Oddział Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego

W Oddziale hospitalizowani są pacjenci ze schorzeniami internistycznymi, a także z zaburzeniami rytmu serca i zaostrzeniem choroby wieńcowej wymagający monitorowania oraz szybkiej diagnostyki kardiologicznej przed kwalifikacją do leczenia zabiegowego.
Oddział dysponuje pracownią wykonującą próby wysiłkowe i badania EKG metodą Holtera oraz pomiary wartości ciśnienia tętniczego metodą Holtera / monitorowanie całodobowe / i badania echokardiograficzne serca. W Oddziale może jednorazowo przebywać 32 pacjentów, w tym sześcioro wymagających intensywnego nadzoru kardiologicznego. Doświadczony zespół lekarzy specjalistów i pielęgniarek gwarantuje zaopatrzenie medyczne i opiekę na wysokim poziomie. 


ORDYNATOR
lek. med. Wiesława Sobuś
specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii


PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
Krystyna Traczyńska
specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
tel. 91 44 27 283


Gabinet Lekarski
tel. 91 44 27 382


Lekarz Dyżurny
po godz. 15-tej
tel. 91 44 27 279


Dyżurka Pielęgniarek
tel. 91 44 27 408

Gabinet Zabiegowy
tel. 91 44 27 409

SPWSZ Jednostka samorządu województwa zachodniopomorskiego
nfz
bip
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij