Szpitalny Oddział Ratunkowy

KIERUJĄCA ODDZIAŁEM 

lek. med. Joanna Paderecka - Barczyk

 

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA

Dorota Hawrus 

 

TEL.: 91 813 98 00

FAX: 91 813 98 64

Szpitalny oddział ratunkowy jest komórką organizacyjną szpitala w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, stanowiącą jednostkę systemu, udzielającą świadczeń opieki zdrowotnej osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, spełniającą wymagania określone w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. 2013.757 j.t. z późn. zm.)

SPWSZ Jednostka samorządu województwa zachodniopomorskiego
nfz
bip
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij