Informacje i druki dla osób indywidualnych

POBIERANIE MATERIAŁU DO BADAŃ: GABINET ZABIEGOWY I KASA – BUDYNEK PRZY PORTIERNI UL. ARKOŃSKA 4

Pobieranie krwi do badań: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 11:30


Uwaga! obecnie nie wykonujemy badań: krzywa cukrowa 2 i 3 punktowa, krzywa żelazowa 3 punktowa


Pobieranie wymazów w kierunku COVID-19: codziennie do godz. 19:00  – budynek „I” parter

               Kontakt telefoniczny przed badaniem: 91 813 95 17 lub 91 813 95 26


     Materiał do badań laboratoryjnych u dorosłych i starszych dzieci pobierany jest przy użyciu systemu próżniowego Becton Dickinson gwarantującego bezpieczeństwo pacjenta i personelu. Nie pobieramy materiału dzieciom poniżej 2 roku życia.

     Nadzorujemy błędy przedlaboratoryjne we wszystkich punktach pobrań przy udziale firmy Becton Dickinson poprzez szkolenia prowadzone bezpośrednio oraz szkolenia internetowe. Od 2016 roku w punktach pobrań SPWSZ firma Beton Dickinson przeprowadza cyklicznie przegląd fazy przedanalitycznej a jej wyniki przedstawiono między innymi na stronach biuletynu firmy.

     W zakresie fazy przedanalitycznej nasze działania zostały wyróżnione i przedstawione jako dobra praktyka zmniejszenia liczby błędów procesu diagnostycznego w raporcie o wynikach kontroli NIK „Dostępność i finansowanie diagnostyki laboratoryjnej” ( 21 sierpnia 2017 r. Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła raport dotyczący dostępności i finansowania diagnostyki laboratoryjnej)

 

ODBIÓR WYNIKÓW

Odbiór wyników codziennie w ZDL (budynek „I” – po godzinie 14:00 )

Wyniki badań mogą być odbierane osobiście przez pacjentów indywidualnych lub osobę upoważnioną na podstawie pisemnego pełnomocnictwa wystawionego przez pacjenta indywidualnego po okazaniu dokumentu tożsamości osoby odbierającej.


» Pracownicy laboratorium nie przekazują wyników badań telefonicznie
» Przesyłanie wyników badań jednostkom ochrony zdrowia
» Wyłącznie na pisemne zlecenie jednostki ochrony zdrowia kierującej na badanie.
» Mailem całodobowo - przy użyciu mechanizmów kryptograficznych zgodnie z Instrukcją Zarządzania System Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w SPWSZ w Szczecinie.
» Listownie za potwierdzeniem odbioru – w zależności od potrzeb zlecającego.

Przesyłanie wyników badań pacjentom indywidualnym:
» wyłącznie na pisemne zlecenie pacjenta indywidualnego (osobiście lub za upoważnieniem)
» mailem całodobowo - przy użyciu obowiązujących w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej mechanizmów kryptograficznych – na podstawie pisemnego upoważnienia złożonego przed pobraniem materiału do badań.


Kopie wyników badań:
Możliwe jest wydawanie kopii wyników badań laboratoryjnych. Przed przystąpieniem do pobrania materiału do badania pacjent indywidualny zobowiązany jest:
» zgłosić w rejestracji laboratorium potrzebę otrzymania kopii wyniku badania
» uiścić w kasie opłatę za kopie wyniku badania zgodnie z obowiązującym w szpitalu cennikiem
» odebrać wynik badania.

Odpisy wyników badań:
Możliwe jest wydawanie odpisów wyników badań (wynik z naniesionym wpisem – odpis, jest autoryzowany przez osobę przeprowadzającą badanie, a w przypadku jej nieobecności, przez kierownika lub zastępcę kierownika jednostki wykonującej badanie).

» Odbiór odpisów wyników badań dla pacjentów indywidualnych odbywa się na podstawie wypełnionego i zatwierdzonego Wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej, który dostępny jest w kancelarii szpitala.

 

INFORMACJE DLA PACJENTA: 

INFORMACJE DLA PACJENTA AKT. 6.09.2021.doc

 

FORMULARZ ZLECENIA BADAŃ AMBULATORYJNYCH: 

Formularz zlecenia badań ambulatoryjnych.doc

 

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKÓW: 

UPOWAŻNIENIE do odbioru wyniku.pdf

 

UPOWAŻNIENIE DO PRZESŁANIA WYNIKU MAILOWO: 

UPOWAŻNIENIE do przesłania wyniku mailowo.pdf

 

 

Nasz system korzysta z plików cookies. Zgodnie z opracowaną polityką  cookies przedmiotowe pliki mogą być wykorzystywane  do zapamiętywania ułożenia poszczególnych elementów; zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia, prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony portalu oraz badania potrzeb użytkowników, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika Przeglądarka internetowa z której Państwo korzystacie umożliwia zmianę ustawień obsługi plików cookies. Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia oraz oznacza akceptację dla stosowanych tu plików cookies.W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:  Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania Państwa danych osobowych dostępne są  na stronie https://www.spwsz.szczecin.pl/ w zakładce Informacje Administratora Danych Osobowych.
Dowiedź się więcej Zamknij