Oddział Dziecięcy, Oddział Dziecięcy Obserwacyjno - Zakaźny

Na leczenie w Oddziałach przyjmowane są dzieci od urodzenia do 18 roku życia. Z najmłodszymi pacjentami mogą całodobowo przebywać rodzice. Pacjenci - uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach szkolnych w zakresie nauczania podstawowego, gimnazjum oraz liceum.

Oddział jest zlokalizowany w budynku B

CENTRALA tel. 91 813 90 00

ORDYNATOR

lek. med. Józef Rudnicki
specjalista pediatrii, nefrologii i chorób zakaźnych
tel. 91 813 92 11

mgr Beata Mańka
specjalista w dziedzinie organizacji i zarządzania oraz pielęgniarstwa pediatrycznego
tel. 91 813 92 12

ODDZIAŁ DZIECIĘCY OBSERWACYJNO - ZAKAŹNY

Diagnostyka i leczenie biegunek ostrych i przewlekłych o etiologii bakteryjnej, wirusowej /z wykonywaniem posiewów i badań wirusologicznych/, chorób pasożytniczych, toksoplazmozy, boreliozy, włośnicy, toksokarozy.

GABINET LEKARSKI
tel. 91 813 92 15

lek. med. Krystyna Piusińska - Zbyszyńska
specjalista pediatrii
lek. med. Agata Gidzgier
specjalista pediatrii

DYŻURKA PIELĘGNIAREK
tel. 91 813 92 13


Diagnostyka i leczenie chorób wątroby o etiologii wirusowej autoimmunologicznej, hiperbilirubinemii, cholestazy, guzów wątroby/ bąblowce / oraz biopsje wątroby / badania metodą PCR oznaczanie p/ciał p. tkankowych HBV, HCV, EBV, CMV, HSV/, leczenie Interferonem.

GABINET LEKARSKI
tel. 91 813 92 17

lek. med. Elżbieta Głaz
specjalista pediatrii
lek. med. Joanna Łasecka-Zadrożna
specjalista pediatrii i chorób zakaźnych

DYŻURKA PIELĘGNIAREK
tel. 91 813 92 19


ODDZIAŁ DZIECIĘCY

Diagnostyka i leczenie chorób układu moczowego, zakażenia układu moczowego, leczenie posocznic, neuroinfekcji bakteryjnych, zakażeń wirusowych, neuroboreliozy, polineuropatii zwłaszcza Guillaine – Barre, leczenie zakażeń układu oddechowego oraz wstępna diagnostyka astmy oskrzelowej, diagnostyka niejasnych stanów gorączkowych, diagnostyka i leczenie chorób wysypkowych, monitoring zakażenia HIV u noworodków urodzonych z matek HIV (+) oraz profilaktyka zakażenia i leczenie.
Istnieje możliwość pogłębionej diagnostyki obrazowej: RTG, KT, NMR z angio CT, Angiografia cyfrowa, EEG, EKG.

GABINET LEKARSKI
tel. 91 813 92 16

lek. med. Monika Haberko
specjalista pediatrii
lek. med. Lucyna Idus
specjalista pediatrii
lek. med. Ewa Zeńczak
pediatra, specjalista pulmonologii dziecięcej

DYŻURKA PIELĘGNIAREK
tel. 91 813 92 14

 

PORADNIE DZIECIĘCE

Przy Oddziałach dziecięcych funkcjonują Poradnie i Gabinety konsultacyjne, w których przyjmują pacjentów lekarze z oddziałów szpitalnych.
Do Poradni wymagane jest skierowanie od lekarza POZ /rodzinnego/, opieką są objęci chorzy od noworodka do 18 lat. Wysoką jakość usług medycznych gwarantują specjaliści o sprawdzonych umiejętnościach fachowych i doświadczeniu zawodowym.

REJESTRACJA
tel. 91 813 92 08

PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH
Porady w zakresie chorób wątroby od noworodka do 18 lat, leczenie Interferonem i innymi lekami przeciwwirusowymi, przygotowanie pacjentów do przeszczepu wątroby.

*wtorek, godz. 8.30 – 12.00
lek. med. Elżbieta Głaz
*środa, godz. 8.30 – 12.00
lek. med. Józef Rudnicki
*poniedziałek, godz. 11.00 – 14.00
lek. med. Agata Gidzgier
*czwartek, godz. 8.00 – 12.00
lek. med. Joanna Łasecka - Zadrożna
*czwartek, godz. 11.00 – 14.00
lek. med. Krystyna Piusińska - Zbyszyńska

PORADNIA NEFROLOGICZNA
*wtorek, godz. 12.00 – 14.00
lek. med. Józef Rudnicki

GABINET KONSULTACYJNY d/s NABYTYCH NIEDOBORÓW IMMUNOLOGICZNYCH
Monitorowanie zakażeń noworodków urodzonych z matek HIV(+), monitorowanie dzieci narażonych na zakażenia HIV /przypadkowe zakłucia igłą/, dzieci zakażone HIV/AIDS

WIZYTY W GABINECIE PO UZGODNIENIU Z LEKARZEM
lek. med. Agata Gidzgier
tel. 91 813 92 15

GABINET KONSULTACYJNY ds. SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH
*środa, godz. 12.00 – 14.00
lek. med. Lucyna Idus

PUNKT PRZYJĘĆ DO ODDZIAŁÓW DZIECIĘCYCH - Budynek B
tel. 91 813 92 01

*PRZYJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ PRZEZ CAŁĄ DOBĘ
*PRZYJMOWANE SĄ DZIECI CHORE ZE SKIEROWANIEM ORAZ BEZ SKIEROWANIA W PRZYPADKACH NAGŁYCH ZAGRAŻAJĄCYCH ŻYCIU DZIECKA

Pielęgniarka koordynująca
Beata Wardziak

SPWSZ Jednostka samorządu województwa zachodniopomorskiego
nfz
bip
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij