O oddziale

W Oddziałach wykonywana jest
- diagnostyka i leczenie choroby wieńcowej oraz zawałów serca techniką cewnikowania, poszerzania
i stertowania naczyń wieńcowych serca
- leczenie zaburzeń rytmu metodami ablacji
- poszerzanie i stertowanie naczyń szyjnych
- bezoperacyjne zamykanie ubytków przedsionkowych i otworów owalnych
- wszczepianie stymulatorów i defibrylatorów serca oraz ich kontrola
- leczenie niewydolności serca stymulatorami resynchronizującymi
- zakładanie filtrów żylnych
- badania ultrasonograficzne serca i naczyń obwodowych tętniczych i szyjnych
- testy obciążeniowe z wykorzystaniem Dobutaminy
- badania metodą Holtera i próby wysiłkowe na bieżni
- rehabilitacja kardiologiczna
W Oddziałach odbywają się konsultacje z udziałem wysokiej klasy kardiochirurgów, kwalifikujące do zabiegów kardiochirurgicznych, m.in. do pomostowania naczyń wieńcowych i operacji wad zastawkowych serca.
Oddziały posiadają akredytację do prowadzenia specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych i kardiologii oraz stażów cząstkowych.
Oddziały są zlokalizowane w budynku „ D”.

 

 

SPWSZ Jednostka samorządu województwa zachodniopomorskiego
nfz
bip
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij