Pełnomocnik Praw Pacjenta

Barbara Burzyńska
przyjmuje osobiście:
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony

71-455 Szczecin ul. Arkońska 4
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 13.00 - 14.00,
tel. 91 813 90 17
burzynska@spwsz.szczecin.pl

70-891 Szczecin, ul. Sokołowskiego 11
środa: 12.00-14.00
tel. 91 47 17 604

zgłoszenia pisemne:
kancelaria SPWSZ w Szczecinie lokalizacja Arkońska: ul. Broniewskiego 2
poniedziałek - piątek 7.25-15.00
kancelaria SPWSZ w Szczecinie lokalizacja Zdunowo: ul. Sokołowskiego 11
poniedziałek - piątek 7.00-14.35

Zakres spraw prowadzonych przez Pełnomocnika Praw Pacjenta
* przyjmowanie ustnych i pisemnych skarg pacjentów hospitalizowanych
lub korzystających ambulatoryjnie z usług szpitala, skarg rodzin
pacjentówi, a także ich przedstawicieli ustawowych oraz osób
sprawujących faktyczną opieke nad pacjentami,
* zapewnienie pacjentom dostepu do Praw Pacjenta oraz do informacji
prawnej,
* pomoc w sporządzeniu i złożeniu skargi do Dyrektora SPWSZ,
* monitorowanie przestrzegania Praw Pacjenta, m.in. przez prowadzenie
badań ankietowych wśród pacjentów hospitalizowanych
lub korzystających z usług Poradni specjalistycznych nt. przestrzegania
Praw Pacjenta przez personel szpitala, inicjowanie szkoleń
wewnątrzoddziałowych dot. praw pacjenta

W zwiazku z koniecznością dostosowania zadań NFZ do zapisów Ustawy o Prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta (Dz.U. z dn. 31 marca 2009 r.)
nr 52 poz. 417), począwszy od 2 lipca 2010 roku zadania Biur Rzeczników Praw Pacjenta w centrali i oddziałach wojewódzkich NFZ przejmuja komórki d/s skarg i wniosków.

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ
Sekcja Skarg i Wniosków
ul. Arkońska 45
71 - 470 Szczecin
tel. 91 425 10 50, tel./faks 91 425 10 52
e-mail: skargi.wnioski@nfz-szczecin.pl
www.nfz-szczecin.pl
Sekcja Skarg i Wniosków jest odpowiedzialna za przyjmowanie
i rozpatrywanie skarg związanych z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej przez zakłady opieki zdrowotnej w ramach umowy z NFZ.

Jednocześnie przypominamy, że pacjent, którego prawo do ochrony zdrowia nie jest realizowane w sposób dla niego zadowalający, może złożyć skargę także do innych instytucji:
* Biura Rzecznika Praw Pacjenta
* Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Izby Lekarskiej
* Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych
* Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01 - 171 Warszawa
Rzecznik Praw Pacjenta
Krystyna Barbara Kozłowska
Sekretariat
tel. 22 532 82 50
22 532 82 30
bezpłatna infolinia: 800 - 190 - 590
czynna pon. - pt. w godz. 9.00 - 21.00
(połączenie z tel. kom. w/g stawek operatora
e-mail: sekretariat@bpp.gov.pl
www.bpp.gov.pl

SPWSZ Jednostka samorządu województwa zachodniopomorskiego
nfz
bip
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij