Ogłoszenia

12
12.2018
Sterylizacja Niskotemperaturowa - tlenkiem etylenu EO

Czytaj całość »
10
12.2018
Świadczenie usług pocztowych

Czytaj całość »
10
12.2018
Świadczenie usług kurierskich

Czytaj całość »
28
11.2018
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR LC/44/108/2018 Z DNIA 28.11.2018 Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych do badań: parametry biochemiczne, immunochemiczne oraz wirusologiczne przy użyciu 2 systemów zintegrowanych cobas 80

Czytaj całość »
28
11.2018
Zaproszenie do składania ofert na prenumeratę i dostawę prasy krajowej w 2019 roku.

Czytaj całość »
05
11.2018
Wybór uprawnionego podmiotu do wyceny aktuarialnej wartości przyszłych zobowiązań z tytułu rezerw na świadczenia pracownicze według stanu na ostatni dzień roku 2018, 2019 i 2020 dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
02
11.2018
Wykonywanie czynności związanych z pełnieniem roli mentorów (opiekunów praktyk) dla studentów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego kierunku pielęgniarstwo w ramach Projektu partnerskiego "Pielęgniarstwo i stabilność z dnia 04.02.2016r.

Czytaj całość »
30
10.2018
Zapytanie ofertowe na wykonanie zabudowy szklanej w systemie aluminiowym

Czytaj całość »
26
10.2018
Serwis pogwarancyjny systemu poczty pneumatycznej

Czytaj całość »
26
10.2018
Przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż używanego tomografu komputerowego.

Czytaj całość »
12
10.2018
Świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu i utrzymaniu w należytym stanie technicznym sprzętu wykorzystywanego do tlenoterapii

Czytaj całość »
03
10.2018
Drewno opałowe

Czytaj całość »
02
10.2018
Montażu szlabanów wraz z systemami i instalacjami towarzyszącymi celem zapewnienia kontroli pojazdów wjeżdżających na teren Szpitala. Lok. A. Sokołowskiego 11

Czytaj całość »
28
09.2018
Opracowanie wniosku o dofinansowanie oraz wykonanie studium wykonalności dla projektu pn.: „Rozbudowa budynku na potrzeby Oddziałów Zakaźnych oraz Poradni Specjalistycznych wraz z wyposażeniem na terenie SPWSZ z Szczecinie

Czytaj całość »
14
09.2018
EP/220/89/2018 pn. "Oferta na bieżącą obsługę prawną SPWSZ w Szczecinie w podziale na 2 zadania

Czytaj całość »
13
09.2018
Wybór uprawnionego podmiotu do zbadania sprawozdania finansowego SPWSZ w Szczecinie za okres 01.01.2018 - 31.12.2020 r.

Czytaj całość »
31
08.2018
Sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki

Czytaj całość »
10
08.2018
Sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki

Czytaj całość »
08
08.2018
Opracowanie projektu budowlano-technologicznego wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji, uzgodnień, opinii i szacunkowym kosztem robót w zakresie: „Dostosowanie pomieszczeń znajdujących się na parterze oraz w piwnicy w budynku laboratorium n

Czytaj całość »
31
07.2018
Sukcesywna dostawa artykułów technicznych przez okres 12 – miesięcy do Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie

Czytaj całość »
SPWSZ Jednostka samorządu województwa zachodniopomorskiego
nfz
bip
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij