Zamówienia publiczne

EP/220/3/2018
EP/220/3/2018 Dostawa druków i recept dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/106/2017
EP/220/106/2017 pn. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz wielorazowego użytku dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/109/2017
EP/220/109/2017 - Dostawa artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek Rimage Everest 2400 i Rimage 2000i oraz zestaw do DPI 4101 Disc Publisher Primera dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/97/2017
EP/220/97/2017 pn.: Dostawa odczynników chemicznych, barwników oraz dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatu do barwień immunohistochemicznych dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/95/2017
EP/220/95/2017 pn.: Dostawa oprzyrządowania do platformy elektrochirurgicznej FORCE TRIAD w SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/105/2017
EP/220/105/2017 pn. Przebudowa I piętra budynku A SPWSZ w Szczecinie przy ulicy Arkońskiej 4 na potrzeby Oddziału Geriatrii i Przewlekle Chorych

Czytaj całość »
EP/220/111/2017
EP/220/111/2017 Dostawa artykułów żywnościowych w celu przygotowywania posiłków dla pacjentów SPWSZ w Szczecinie ( w lokalizacji Zdunowo, ul. Sokołowskiego 11)

Czytaj całość »
EP/220/107/2017
EP/220/107/2017 Dostawa sprzętu ortopedycznego dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/28/2017
Dostawa i instalacja tomografu komputerowego w ramach projektu nr POIS.09.01.00-00-0068/16

Czytaj całość »
EP/220/103/2017
Dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych dla SPWSZ w Szczecinie - EP/220/103/2017

Czytaj całość »
EP/220/112/2017
EP/220/112/2017 Dostawa środka przeciwnowotworowego dla SPWSZ w Szczecinie nr 2

Czytaj całość »
EP/220/76/2017
Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku z włókniny dla SPWSZ w Szczecinie.

Czytaj całość »
EP/220/102/2017
Dostawa środka przeciwnowotworowego dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/99/2017
Dostawa produktów leczniczych dla SPWSZ w Szczecinie.

Czytaj całość »
EP/220/84/2017
EP/220/84/2017 pn.: Konserwacja i serwis instalacji oraz urządzeń klimatyzacji i wentylacji w SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/78/2017
EP/220/78/2017, pn.: Dostawa sprzętu medycznego do sterylizacji dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/85/2017
EP/220/85/2017 pn.: "Konserwacja i serwis instalacji pożarowych w SPWSZ w Szczecinie"

Czytaj całość »
EP/220/93/2017
EP/220/93/2017 pn.: "Kompleksowa obsługa systemu informatycznego w zakresie administrowania i obsługi oprogramowania aplikacyjnego Infomedica, serwerów oraz sieci strukturalnej w SPWSZ w Szczecinie"

Czytaj całość »
EP/220/89/2017
EP/220/89/2017 pn.: "Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów medycznych pochodzących z działalności SPWSZ w Szczecinie – lokalizacja: Sokołowskiego 11"

Czytaj całość »
EP/220/94/2017
EP/220/94/2017 pn. Remont dachów budynków "B" i "O" w SPWSZ w Szczecinie przy ul. Arkońskiej

Czytaj całość »
SPWSZ Jednostka samorządu województwa zachodniopomorskiego
nfz
bip
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij