top_1.jpg
  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Szpital Wojewódzki w Szczecinie
Nie będzie rozstrzygnięcia nadzorczego w sprawie uchwały dotyczącej konsolidacji szpitali PDF Drukuj Email
Wpisany przez Natalia Andruczyk   
środa, 21 grudnia 2016 14:48

- Uchwała Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie połączenia szpitali nie narusza obowiązującego porządku prawnego – ocenił wojewoda Krzysztof Kozłowski.

Wojewoda Zachodniopomorski w odpowiedzi kierowanej do szefów Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego – Mieczysława Jurka oraz Dariusza Mądraszewskiego, którzy złożyli skargę na uchwałę sejmiku wyjaśnia, że w ramach postępowania nadzorczego ocenia jedynie fakt zgodności lub niezgodności uchwał samorządowych z obowiązującymi przepisami prawa. Kwestie celowości i zasadności połączenia szpitali nie mogą już jednak być oceniane w tym trybie.

„Odnośnie kwestii poruszonych przez Panów w piśmie, tj. kosztów finansowych związanych z planowanym połączeniem placówek, zmniejszeniem zatrudnienia, czy wreszcie pogorszeniem – w Panów ocenie – dostępu do usług leczniczych dla mieszkańców województwa, informuję, iż argumenty te nie mogą stanowić podstawy rozważań organu nadzoru o zgodności lub niezgodności z prawem podjętej skutecznie przez Sejmik uchwały” – czytamy w odpowiedzi na skargę.

Wojewoda dodaje, że ma ściśle określone uprawnienia nadzorcze, tj. bada akty prawne samorządu wyłącznie pod kątem ich legalności – czyli zgodności z prawem. Jest to bardzo wąska, jedynie formalna kontrola. W przypadku uchwały dotyczącej połączenia szpitali do takich niezgodności, które skutkowałyby wydaniem rozstrzygnięcia nadzorczego unieważniającego uchwałę nie doszło: związki zawodowe miały możliwość opiniowania kwestionowanej uchwały, a WRDS nie miał obowiązku wydawania opinii w tej sprawie.

Odstąpienie od wydania rozstrzygnięcia nadzorczego może nie kończyć sprawy. Zainteresowane środowiska, w tym związki zawodowe, mogą bowiem – we własnym zakresie – zaskarżyć uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i podnieść te argumenty, które nie mogły być wzięte pod uwagę przez wojewodę podczas kontroli uchwały.

 

- Mam nadzieję, że Pan Marszałek Geblewicz przeprowadzi tę konsolidację w głębokim poczuciu odpowiedzialności społecznej – dodaje wojewoda Krzysztof Kozłowski – Dobro pacjenta i wysoka jakość usług medycznych – te dwie wartości powinny być priorytetem podczas łączenia szpitali. Apeluję do samorządu województwa także o to, by konsolidacja nie wiązała się z likwidacją etatów.

 
„Arkońska” wysoko w Rankingu Szpitali PDF Drukuj Email
Wpisany przez Natalia Andruczyk   
środa, 14 grudnia 2016 14:21

Nasza placówka zajęła 51 miejsce w tegorocznym Rankingu Szpitali publikowanym w „Rzeczpospolitej”. Daje nam to drugie miejsce w województwie.

Ranking Bezpieczny Szpital organizowany jest po raz 13. według jednolitej metodologii i prowadzony przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Przez te lata ranking publikowany jest przez „Rzeczpospolitą".

Do rankingu wchodzi 100 najlepszych szpitali w Polsce, które uzyskają najwięcej punktów w ankiecie zawierającej pytania o infrastrukturę szpitalną, stan budynków, funkcjonowanie ekonomiczne szpitala oraz sposób sprawowania opieki. Mimo że ankieta i końcowa punktacja są znane wszystkim szpitalom (maksymalnie można uzyskać 1000 punktów, ale tylko nielicznym udaje się przekroczyć 900), CMJ nie ujawnia, jaka jest waga przyznawana poszczególnym pytaniom – by odpowiedzi nie były kształtowane na użytek konkursu. Wiadomo jedynie, że są w niej pytania , które weryfikują poprawność wcześniej otrzymanych informacji.

Oprócz rankingów wojewódzkich, tworzone są trzy rankingi: szpitali wielospecjalistycznych, monospecjalistycznych i niezabiegowych – ten ostatni od zaledwie kilku lat. Nawet najlepsze szpitale z tej grupy nie mogły bowiem zmierzyć się ze szpitalami zabiegowymi, ze względu na udział punktów za sprzęt. Zniknął natomiast ranking szpitali niepublicznych, szpitale prywatne i samorządowe przekształcone w spółki konkurują z tymi, które zachowały formę SP ZOZ, w jednym rankingu.

 
KONSOLIDACJA SZPITALI - Powołanie zespołów roboczych PDF Drukuj Email
Wpisany przez Natalia Andruczyk   
poniedziałek, 21 listopada 2016 12:50

W piątek (17.11.2016) powołane zostały zespoły robocze w dziedzinach, w których potrzebna jest reorganizacja w ramach konsolidacji szpitali. Zespoły te składać będą się zarówno z pracowników Szpitala Zdunowo, jak i pracowników Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie. Dzięki temu decyzje dotyczące przyszłych działań będą ustalane wspólnie z załogą obu szpitali.

Wskazana praca zespołów będzie podstawą do opracowania kierunków i harmonogramu działań konsolidacji szpitali. Pracownicy poszczególnych komórek najlepiej znają specyfikę w pracy swojej jednostki, dlatego ich ustalenia, wnioski, opinie i propozycje dotyczące realizacji zadań w pożegnanych obszarach będą nieocenione. Współpraca zespołów oznacza także integrację pracowników obu szpitali, ponieważ w ich skład wchodzi załoga zarówno Szpitala Zdunowo, jak i Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie. Część zespołów już rozpoczęła pracę.

1)      Zespół ds. medycznych, którego głównymi zadaniami są: diagnoza, analiza, ustalenie harmonogramu działań i przygotowanie niezbędnych dokumentów w zakresie dotyczącym receptariusza szpitalnego, zakażeń szpitalnych, gospodarki krwią, struktury udzielania świadczeń w poszczególnych komórkach, diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej, sterylizacji, patomorfologii, konsultacji lekarskich, dokumentacji medycznej, gospodarki lekowej, organizacji zamówień leków.

2)    Zespół ds. ewidencji i rozliczania świadczeń zdrowotnych, którego głównymi zadaniami są: diagnoza, analiza, ustalenie harmonogramu działań i przygotowanie niezbędnych dokumentów w zakresie dotyczącym procesów ewidencyjno-rozliczeniowych i sprawozdawania świadczeń, kolejki pacjentów, obowiązujących cenników, SZOI.

3)        Zespół ds. finansów i księgowości / rachunkowości, którego głównymi zadaniami są: diagnoza, analiza, ustalenie harmonogramu działań i przygotowanie niezbędnych dokumentów w zakresie dotyczącym poli-tyki rachunkowości, gospodarki kasowej, inwentaryzacji, analiz finansowych, planów rzeczowo - finansowych.

4)   Zespół ds. kadr i płac, którego głównymi zadaniami są: diagnoza, analiza, ustalenie harmonogramu działań i przygotowanie niezbędnych dokumentów w zakresie regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, umów cywilno – prawnych, ZFŚS, ZUS, SZOI, GUS.

5)        Zespół ds. zamówień i zaopatrzenia, którego głównymi zadaniami są: diagnoza, analiza, ustalenie harmonogramu działań i przygotowanie niezbędnych dokumentów w zakresie dotyczącym regulaminów udzielania zamówień, procedur zakupowych, gospodarki magazynowej, umów z dostawcami.

6)        Zespół ds. administracyjno - gospodarczych, którego głównymi zadaniami są: diagnoza, analiza, ustalenie harmonogramu działań i przygotowanie niezbędnych dokumentów w zakresie dotyczącym umów serwisowych, umów najmu, gospodarki odpadami, zabezpieczenia usług transportu medycznego i niemedycznego, zabezpieczenia usług prania, żywienia i sprzątania.

7)        Zespół ds. technicznych, którego głównymi zadaniami są: diagnoza, analiza, ustalenie harmonogramu działań i przygotowanie niezbędnych dokumentów w zakresie dotyczącym umów serwisowych, umów w zakresie dostaw mediów, gazów medycznych, realizacji inwestycji i planów inwestycyjnych.

