top_1.jpg
  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
EZP/220/15/2017 - Zakup urządzeń typu serwer, macierz oraz licencji oprogramowania serwerowego wraz licencjami dostępu na potrzeby wyposażenia serwerowni w SPWSZ w Szczecinie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 12 maja 2017 16:00

EZP/220/15/2017 - Zakup urządzeń typu serwer, macierz oraz licencji oprogramowania serwerowego wraz licencjami dostępu na potrzeby wyposażenia serwerowni w SPWSZ w Szczecinie


Ogłoszenie o zamówieniu

ogłoszenie.pdf (21.02.2017 18:00)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (28.02.2017 12:00)Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

siwz.pdf (21.02.2017 18:00)Załączniki do specyfikacji

Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.docx (21.02.2017 18:00)

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wzór formularza ofertowego.doc (21.02.2017 18:00)

Załącznik nr 2A do SIWZ - Formularz asortymentowo - cenowy.docx (21.02.2017 18:00)

Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy z art.25a ust.1ustawy Pzp.doc (21.02.2017 18:00)

Załącznik nr 3A - Oświadczenie Wykonawcy z art.25a ust.1ustawy Pzp.doc (21.02.2017 18:00)

Załącznik nr 4 do SIWZ Projekt umowy.docx (21.02.2017 18:00)

Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz dostaw.doc (21.02.2017 18:00)

Załącznik nr 6 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotów trzecich.doc (21.02.2017 18:00)

 

poprawiony Załacznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.pdf (28.02.2017 15:00)


Pytania i wyjaśnieniaInformacje z otwarcia ofertWyniki postępowaniaOdwołaniaUdzielenie Zamówienia