O oddziale

Oddział świadczy kompleksowe leczenie wszystkich chorób układu oddechowego, a w tym pełną, kompleksową diagnostykę raka płuca. Prowadzi pełen panel badań endoskopowych (bronchoskopia, bronchofiberoskopia, EBUS, BAL i in.) oraz biopsję guzów płuca i guzów przerzutowych raka płuca np. w narządach jamy brzusznej czy węzłach chłonnych.
W ramach swojego profilu oddział specjalizuje się w leczeniu chorób obturacyjnych płuc i alergologicznych. W ramach leczenia astmy, jako jedyny w województwie prowadzi programy lekowe z dostępnymi lekami biologicznymi, a w ramach leczenia niewydolności oddechowej w przebiegu POChP lub hipowentylacji otyłych w oddziale prowadzone jest leczenie nieinwazyjną wentylacją mechaniczną ( NIV)

Istotnym elementem pracy oddziału jest diagnostyka i terapia obturacyjnego bezdechu sennego (polisomnografia) oraz stały nadzór nad chorymi leczonymi CPAP –em.
Lekarz prowadzący dostępny jest dla pacjentów w godzinach: 8.00-14.30; a dla rodzin pacjentów, podobnie jak lekarz kierujący oddziałem – w godzinach 10.00-14.00.

Honorowane są badania spoza szpitala. 
Nie ma ograniczeń odwiedzin.

Pokonywanie barier architektonicznych ułatwiają windy i podjazdy.

SPWSZ Jednostka samorządu województwa zachodniopomorskiego
nfz
bip
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij