top_1.jpg
  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
EP/220/27/2017 pn. Dostawa i instalacja sprzętu w ramach projektu nr POIS.09.01.00-00-0068/16 pn. "Wzrost jakości oraz skuteczności działań Specjalistycznego Szpitala im.prof. A. Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie w zakresie ratownictwa medycznego" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 31 lipca 2017 14:32

EP/220/27/2017 pn. Dostawa i instalacja sprzętu w ramach projektu nr POIS.09.01.00-00-0068/16 pn. "Wzrost jakości oraz skuteczności działań Specjalistycznego Szpitala im.prof. A. Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie w zakresie ratownictwa medycznego"

Specyfikacja

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

siwz.pdf (19.04.2017 15:30)

Załączniki

Załączniki do specyfikacji

Załącznik nr 1A.1-1A.11 Opis przedmiotu zamówienia, wymagane parametry.ZIP (19.04.2017 15:30)

Załącznik nr 1B.1-1B.11 Parametry oceniane.ZIP (19.04.2017 15:30)

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wzór formularza ofertowego.doc (19.04.2017 15:30)

Załącznik nr 2A do SIWZ - Wzór formularza asortymentowo- cenowego.docx (19.04.2017 15:30)

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy (formularz JEDZ).doc (19.04.2017 15:30)

Załącznik nr 4 do SIWZ Projekt umowy.pdf (19.04.2017 15:30)

Załącznik nr 5 do SIWZ. Zobowiązanie podmiotów trzecich.doc (19.04.2017 15:30)

Załącznik nr 6 do SIWZ Oświadczenia (podatki, zakaz ubiegania się o zamówienie).doc (19.04.2017 15:30)

Załącznik nr 7 do SIWZ Protokół odbioru.pdf (19.04.2017 15:30)

 

Poprawiony załącznik nr 1A-3 - opis przedmiotu zamówienia.doc (22.05.2017 15:00)

Poprawiony załącznik nr 1A-6 - opis przedmiotu zamówienia.doc (22.05.2017 15:00)

Poprawiony załącznik nr 1B-3 - parametry oceniane.doc (22.05.2017 15:00)

Poprawiony załącznik nr 4 do SIWZ Projekt umowy.pdf (22.05.2017 15:00)

 

Poprawiony załącznik nr 2 do SIWZ. Wzór formularza ofertowego.doc (05.06.2017 11:30)

 

Załącznik nr 1A.12-1A.18  Opis przedmiotu zamówienia, wymagane parametry.ZIP (05.07.2017 15:30)

Załącznik nr 1B.12-1B.18  Parametry oceniane.ZIP (05.07.2017 15:30)

Poprawiony II załącznik nr 4 do SIWZ Projekt umowy.pdf (05.07.2017 15:30)

Poprawiony załącznik nr 1A-4 do SIWZ.rtf (05.07.2017 15:30)

Poprawiony załącznik nr 1A-5 do SIWZ.rtf (05.07.2017 15:30)

Poprawiony załącznik nr 1A-9 do SIWZ.rtf (05.07.2017 15:30)

Poprawiony załącznik nr 1A-11 do SIWZ.docx (05.07.2017 15:30)

 

Poprawiony załącznik nr 1B-18 do SIWZ.docx (07.07.2017 17:30)

 

 

Informacje

Informacje z otwarcia ofert

Wyniki

Wyniki postępowania

Odwołania

Odwołania

Udzielenie Zam.

Udzielenie Zamówienia