Plan szpitali

Zdunowo

Proszę wybrać budynek, najeżdzając kursorem na mapie

Budynek AN

PIWNICA

stara bryła część wschodnia budynku głównego
- DZIAŁ FIZJOTERAPII
- KAPLICA SZPITALNA
- BUFET

stara bryła część zachodnia budynku głównego
- PROSEKTURA

PARTER

nowa bryła część środkowa budynku głównego

- IZBA PRZYJĘĆ
- SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY
- PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE
- PORADNIE SPECJALISTYCZNE
- PRACOWNIA DENSYTOMETRII

stara bryła część wschodnia budynku głównego
- ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO – ORTOPEDYCZNEJ VI

stara bryła część zachodnia budynku głównego
- ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH IV
- PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE
- PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC

I piętro

stara bryła część wschodnia budynku głównego
- ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO – ORTOPEDYCZNEJ V

stara bryła część środkowa budynku głównego
- ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO IIIB
- PRACOWNIA ENDOSKOPII

nowa bryła część środkowa budynku głównego
- ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ I NACZYNIOWEJ VIII
- BLOK OPERACYJNY CHIRURGII OGÓLNEJ
- PRACOWNIA RTG ZABIEGOWE

stara bryła część zachodnia budynku głównego
- ODDZIAŁ GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC I
- PRACOWNIA BADAŃ ENDOSKOPOWYCH UKŁADU ODDECHOWEGO

II piętro

stara bryła część wschodnia budynku głównego
- KLINIKA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ I TRANSPLANTACJI VII
- PRACOWNIA SCYNTYGRAFII

nowa bryła część środkowa budynku głównego
- ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
- BLOK OPERACYJNY ORTOPEDII

stara bryła część zachodnia budynku głównego
- ODDZIAŁ ONKOLOGII KLINICZNEJ I CHEMIOTERAPII II
- ODDZIAŁ GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC III


III PIĘTRO

stara bryła część wschodnia budynku głównego
- DYREKCJA
- PRZEŁOŻONA PIELĘGNIAREK

nowa bryła część środkowa budynku głównego
- PAKIET ONKOLOGICZNY
- BLOK OPERACYJNY TORAKOCHIRURGII
- DZIAŁ DOKUMENTACJI I STATYSTYKI MEDYCZNEJ Z ARCHIWUM

Budynek AE

PIWNICA

stara bryła część wschodnia budynku głównego
- DZIAŁ FIZJOTERAPII
- KAPLICA SZPITALNA
- BUFET

stara bryła część zachodnia budynku głównego
- PROSEKTURA

PARTER

nowa bryła część środkowa budynku głównego

- IZBA PRZYJĘĆ
- SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY
- PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE
- PORADNIE SPECJALISTYCZNE
- PRACOWNIA DENSYTOMETRII

stara bryła część wschodnia budynku głównego
- ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO – ORTOPEDYCZNEJ VI

stara bryła część zachodnia budynku głównego
- ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH IV
- PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE
- PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC

I piętro

stara bryła część wschodnia budynku głównego
- ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO – ORTOPEDYCZNEJ V

stara bryła część środkowa budynku głównego
- ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO IIIB
- PRACOWNIA ENDOSKOPII

nowa bryła część środkowa budynku głównego
- ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ I NACZYNIOWEJ VIII
- BLOK OPERACYJNY CHIRURGII OGÓLNEJ
- PRACOWNIA RTG ZABIEGOWE

stara bryła część zachodnia budynku głównego
- ODDZIAŁ GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC I
- PRACOWNIA BADAŃ ENDOSKOPOWYCH UKŁADU ODDECHOWEGO

II piętro

stara bryła część wschodnia budynku głównego
- KLINIKA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ I TRANSPLANTACJI VII
- PRACOWNIA SCYNTYGRAFII

nowa bryła część środkowa budynku głównego
- ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
- BLOK OPERACYJNY ORTOPEDII

stara bryła część zachodnia budynku głównego
- ODDZIAŁ ONKOLOGII KLINICZNEJ I CHEMIOTERAPII II
- ODDZIAŁ GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC III


III PIĘTRO

stara bryła część wschodnia budynku głównego
- DYREKCJA
- PRZEŁOŻONA PIELĘGNIAREK

nowa bryła część środkowa budynku głównego
- PAKIET ONKOLOGICZNY
- BLOK OPERACYJNY TORAKOCHIRURGII
- DZIAŁ DOKUMENTACJI I STATYSTYKI MEDYCZNEJ Z ARCHIWUM