8)     Zespół ds. aparatury i sprzętu medycznego, którego głównymi zadaniami są: diagnoza, analiza, ustalenie harmonogramu działań i przygotowanie niezbędnych dokumentów w zakresie dotyczącym posiadanej aparatury i sprzętu medycznego, przeglądów technicznych, umów serwisowych.

9)     Zespół ds. organizacyjno – prawnych, którego głównymi zadaniami są: diagnoza, analiza, ustalenie harmonogramu działań i przygotowanie niezbędnych dokumentów w zakresie dotyczącym struktury organizacyjnej, regulaminu organizacyjnego, archiwum, systemu wewnętrznych aktów, rejestrów, księgi rejestrowej, postępowania ze skargami pacjentów, ubezpieczeń, obsługi prawnej, obiegu dokumentacji, udostępniania dokumentacji medycznej,  spraw sądowych w toku.

10)     Zespół ds. systemów zarządzania jakością, którego głównymi zadaniami są: diagnoza, analiza, ustalenie harmonogramu działań i przygotowanie niezbędnych dokumentów w zakresie dotyczącym zespołów i komisji funkcjonujących w obu podmiotach, druków, procedur, zasad prowadzenia dokumentacji medycznej.

11)  Zespół ds. IT i komunikacji, którego głównymi zadaniami są: diagnoza, analiza, ustalenie harmonogramu działań i przygotowanie niezbędnych dokumentów w zakresie dotyczącym systemów IT, infrastruktury, sieci telekomunikacyjnej, umów z operatorami sieci komórkowych, umów licencyjnych.

Zespoły będą miały czas do końca roku na pisemne przygotowanie wniosków i propozycji dotyczących realizacji działań w poszczególnych obszarach. 

 
Nasi lekarze napisali podręcznik PDF Drukuj Email
Wpisany przez Natalia Andruczyk   
piątek, 09 grudnia 2016 12:10

"Przeszczepianie wątroby" - to tytuł publikacji naukowej wydanej przez specjalistów Szpitala Wojewódzkiego pod redakcją prof. Marty Wawrzynowicz-Syczewskiej i dr Samira Zeaira.

W podręczniku napisanym omówione zostały objawy schyłkowej choroby wątroby, wskazania i przeciwwskazania do przeszczepiania oraz zasady wprowadzania pacjentów na listę oczekujących, a także różne aspekty prowadzenia pacjentów po przeszczepieniu.

- Mamy nadzieję, że przedstawione zagadnienia okażą się przydatne nie tylko w codziennej praktyce lekarskiej, ale będą ciekawą i pouczającą lekturą dla studentów kierunków medycznych - piszą autorzy. 

 

Autorzy publikacji:
Dorota Bander, Sławomir Cyprys, Zenon Czajkowski, Maria M. Czupryńska, Marta Duczkowska, Krzysztof Dziewanowski, Krzysztof Jurczyk, Ewa Karpińska, Agnieszka Kisielska, Łukasz Laurans, Janusz Miętkiewicz, Jerzy Myśliwiec, Monika Pakosz - Golanowska, Mariola Post, Sławomir Pynka, Marta Wawrzynowicz-Syczewska, Anita Wnuk, Maciej Wrzesiński, Małgorzata Zając-Marczewska, Katarzyna Zasada-Cedro, Iwona Zawada, Samir Zeair 

 

 
Neuronawigacja jeszcze dokładniejsza PDF Drukuj Email
Wpisany przez Natalia Andruczyk   
wtorek, 18 października 2016 10:24

Nasz szpital zakupił sprzęt do neuronawigacji, dzięki któremu jeszcze precyzyjniej można lokalizować guzy oraz inne ogniska chorobowe w mózgu.

Sprzęt o wartości blisko 1,4 mln zł już od kilku tygodniu wykorzystywany jest przez neurochirurgów na bloku operacyjnym. Metoda ta polega na przyklejeniu do głowy specjalnych znaczników, które widzi kamera. Wszystko nakłada się na obraz tomografii i rezonansu, które wyświetlane są na dwóch ekranach. 

Dziki nawigacji można dokładnie określić miejsce w czaszce, w którym należy przystąpić do operacji i usunąć go w najbardziej optymalny sposób. Dodatkowo można sprawdzić także, czy guz został usunięty w całości.

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 28