Zamówienia publiczne

EP/220/17/2018
EP/220/17/2018 Dostawa zestawów do embolizacji tętniaków naczyń wewnątrzczaszkowych oraz jednorazowego sprzętu do zabiegów neurochirurgicznych dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/107/2017
EP/220/107/2017 Dostawa sprzętu ortopedycznego dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/22/2018
EP/220/22/2018 Dostawa rękawic sekcyjnych, chirurgicznych, diagnostycznych i do procedur podwyższonego ryzyka dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/27/2018
EP/220/27/2018 - Dostawa sprzetu jednorazowego użytku do zabiegów kardiologii interwencyjnej dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/21/2018
EP/220/21/2018 Świadczenie usługi grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie oraz członków ich rodzin.

Czytaj całość »
EP/220/20/2018
EP/220/20/2018 Dostawa sprzętu jednorazowego użytku do badań obwodowych, PTA, stentgraftów dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/37/2018
EP/220/37/2018 Dostawa leków antywirusowych w ramach programu lekowego - „Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową” dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/38/2018
EP/220/38/2018 Rozbiórka budynku „Z” oraz budowa budynku na potrzeby oddziałów łóżkowych i stacji dializ wraz z instalacjami zewnętrznymi i zagospodarowaniem terenu w SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/32/2018
EP/220/32/2018 Dostawa sprzętu jednorazowego użytku do badań obwodowych, PTA i cewników koronarograficznych dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/11/2018
EP/220/11/2018 Dostawa różnych produktów leczniczych, w tym środków obniżających krzepliwość krwi, środków antybakteryjnych do użytku ogólnoustrojowego, betablokerów, insulin, produktów dla niemowląt, specjalnych produktów odżywczych, preparatów przeciw a

Czytaj całość »
EP/220/33/2018
EP/220/33/2018 Dostawa i montaż wyposażenia w meble medyczne i niemedyczne dla Centralnej Diagnostyki Obrazowej dla SPWSZ w Szczecinie w lokalizacji Szpital Zdunowo ul. Sokołowskiego 11

Czytaj całość »
EP/220/23/2018
EP/220/23/2018 - Dostawa odziezy ochronnej, obuwia operacyjnego i obuwia ochronnego dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/18/2018
EP/220/18/2018 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku do zabiegów chirurgicznych dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/1/2018
EP/220/1/2018 Dostawa różnych produktów leczniczych, w tym środków obniżających krzepliwość krwi, szczepionek, środków immunosupresyjnych, środków przeciw nadciśnieniu, preparatów przeciw anemii, insulin, środków antybakteryjnych do użytku ogólnoustrojowe

Czytaj całość »
EP/220/35/2018
EP/220/35/2018 Dostawa sprzętu ortopedycznego dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/12/2018
EP/220/12/2018 Rozbudowa Systemu Radiologicznego RIS/PACS w SPWSZ wraz z dostarczeniem niezbędnego sprzętu i kompletnego rozwiązania przechowywania danych radiologicznych oraz objęcie czasowym serwisem, nadzorem autorskim oraz wsparciem technicznym (dla

Czytaj całość »
EP/220/7/2018
EP/220/7/2018 Dostawa odczynników i materiałów kontrolnych wraz z dzierżawą analizatorów dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/10/2018
EP/220/10/2018 Dostawa wyposażenia w urządzenia chłodnicze i mrożące oraz rozmrażające dla Banku Krwi oraz Zintegrowanego Bloku Operacyjnego Szpitala SPWSZ w Szczecinie w lokalizacji Szczecin Zdunowo ul. Sokołowskiego 11

Czytaj całość »
EP/220/106/2017
EP/220/106/2017 pn. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz wielorazowego użytku dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/26/2018
EP/220/26/2018 Dostawa jednorazowego sprzętu do koronarografii PTCA dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
SPWSZ Jednostka samorządu województwa zachodniopomorskiego
nfz
bip
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij