Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej - Arkońska

CENTRALA: tel. 91 813 90 00

REJESTRACJA
tel. 91 813 93 02
91 813 93 04
91 813 93 06

SEKRETARIAT
tel. 91 813 93 01
fax 91 813 93 09

KIEROWNIK
dr n. med. Adam Krzyształowski
specjalista radiolog
tel. 91 813 93 00

POKÓJ LEKARSKI
tel. 91 813 93 05

PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ
Badania na nowoczesnym aparacie 64 rzędowym
- kręgosłupa i układu kostno-stawowego
- głowy,szyi i klatki piersiowej
- serca i naczyń wieńcowych
- diagnostyka układu naczyniowego
- jamy brzusznej /badania wielofazowe opcja 3D/
- miednicy mniejszej z opcją 3D
- perfuzja
- planowanie implantów stomatologicznych
tel. 91 813 93 02, 91 813 932 0491 813 93 06

PRACOWNIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO
Badania wykonywane na nowoczesnym aparacie 1,5 T
- kręgosłupa
- głowy
- układu kostno-stawowego
- serca
- spektroskopia jamy brzusznej
- dyfuzja, perfuzja
tel. 91 813 93 02, 91 813 932 04, 91 813 93 06

PRACOWNIA USG
Badania specjalistyczne aparaturą nowej generacji
- jamy brzusznej, miednicy oraz narządów małych
/tarczyca, sutki, ślinianki, jądra, gruczoł krokowy/
- stawów
- badanie przezciemiączkowe niemowląt
- tętnic szyjnych, tętnic i żył kończyn dolnych metodą Dopplera
- badanie przezodbytnicze końcowego odcinka jelita grubego
ze szczególnym uwzględnieniem następujących patologii:
* zmiany nowotworowe kanału odbytu
* ropnie okołoodbytnicze i przetoki odbytu
* uszkodzenia zwieraczy odbytu
* żylaki odbytu
* choroby zapalne jelit
* endometrioza
* wypadanie odbytnicy
ELASTOGRAFIA – badanie ściśliwości tkanek nową metodą USG, głównie do oceny stanu wątroby oraz diagnostyki
i profilaktyki chorób sutków i tarczycy
tel. 91 813 93 08

PRACOWNIA ANGIOGRAFII
Badania specjalistyczne
- łukografia
- angiografia mózgowa
- tętnic szyjnych
- tętnic aorty brzusznej
- naczyń płucnych
- kończyn górnych i dolnych
- flebografia kończyn
- przezskórne śródnaczyniowe poszerzanie tętnic obwodowych
- koronarografia
- implantacja stentów naczyniowych
tel. 91 813 93 07

ZDJĘCIA RTG - WSZYSTKIE RODZAJE
BADANIA KONTRASTOWE RTG
- urografia
- cystografia
RTG -TECHNIK DYŻURNY
tel. 91 813 93 10

SPWSZ Jednostka samorządu województwa zachodniopomorskiego
nfz
bip
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij