     •  

       • umiejętność pracy zespołowej

           •  

             • bardzo dobra znajomość pakietu Office (Excel, Word)


Mile widziane:

• doświadczenie w służbie zdrowia

Oferujemy:
• umowę o pracę
• zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu od kwietnia br.

CV prosimy przesyłać na adres
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , lub składać osobiście w Dziale Kadr i Płac Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, ul Arkońska 4 Szczecin (wejście od ul Broniewskiego 2) II piętro, pok. 1.

Informacji udziela Dział Kadr i Płac: tel. 91 813 9050 lub 91 813 9032, 91 813 9036.

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie klauzuli: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2002 r., nr 101 poz. 926, ze zm.)"

Oferty należy składać do 03.04.2015 r.


Dyrektor Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

w Szczecinie, ogłasza nabór na stanowisko

MAGISTRA FARMACJI DO APTEKI SZPITALNEJ

Wymagania:

Wykształcenie wyższe - mgr farmacji.

Prawo wykonywania zawodu farmaceuty.

Podstawowy zakres znajomości pakietu Office.

Umiejętność pracy w zespole.

Punktualność i odpowiedzialność.

 

Zadania:

Praca w Aptece Szpitalnej, w tym w Pracowni Cytostatyków.

Udział w wydawaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych dla oddziałów
i poradni SPWSZ

Sporządzanie leków recepturowych i leków aptecznych.

Udzielanie informacji i porad dotyczących działania i stosowania produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

 

Oferujemy:

Stabilne zatrudnienie.

Szkolenie w  Aptece i Pracowni Cytostatyków.

 

Wymagane dokumenty:

List motywacyjny.

CV.

Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Dokumenty, o których mowa powyżej, kandydaci winni składać w kserokopiach, przy czym ogłaszający zastrzega sobie prawo wglądu do oryginałów przedstawionych dokumentów.

Podanie wraz z wymaganymi dokumentami należy składać osobiście lub przesłać drogą elektroniczną na adres:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

bądź listową w terminie do dnia 18 marca 2015 r., na adres:

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony

ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin

Ewentualne pytania dotyczące powyższego ogłoszenia należy kierować do Kierownika Apteki tel. 91 813 9501

 

 


Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie zatrudni Pracownika Działu Finansowo-Księgowego

Główne obowiązki:

· dekretacja i księgowanie dokumentów księgowych,

· obsługa i ewidencja bankowości elektronicznej,

· rozliczanie i księgowanie delegacji krajowych i zagranicznych,

· prowadzenie rozliczeń w ramach programów zdrowotnych,

· rozliczanie i ewidencja  umów cywilno-prawnych,

· sporządzanie deklaracji VAT

Oczekiwania:

min. 3 -letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

znajomość zasad rachunkowości i zagadnień podatkowych

wykształcenie wyższe ekonomiczne

umiejętność pracy zespołowej

bardzo dobra znajomość pakietu Office (Excel, Word)

Mile widziane:

· doświadczenie w służbie zdrowia

· doświadczenie w biurze rachunkowym

Oferujemy:
• umowę o pracę
• zatrudnienie w wymiarze pełnego

CV prosimy przesyłać na adres
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , lub składać osobiście w Dziale Kadr i Płac Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, ul Arkońska 4 Szczecin (wejście od ul Broniewskiego 2) II piętro, pok. 1.

Informacji udziela Dział Kadr i Płac: tel. 91 813 9050 lub 91 813 9032, 91 813 9036.

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie klauzuli: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2002 r., nr 101 poz. 926, ze zm.)"

Oferty należy składać do dnia 09.02.2015 r.

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie zatrudni Pracownika Sekcji Inwentaryzacji i Środków Trwałych

Główne obowiązki:

· udział w komisjach inwentaryzacyjnych,

· ewidencja środków trwałych i wyposażenia (OT, LT, itp. )

· kontrola kompletności dokumentów zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz udział w zapewnieniu prawidłowego obiegu dokumentów dotyczących środków trwałych i wyposażenia

· bieżące znakowanie środków trwałych i wyposażenia

Oczekiwania:

min. roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

znajomość zasad ewidencji środków trwałych i wyposażenia

umiejętność pracy zespołowej

bardzo dobra znajomość pakietu Office (Excel, Word)

Mile widziane:
• doświadczenie w służbie zdrowia

Oferujemy:
• umowę o pracę
• zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu od marca br.

CV prosimy przesyłać na adres
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , lub składać osobiście w Dziale Kadr i Płac Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, ul Arkońska 4 Szczecin (wejście od ul Broniewskiego 2) II piętro, pok. 1.

Informacji udziela Dział Kadr i Płac: tel. 91 813 9050 lub 91 813 9032, 91 813 9036.

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie klauzuli: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2002 r., nr 101 poz. 926, ze zm.)"

Oferty należy składać do 12.02.2015 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie zatrudni Specjalistę ds. BHP


Opis stanowiska
Zakres obowiązków odpowiada zakresowi działania służby bhp, o którym mowa w § 2 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (D. U. Nr 109, poz. 704 z dnia 18 września 1997 r. ze zm.)

Wymagania
Od kandydata oczekujemy spełnienia wymogów kwalifikacyjnych określonych w § 4 ust. 2 ww. rozporządzenia tj. posiadanie wyższego wykształcenia o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo ukończenie studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a nadto:
• staż pracy w służbie bhp nie mniejszy niż 3 lata,
• biegła obsługa pakietu MS Office,
• systematyczne podejście do rozwiązywania problemów oraz samodzielność
• dokładność i rzetelność,
• bardzo dobra organizacja pracy,
• umiejętność pracy pod presją czasu.

Mile widziane:
• doświadczenie w zawodzie specjalisty ds. bhp w służbie zdrowia

Oferujemy:
• umowę o pracę
• zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu

CV prosimy przesyłać na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , lub składać osobiście w Dziale Kadr i Płac Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, ul Arkońska 4 (wejście od ul Broniewskiego 2) II piętro, pok. 106.

Informacji udziela Dział Kadr i Płac: tel. 91 813 9050 lub 91 813 9032, 91 813 9036.

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie klauzuli: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2002 r., nr 101 poz. 926, ze zm.)"Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie zatrudni TERAPEUTĘ ZAJĘCIOWEGO

Wymagania:

- ukończenie studiów wyższych na kierunku lub w specjalności terapia zajęciowa, obejmujących co najmniej 3000 godzin kształcenia, w tym 2000 godzin w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmujących wiedzę z zakresu teorii i technik terapeutycznych i uzyskanie tytułu licencjata, lub

- ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej uzyskanie tytułu zawodowego terapeuty zajęciowego lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie terapeuty zajęciowego, lub

-ukończenie przed dniem 31 sierpnia 2009 r. szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego w zawodzie instruktor terapii zajęciowej.

Mile widziane:

- doświadczenie w zawodzie terapeuty zajęciowego.

Oferujemy:

- umowę o pracę

- zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu

CV prosimy przesyłać na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , lub składać osobiście w Dziale Kadr i Płac SPWSZ, ul Arkońska 4 (wejście od ul Broniewskiego 2) II piętro, pok. 106.

Informacji udziela Dział Kadr i Płac SPWSZ, tel. 91 813 9050 lub 91 813 9036.

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2002 r., nr 101 poz. 926, ze zm.)