top_1.jpg
  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
EP/220/39/2017 pn.: Kompleksowa obsługa systemu informatycznego w zakresie administrowania i obsługi oprogramowania aplikacyjnego Infomedica, serwerów oraz sieci strukturalnej w SPWSZ w Szczecinie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 19 lipca 2017 14:39

EP/220/39/2017 pn.: Kompleksowa obsługa systemu informatycznego w zakresie administrowania i obsługi oprogramowania aplikacyjnego Infomedica, serwerów oraz sieci strukturalnej w SPWSZ w Szczecinie

Specyfikacja

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

siwz.pdf (15.05.2017 15:30)

Załączniki

Załączniki do specyfikacji

Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla lokalizacji Arkońska 4.pdf (15.05.2017 15:30)

Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego.doc (15.05.2017 15:30)

Załącznik nr 2A do SIWZ - Wzór formularza asortymentowo - cenowego.docx (18.05.2017 15:00)

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp.doc (15.05.2017 15:30)

Załącznik nr 3A do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp.doc (15.05.2017 15:30)

Załącznik nr 4 do SIWZ Projekt umowy.pdf (15.05.2017 15:30)

Zalacznik nr 4A do SIWZ - ZOBOWIAZANIE DO ZACHOWANIA W TAJEMNICY INFORMACJI POUFNYCH.pdf (15.05.2017 15:30)

Zalacznik nr 4B do SIWZ - Umowa o zachowaniu poufności.pdf (15.05.2017 15:30)

Zalacznik nr 4C do SIWZ UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.pdf (15.05.2017 15:30)

Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz zamówień podobnych.doc (15.05.2017 15:30)

Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób.doc (15.05.2017 15:30)

Załącznik nr 7 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotów trzecich.doc (15.05.2017 15:30)

 

Poprawiony załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla lokalizacji Arkońska 4.pdf (22.05.2017 19:30)

Poprawiony załącznik nr 2A do SIWZ - Wzór formularza asortymentowo - cenowego.docx (22.05.2017 19:30)

Poprawiony załącznik nr 4 do SIWZ Projekt umowy.pdf (22.05.2017 15:30)

Poprawiony załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób.doc (22.05.2017 15:30)

 

Poprawiony załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz zamówień podobnych.doc (30.05.2017 16:30)

Poprawiony II załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla lokalizacji Arkońska 4.pdf (30.05.2017 16:30)

Poprawiony II załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób.doc (30.05.2017 16:30)

 

Poprawiony II załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz zamówień podobnych.doc (02.06.2017 15:00)

Poprawiony III załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób.doc (02.06.2017 15:00)

 

 

 

Odwołania

Odwołania