Oddział Dermatologii i Alergologii

Podstawowym zadaniem Oddziału jest leczenie, diagnostyka, pielęgnacja i edukacja pacjentów ze schorzeniami skóry i błon śluzowych, rozpoznawanie i leczenie chorób przenoszonych drogą płciową, diagnostyka alergologiczna, diagnostyka mykologiczna i histopatologiczna oraz zabiegi elektrochirurgiczne, krioterapia i fototerapia.
Oddział jest zlokalizowany w budynku „B” – I piętro.

CENTRALA tel. 91 813 90 00

Sekretariat: tel. 91 813 92 50

ORDYNATOR
lek. med. Mirosława RUDNICKA
specjalista II stopnia dermatolog, wenerolog, alergolog
tel. 91 813 92 51

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
Jolanta DYNARSKA
mgr pielęgniarstwa
tel. 91 813 92 52
e-mail: tesze@spwsz.szczecin.pl

GABINET LEKARSKI 1:
tel. 91 813 92 55

GABINET LEKARSKI 2:
tel. 91 813 92 59

*lek. med. Małgorzata FILIPOWICZ
specjalista dermatolog, wenerolog
*lek. med. Małgorzata JEZIORNA
specjalista dermatolog, wenerolog
*lek.med. Ewa WOJDAŁA
specjalista dermatolog, wenerolog
*lek.med. Ewa SOCZAWA
specjalista dermatolog, wenerolog

DYŻURKA PIELĘGNIAREK
tel. 91 813 92 53

PRACOWNIA FOTOTERAPII
tel. 91 813 93 10
Zabiegi fototerapii UVA/UVB odbywają się po kwalifikacji przez lekarza dermatologa.

LABORATORIUM DERMATOLOGICZNE
tel. 91 813 92 54
Laboratorium - w budynku "B" - 1 piętro przy Oddziale Dermatologii i Alergologii czynne w godz. 7.30 - 15.00, badania wykonywane są w godz. 8.00 - 14.30 - st. technik analityki medycznej Bogumiła Świenta

BADANIA W LABORATORIUM DERMATOLOGICZNYM Dla pacjentów bez skierowania / kierowanych przez lekarzy z gabinetów prywatnych / kierowanych z Poradni Dermatologicznych, które ni mają podpisanej umowy z SPWSZ w Szczecinie - badania wykonywane są odpłatnie według obowiązującego cennika.

dla pacjentów ze skierowaniami od lekarzy innych placówek służby zdrowia /oprócz skierowań z SPWSZ / lub pacjentów bez skierowań wykonywane są odpłatnie w/g cennika usług medycznych. Są to badania: mykologiczne, demodex, wymazy z błon śluzowych /jama ustna, pochwa, cewka moczowa/, testy alergiczne naskórkowe.

IZBA PRZYJĘĆ - Dermatologiczna
tel. 91 813 92 03

budynek B /I piętro/ czynna w godz. 8.00 - 15.30. Przyjęcia planowe ze skierowaniem od lekarza POZ /rodzinnego/ lub dermatologa w godz. 8.00 - 11.30
Przy zgłoszeniu do Punktu Przyjęć pacjent przedstawia skierowanie do leczenia szpitalnego, dokument tożsamości oraz aktualne zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym.

Przyjęcia pilne, dermatologiczne stany zagrożenia życia i zdrowia

Izba Przyjęć Dermatologiczna w godz. 8.00 – 15.30
Szpitalny Oddział Ratunkowy - osoby dorosłe w godz. 15.30 – 8.00 – dyżurny internista
Punkt Przyjęć Oddziałów Dziecięcych /dzieci i młodzież do lat 18 / w godz. 15.30 – 8.00 – przyjmuje dyżurny pediatra

Opiekę nad pacjentami Oddziału Dermatologii w godz. 17.00 - 8.00 sprawuje dyżurny internista i dyżurny pediatra.

ODDZIAŁ DERMATOLOGII udziela konsultacji chorym pozostałych Oddziałów Szpitala Wojewódzkiego oraz ośrodkom rejonowym po podpisaniu umowy ze szpitalem na wykonywanie tego typu usług medycznych.

ODDZIAŁ hospitalizuje dzieci od momentu urodzenia, młodzież oraz dorosłych. ODDZIAŁ dysponuje bazą 28 łóżek, w tym trzema salami dla rodziców z dziećmi, osobnymi sanitariatami dla dzieci i dorosłych.

W szpitalu istnieje możliwość przebywania rodziców z chorymi dziećmi, koszt całodobowego pobytu osoby dorosłej - bez wyżywienia - 20 PLN, nie refundowany przez NFZ.

Pacjenci korzystają z TV, biblioteki oraz gier i zabaw. W trakcie leczenia szpitalnego dzieci i młodzież kontynuują naukę pod opieką nauczycieli na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum lub liceum.

Podczas leczenia szpitalnego pacjentom wykonuje się badania niezbędne do postawienia diagnozy dermatologicznej. Przy wypisie pacjent otrzymuje dwie karty informacyjne, recepty i dalsze zalecenia.

Istnieje możliwość kontynuacji leczenia w warunkach ambulatoryjnych w przyszpitalnej Poradni Dermatologicznej (budynek B, I piętro, Rejestracja tel. 91 813 92 56).

SPWSZ Jednostka samorządu województwa zachodniopomorskiego
nfz
bip
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij