Zamówienia - zakończone

EP/220/105/2018
EP/220/105/2018, pn. Świadczenie usług żywienia pacjentów dla SPWSZ w Szczecinie, w lokalizacji przy ul. Arkońskiej 4

Czytaj całość »
EP/220/115/2018
EP/220/115/2018 Dostawa różnych produktów leczniczych, w tym środków znieczulających, antybakteryjnych, przeciwgrzybiczych do użytku ogólnoustrojowego, środków znieczulających oraz kremów dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/22/2019
EP/220/22/2019, pn. Dostawa fabrycznie nowego ambulansu typu B wraz z wyposażeniem dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/20/2019
EP/220/20/2019, pn. Przebudowa pomieszczeń pracowni tomografii komputerowej dla SPWSZ w Szczecinie w lokalizacji przy ul. A. Sokołowskiego 11

Czytaj całość »
EP/220/95/2018
EP/220/95/2018 Dostawa generatora technetowego oraz znaczników do scyntygrafii narządowej dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/23/2019
EP/220/23/2019 Dostawa kardiowerterów dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/116/2018
EP/220/116/2018 Obsługa, konserwacja i serwis systemu cieplnego w SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/91/2018
EP/220/91/2018 Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej w szczególności projektów wykonawczych dla zadania pn.: „Przebudowa części pomieszczeń budynku Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie przy ul. A. Sokoł

Czytaj całość »
EP/220/96/2018
EP/220/96/2018, pn. Dostawa środków kontrastowych oraz produktów do żywienia pozajelitowego, preparatów odżywiania wewnątrzjelitowego wraz z dzierżawą pomp do żywienia dojelitowego dla Szpitala SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/8/2019
EP/220/8/2019 Dostawa sprzętu ortopedycznego dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/118/2018
EP/220/118/2018 Dostawa artykułów papierniczych, papieru na recept dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/90/2018
EP/220/90/2018 Dostawa odczynników i materiałów kontrolnych wraz z dzierżawą analizatorów dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/101/2018
EP/220/101/2018 Dzierżawa wiertarek operacyjnych wraz z dostawą elementów zużywalnych dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/12/2019
EP/220/12/2019 - Dostawa kardiowerterów dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/77/2018
EP/220/77/2018 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży ogólnobudowlanej i instalacji sanitarnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i dostępności usług medycznych SPWSZ w Szczecinie poprzez budowę budynku na potrzeby O

Czytaj całość »
EP/220/114/2018
EP/220/114/2018 Świadczenie usług sterylizacji wraz z transportem dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/5/2019
EP/220/5/2019 Dostawa elementów zużywalnych do systemu monitoringu neurofizjologicznego dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/102/2018
EP/220/102/2018, pn. Świadczenie usług w zakresie prac konserwacyjno-naprawczych oraz remontowych dla potrzeb SPWSZ w Szczecinie w lokalizacji przy ul. A. Sokołowskiego 11

Czytaj całość »
EP/220/113/2018
EP/220/113/2018, pn. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku do zabiegów chirurgicznych, dostawa protez naczyniowych i do hemodializy oraz dostawa jednorazowych wyrobów medycznych do hemodializy dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/1/2019
EP/220/1/2019 DOSTAWA OPRZYRZĄDOWANIA DO PLATFORMY ELEKTROCHIRURGICZNEJ FORCE TRIAD DLA SPWSZ W SZCZECINIE

Czytaj całość »
SPWSZ Jednostka samorządu województwa zachodniopomorskiego
nfz
bip
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij