Oddział Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego

W Oddziale hospitalizowani są pacjenci ze schorzeniami internistycznymi, a także z zaburzeniami rytmu serca i zaostrzeniem choroby wieńcowej wymagający monitorowania oraz szybkiej diagnostyki kardiologicznej przed kwalifikacją do leczenia zabiegowego.

Oddział dysponuje pracownią wykonującą próby wysiłkowe i badania EKG metodą Holtera oraz pomiary wartości ciśnienia tętniczego metodą Holtera / monitorowanie całodobowe / i badania echokardiograficzne serca. W Oddziale może jednorazowo przebywać 32 pacjentów, w tym sześcioro wymagających intensywnego nadzoru kardiologicznego. Doświadczony zespół lekarzy specjalistów i pielęgniarek gwarantuje zaopatrzenie medyczne i opiekę na wysokim poziomie. Pacjenci wypisani z Oddziału ze schorzeniami kardiologicznymi, wymagający dalszej opieki, mogą skorzystać z opieki lekarzy zatrudnionych w Oddziale oraz pracujących w przyszpitalnej Poradni Kardiologicznej i Endokrynologicznej.

Oddział jest zlokalizowany tymczasowo w bloku „A”
CENTRALA tel. 91 813 90 00

ORDYNATOR
lek. med. Wiesława Sobuś
specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii
tel. 91 813 97 30

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
Krystyna Traczyńska
specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
tel. 91 813 97 34

Gabinet Lekarski
tel. 91 813 97 35
tel. 91 813 97 36

Lekarz Dyżurny
po godz. 15-tej
tel. 91 813 97 31

Dyżurka Pielęgniarek
tel. 91 813 97 32

Gabinet Zabiegowy
tel. 91 813 97 33

SPWSZ Jednostka samorządu województwa zachodniopomorskiego
nfz
bip
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij