top_1.jpg
  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
EZP/220/5/2017 - Zakup urządzeń typu serwer, macierz oraz licencji oprogramowania serwerowego wraz licencjami dostępu na potrzeby wyposażenia serwerowni w SPWSZ w Szczecinie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 30 stycznia 2017 17:03
EZP/220/5/2017 - Zakup urządzeń typu serwer, macierz oraz licencji oprogramowania serwerowego wraz licencjami dostępu na potrzeby wyposażenia serwerowni w SPWSZ w Szczecinie

[tab=Ogłoszenie]

Ogłoszenie o zamówieniu

ogłoszenie.pdf (17.01.2017 15:00)

zmiana ogłoszenia.pdf (24.01.2017 09:00)

zmiana ogłoszenia 2.pdf (25.01.2017 20:00) 

 

 

[tab=Specyfikacja]

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

siwz.pdf (17.01.2017 15:00)

[tab=Załączniki]

Załączniki do specyfikacji

Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.pdf (17.01.2017 15:00)

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wzór formularza ofertowego.doc (17.01.2017 15:00)

Załącznik nr 2A do SIWZ - Formularz asortymentowo - cenowy.docx (17.01.2017 15:00)

Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy z art.25a ust.1ustawy Pzp.doc (17.01.2017 15:00)

Załącznik nr 3A - Oświadczenie Wykonawcy z art.25a ust.1ustawy Pzp.doc (17.01.2017 15:00)

Załącznik nr 4 do SIWZ Projekt umowy.pdf (17.01.2017 15:00)

Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz dostaw.doc (17.01.2017 15:00)

Załącznik nr 6 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotów trzecich.doc (17.01.2017 15:00)

 

poprawiony Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.docx (25.01.2017 20:00) 

[tab=Wyjaśnienia]

Pytania i wyjaśnienia

wyjaśnienia nr 1.pdf (19.01.2017 15:00) 

wyjaśnienia nr 2.pdf (24.01.2017 09:00)

wyjaśnienia nr 3.pdf (25.01.2017 20:00) 

[tab=Informacje]

Informacje z otwarcia ofert

informacja z otwarcia ofert.pdf (30.01.2017 17:00)

[tab=Wyniki]

Wyniki postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf (02.02.2017 16:00) 

[tab=Odwołania] 

Odwołania

[tab=Udzielenie Zam.]

Udzielenie Zamówienia
[/tabs]