Budynek AS

PIWNICA

stara bryła część wschodnia budynku głównego
- DZIAŁ FIZJOTERAPII
- KAPLICA SZPITALNA
- BUFET

stara bryła część zachodnia budynku głównego
- PROSEKTURA

PARTER

nowa bryła część środkowa budynku głównego

- IZBA PRZYJĘĆ
- SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY
- PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE
- PORADNIE SPECJALISTYCZNE
- PRACOWNIA DENSYTOMETRII

stara bryła część wschodnia budynku głównego
- ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO – ORTOPEDYCZNEJ VI

stara bryła część zachodnia budynku głównego
- ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH IV
- PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE
- PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC

I piętro

stara bryła część wschodnia budynku głównego
- ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO – ORTOPEDYCZNEJ V

stara bryła część środkowa budynku głównego
- ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO IIIB
- PRACOWNIA ENDOSKOPII

nowa bryła część środkowa budynku głównego
- ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ I NACZYNIOWEJ VIII
- BLOK OPERACYJNY CHIRURGII OGÓLNEJ
- PRACOWNIA RTG ZABIEGOWE

stara bryła część zachodnia budynku głównego
- ODDZIAŁ GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC I
- PRACOWNIA BADAŃ ENDOSKOPOWYCH UKŁADU ODDECHOWEGO

II piętro

stara bryła część wschodnia budynku głównego
- KLINIKA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ I TRANSPLANTACJI VII
- PRACOWNIA SCYNTYGRAFII

nowa bryła część środkowa budynku głównego
- ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
- BLOK OPERACYJNY ORTOPEDII

stara bryła część zachodnia budynku głównego
- ODDZIAŁ ONKOLOGII KLINICZNEJ I CHEMIOTERAPII II
- ODDZIAŁ GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC III


III PIĘTRO

stara bryła część wschodnia budynku głównego
- DYREKCJA
- PRZEŁOŻONA PIELĘGNIAREK

nowa bryła część środkowa budynku głównego
- PAKIET ONKOLOGICZNY
- BLOK OPERACYJNY TORAKOCHIRURGII
- DZIAŁ DOKUMENTACJI I STATYSTYKI MEDYCZNEJ Z ARCHIWUM

Budynek AW

PIWNICA

stara bryła część wschodnia budynku głównego
- DZIAŁ FIZJOTERAPII
- KAPLICA SZPITALNA
- BUFET

stara bryła część zachodnia budynku głównego
- PROSEKTURA

PARTER

nowa bryła część środkowa budynku głównego

- IZBA PRZYJĘĆ
- SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY
- PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE
- PORADNIE SPECJALISTYCZNE
- PRACOWNIA DENSYTOMETRII

stara bryła część wschodnia budynku głównego
- ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO – ORTOPEDYCZNEJ VI

stara bryła część zachodnia budynku głównego
- ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH IV
- PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE
- PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC

I piętro

stara bryła część wschodnia budynku głównego
- ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO – ORTOPEDYCZNEJ V

stara bryła część środkowa budynku głównego
- ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO IIIB
- PRACOWNIA ENDOSKOPII

nowa bryła część środkowa budynku głównego
- ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ I NACZYNIOWEJ VIII
- BLOK OPERACYJNY CHIRURGII OGÓLNEJ
- PRACOWNIA RTG ZABIEGOWE

stara bryła część zachodnia budynku głównego
- ODDZIAŁ GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC I
- PRACOWNIA BADAŃ ENDOSKOPOWYCH UKŁADU ODDECHOWEGO

II piętro

stara bryła część wschodnia budynku głównego
- KLINIKA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ I TRANSPLANTACJI VII
- PRACOWNIA SCYNTYGRAFII

nowa bryła część środkowa budynku głównego
- ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
- BLOK OPERACYJNY ORTOPEDII

stara bryła część zachodnia budynku głównego
- ODDZIAŁ ONKOLOGII KLINICZNEJ I CHEMIOTERAPII II
- ODDZIAŁ GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC III


III PIĘTRO

stara bryła część wschodnia budynku głównego
- DYREKCJA
- PRZEŁOŻONA PIELĘGNIAREK

nowa bryła część środkowa budynku głównego
- PAKIET ONKOLOGICZNY
- BLOK OPERACYJNY TORAKOCHIRURGII
- DZIAŁ DOKUMENTACJI I STATYSTYKI MEDYCZNEJ Z ARCHIWUM

Budynek B

- KUCHNIA

- DZIAŁ ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZY

- DZIAŁ ZAOPATRZENIA

- DZIAŁ TECHNICZNY

Budynek C

- REZONANS MAGNETYCZNY

Budynek D

Parter

- ARCHIWUM

Budynek E

- LABORATORIUM

Budynek F

- PRACOWNIA PET

SPWSZ Jednostka samorządu województwa zachodniopomorskiego
nfz
bip
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij