Przyjęcie do oddziału szpitala

PRZYJĘCIA PLANOWE

Pacjenci zgłaszający się do szpitala w ramach przyjęcia planowego powinni posiadać oryginał skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
Wymagany jest także dokument potwierdzający tożsamość ze zdjęciem i numerem Pesel, np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport .

Termin przyjęcia do szpitala ustalany jest indywidualnie. Podczas zgłoszenia do punktu przyjęć planowych:
- założona zostaje dokumentacja medyczna;
- pacjent podpisuje zgodę na hospitalizację;
- pacjent wskazuje osobę upoważnioną do otrzymania informacji o jego stanie zdrowia.

 SPWSZ Jednostka samorządu województwa zachodniopomorskiego
nfz
bip
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij