Zamówienia - zakończone

EP/220/101/2017
EP/220/101/2017 Dostawa leków antywirusowych w ramach programu lekowego - "Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową" dla Szpitala SPWSZ w Szczecinie.

Czytaj całość »
EP/220/75/2017
EP/220/75/2017, pn. Dostawa zestawów do dializy, cewników do mapingu żył, sprzętu jednorazowego do koronarografii PTCA i PTA, wyrobów medycznych do zabiegów endoskopowych dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/64/2017
EP/220/64/2017 pn. Przebudowa I piętra budynku "A" SPWSZ w Szczecinie przy ulicy Arkońskiej 4 na potrzeby Oddziału Geriatrii i Przewlekle Chorych"

EP/220/64/2017 pn. Przebudowa I piętra budynku "A" SPWSZ w Szczecinie przy ulicy Arkońskiej 4 na potrzeby Oddziału Geriatrii i Przewlekle Chorych" w ramach projektu pn. "Dostosowanie SPWSZ do potrzeb szybko rosnącej populacji osób starszych - zwiększenie liczby łóżek w Oddziale Geriatrii i Przewlekle Chorych"

Czytaj całość »
EP/220/79/2017
EP/220/79/2017 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, mienia oraz ubezpieczenia komunikacyjne Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/69/2017
EP/220/69/2017 pn.: "Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora dla SPWSZ w Szczecinie"

Czytaj całość »
EP/220/27/2017
EP/220/27/2017 pn. Dostawa i instalacja sprzętu w ramach projektu nr POIS.09.01.00-00-0068/16 pn.

Czytaj całość »
EP/220/67/2017
Dostawa różnych produktów leczniczych dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/100/2017
Dostawa aparatu rentgenowskiego z ramieniem C zmotoryzowanego, dedykowanego do chirurgii naczyniowej i radiologii interwencyjnej dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/96/2017
EP/220/96/2017 pn.: Montaż urządzeń w węźle głównym wody lodowej w SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/62/2017
EP/220/62/2017 Dostawa różnych produktów leczniczych, płynów dożylnych, produktów dietetycznych oraz siatek przepuklinowych dla SPWSZ w Szczecinie.

Czytaj całość »
EP/220/63/2017
EP/220/63/2017 pn.: Dostawa różnych produktów leczniczych, w tym środków znieczulających wraz z dzierżawą parowników, produktów do żywienia pozajelitowego dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/88/2017
"Dostawa protez stawu biodrowego dla SPWSZ w Szczecinie"

Czytaj całość »
EP/220/90/2017
Dostawa sprzętu ultrasonograficznego w ramach projektu: "Doposażenie klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuc na 2017 r." dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/91/2017
EP/220/91/2017, Dostawa sprzętu endoskopowego w ramach projektu: „Doposażenie klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuc na 2017 r.” dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/83/2017
EP/220/83/2017, pn.: Dostawa leków antywirusowych w ramach programu lekowego – „Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową”

Czytaj całość »
EP/220/81/2017
Dostawa i uruchomienie wysokiej klasy echokardiografu dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/70/2017
EP/220/70/2017, pn.: Dostawa elektrod do EKG, elektrod neutralnych oraz przetworników do krwawego pomiaru ciśnienia dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/73/2017
EP/220/73/2017 pn.: Dostawa stentgraftów, cewników oraz prowadników diagnostycznych dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/72/2017
EP/220/72/2017 pn.: Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku z włókniny dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/57/2017
EP/220/57/2017 pn.: Świadczenie usług konserwacyjno-naprawczych w branżach elektrycznej, sanitarnej, ślusarsko-stolarskiej, ogólnobudowlanej oraz utrzymania w sprawności technicznej urządzeń, instalacji i sieci gazów medycznych i wewnętrznej dystrybucji g

Czytaj całość »
SPWSZ Jednostka samorządu województwa zachodniopomorskiego
nfz
bip
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij