Szpitalny Oddział Ratunkowy

tel. 91 44 27 245, 91 47 17 544

LEKARZ KIERUJĄCY ODDZIAŁEM
dr n. med. Leszek Kochanowski

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
mgr Ewa Łągiewka

 

Szpitalny oddział ratunkowy jest komórką organizacyjną szpitala w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, stanowiącą jednostkę systemu, udzielającą świadczeń opieki zdrowotnej osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, spełniającą wymagania określone w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. 2013.757 j.t. z późn. zm.)

SPWSZ Jednostka samorządu województwa zachodniopomorskiego
nfz
bip
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij