top_1.jpg
  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
EZP/220/3/2017 - Dostawa jednorazowego sprzętu do koronarografii PTCA i PTA dla SPWSZ w Szczecinie. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 10 maja 2017 09:43

EZP/220/3/2017 - Dostawa jednorazowego sprzętu do koronarografii PTCA i PTA dla SPWSZ w Szczecinie.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

ogłoszenie.pdf (01.02.2017 10:30)

zmiana ogłoszenia nr 1.pdf (06.03.2017 09:00)

zmiana ogłoszenia nr 2.pdf (09.03.2017 09:30)

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

siwz.pdf (01.02.2017 10:30)

 

Załączniki do specyfikacji

Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.pdf (01.02.2017 10:30)

Załącznik nr 1A do SIWZ Wymagane warunki graniczne.doc (01.02.2017 10:30)

Załącznik nr 1B do SIWZ parametry podlegające ocenie (zad.1-37 i 39-70).doc (01.02.2017 10:30)

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wzór formularza ofertowego.doc (01.02.2017 10:30)

Załącznik nr 2A do SIWZ. Oferta asortymentowo - cenowa do zadania nr 1-32 i 34 - 70.doc (01.02.2017 10:30)

Załącznik nr 2B do SIWZ. Oferta asortymentowo-cenowa.doc (01.02.2017 10:30)

Załącznik nr 3 do SIWZ - formularz JEDZ.doc (01.02.2017 10:30)

Załącznik nr 4 do SIWZ. Projekt umowy.pdf (01.02.2017 10:30)

Załącznik nr 4A do SIWZ. Projekt umowy - zadanie 33.pdf (01.02.2017 10:30)

Załącznik nr 5 do SIWZ Oświadczenia (podatki, zakaz ubiegania się o zamówienie).doc (01.02.2017 10:30)

Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz depozytu.doc (01.02.2017 10:30)

 


Poprawiony załącznik nr 1A do SIWZ Wymagane warunki graniczne - zadanie 33.doc (03.03.2017 12:00)

Pytania i wyjaśnienia

Wyjaśnienia nr 1.pdf (17.02.2017 21:30)


Wyjaśnienia nr 2.pdf (03.03.2017 12:00)

Wyjaśnienia nr 3.pdf (07.03.2017 13:00)

Informacje z otwarcia ofert


Informacja z otwarcia ofert.pdf (14.03.2017 17:30)

OdwołaniaWyniki postępowania

 

Unieważnienia.pdf (17.03.2017 14:30)

Sprostowanie do zadania 55.pdf (20.03.2017 11:00)

Sprostowanie do zadania 64.pdf (18.04.2017 13:30)

 

Wyniki.pdf (04.04.2017 13:30)

Wyniki do zadania 55.pdf (07.04.2017 14:00)

Udzielenie Zamówienia