top_1.jpg
  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Szpital wczoraj i dziś PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 23 września 2011 11:00

Szpital Wojewódzki im. Marii Skłodowskiej – Curie w Szczecinie to placówka ochrony zdrowia o ugruntowanej pozycji na mapie regionalnego i krajowego lecznictwa.

Pierwsi pacjenci otrzymali tutaj pomoc medyczną 6 sierpnia 1945 roku gdy skromny liczebnie zespół lekarzy - dr Elżbieta Buk, dr Bronisława Szyran – Smolska, dr Kazimierz Gradziński, dr Jan Sojka, dr Romuald Orłowski,dr Perzyński, po zatwierdzeniu przez komendanturę wojskową Szczecina wskazania lokalizacyjnego, zorganizował liczący 128 łóżek miejski szpital zakaźny. Dzielnie w tych pracach uczestniczyła też nieliczna grupa pielęgniarek i sanitariuszek pod kierunkiem Anny Strońskiej i Genowefy Lange. Od zaraz została podjęta walka z epidemią duru brzusznego i plamistego, czerwonki i błonicy. Do szpitala zgłaszali się też chorzy na gruźlicę oraz choroby weneryczne. Tutaj fachową pomoc medyczną otrzymywali pacjenci różnych narodowości, wśród nich Polacy, Niemcy, Białorusini, Ukraińcy, Rosjanie, Francuzi.

Przed końcem 1945 roku udaje się uruchomić szpitalną kuchnię, pralnię oraz przygotować dla pacjentów kolejnych 150 łóżek. Z dnia na dzień przybywało entuzjastów wspólnego dzieła, a na szczególne słowa uznania zasłużyli prof. Strumiński, prof. Rozowski, dr Szlemiński, dr Józef Markowicz, dr Krystyna Stawiarska, dr Jerzy Bernfeld, dr Oszczak, dr Brykczyńska, dr Noiszewska, dr Niemycz, dr Stępień, dr Gerber, dr Stanisław Wojtowicz, prof. Marek Eisner. Pokolenie młodszych „pionierów” reprezentowali wówczas m.in. dr Antoni Korniak, dr Janusz Lapis, dr Ignacy Świtlik, dr Marek Toczkowski, dr Michał Kurowski i wielu innych znakomitych specjalistów oddanych sztuce lekarskiej. Na głęboki szacunek zasługuje także pełna poświęcenia praca licznych zastępów pielęgniarek pracujących „pod okiem” przełożonych Janiny Kopeć, Marii Sławeckiej i Benedykty Olszewskiej.

Pierwszym Dyrektorem Szpitala był dr Perzyński, a następnie:
1946 rok dr Elżbieta Buk
1947 – 1952 dr Roman Rattinger
1952 – 1955 dr Józef Markowicz
1955 – 1965 dr Marian Habela
1965 – 1998 dr Antoni Korniak
1999 – 2007 dr n. med. Zenon Czajkowski
Od kwietnia 2007 roku dr n. med. Mariusz Pietrzak.

Wiele zrealizowanych zamierzeń i znaczących wydarzeń zapisanych jest w bogatej historii szpitala „na Arkońskiej”. Z powszechnym uznaniem witano każdą inicjatywę poprawiającą warunki pobytu i leczenia chorych oraz pracy personelu medycznego.

 Od 1962 roku rozpoczął się ciągły proces uruchamiania nowych Oddziałów. Jako pierwszy był Oddział Laryngologii, później Oddział Reumatologii. W 1964 roku szpital otrzymuje imię Marii Skłodowskiej – Curie, a w roku 1969 następuje otwarcie pierwszego w regionie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Swoją działalność rozpoczął też Oddział Neurologii.

 W 1971 roku do dyspozycji pacjentów zostaje przekazany Oddział Wewnętrzny o profilu kardiologicznym, a rok później Oddział o profilu nefrologicznym.

Szerokim echem odbił się fakt uruchomienia w 1973 roku pierwszego w regionie Oddziału Dializ dla chorych z przewlekłą niewydolnością nerek. Praktyczną konsekwencją specjalizacji nefrologicznej szpitala było wykonanie w 1983 roku przez Zespół pod kierunkiem dr Marka Umińskiego pierwszego przeszczepu nerki. W tej specjalności misja szpitala „na Arkońskiej” trwa do dziś i jest to w skali kraju czołowy ośrodek transplantacji nerek.

 Wielkie wydarzenie z zakresu transplantologii przyniósł rok 2000, gdy Zespół specjalistów pod kierunkiem dr Romana Kostyrki wykonał pierwszy przeszczep wątroby. Do dziś Zespoły lekarsko – pielęgniarskie kierowane przez profesorów Piotra Milkiewicza i Macieja Wójcickiego z powodzeniem realizują ten ambitny program będąc drugim ośrodkiem w Polsce w tej sztuce medycznej.

Szpital „na Arkońskiej” notuje spore osiągnięcia także w innych specjalnościach: kardiologii, diabetologii, okulistyce, gastroenterologii, otolaryngologii, chirurgii naczyniowej, leczeniu chorób zakaźnych, dermatologii, endokrynologii, urologii, neurochirurgii oraz w leczeniu specjalistycznym dzieci i młodzieży. Dzięki stałemu doposażeniu w wysokiej klasy sprzęt i urządzenia, na wysokim poziomie realizowane są też diagnostyczne funkcje szpitala.

Szpital Wojewódzki to obecnie 28 Oddziałów, 30 Poradni Specjalistycznych, Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Zakład Patomorfologii, Pracownie Diagnostyczne, Ośrodek Rehabilitacji Dziennej, Stacja Dializ, Apteka szpitalna, Bank krwi oraz Administracja szpitala.

Szpital legitymuje się Certyfikatem Jakości przyznanym przez Polskie Centrum Badania i Certyfikacji S.A., Certyfikatem Akredytacyjnym nadanym przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz Certyfikatem „Szpital bez bólu”. Wiele certyfikatów jakości, także rangi międzynarodowej posiadają laboratoria centralne i mikrobiologiczno – toksykologiczne.

Uznaniem pacjentów i dobrą marką wśród fachowców cieszą się realizowane w szpitalu na Arkońskiej programy zdrowotne: „Program zapobiegania i zwalczania przewlekłych powikłań cukrzycy” oraz „Program prewencji, diagnostyki i terapii HIV/AIDS/STI Bordernet work” posiadający status unijny.

Współczesność szpitala zawiera się w ambitnym planie podnoszenia na jeszcze wyższy poziom usług medycznych oraz systematycznego poprawiania funkcjonalności techniczno – lokalowej, głównie oddziałówi poradni. O wielkości zadań wykonywanych dla naszych pacjentów świadczą te liczby: ponad 43 tysiące osób hospitalizowanych, około 160 tysięcy udzielonych porad specjalistycznych i 1,25 mln wykonywanych w ciągu roku badań laboratoryjnych. Większość zadań udaje się zrealizować w oparciu o współpracę z Urzędem Marszałkowskim, organem założycielskim szpitala i głównym dysponentem środków finansowych. Prowadzona aktualnie budowa nowoczesnego Centrum Zabiegowego wartości 48 milionów złotych może posłużyć jako przykład twórczego spojrzenia w bliższą i dalszą przyszłość Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie.

FUNDACJA SŁUŻBY ZDROWIA
Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
im. Marii Skłodowskiej - Curie
71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4, tel. 91 813 90 16

PKO BP 61102047950000980200853481

KRS 0000112549

WSPOMAGAMY PROGRAM ROZWOJU KARDIOLOGII DZIECIĘCEJ