Informacje i druki dla osób indywidualnych

Informacjie i druki dla osób indywidualnych


Gabinet Zabiegowy Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej SPWSZ w Szczecinie nieczynny jest do odwołania!

 

 Informacje dla pacjenta.pdf

 

UPOWAŻNIENIE do odbioru wyniku.pdf

 

UPOWAŻNIENIE do przesłania wyniku mailowo.pdf

 

POBIERANIE MATERIAŁU DO BADAŃ

Gabinet zabiegowy oraz Kasa czynne w godzinach 7:00 – 18:00 przez cały tydzień
Materiał do badań laboratoryjnych pobierany jest przy użyciu systemu próżniowego Becton Dickinson gwarantującego bezpieczeństwo pacjenta i personelu.
Nadzorujemy błędy przedlaboratoryjne we wszystkich punktach pobrań przy udziale firmy Becton Dickinson poprzez szkolenia prowadzone bezpośrednio oraz szkolenia internetowe.

Od 2016 roku w punktach pobrań SPWSZ firma Beton Dickinson przeprowadza cyklicznie przegląd fazy przedanalitycznej a jej wyniki przedstawiono między innymi na stronach biuletynu firmy.

W zakresie fazy przedanalitycznej nasze działania zostały wyróżnione i przedstawione jako dobra praktyka zmniejszenia liczby błędów procesu diagnostycznego w raporcie o wynikach kontroli NIK „Dostępność i finansowanie diagnostyki laboratoryjnej” ( 21 sierpnia 2017 r. Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła raport dotyczący dostępności i finansowania diagnostyki laboratoryjnej)

ODBIÓR WYNIKÓW

Odbiór wyników codziennie w godzinach 7:00 – 18:00
(po godzinie 14:00 odbiór wyników w „Punkcie Przyjęć Materiału”)

 • Wyniki badań mogą być odbierane osobiście przez pacjentów indywidualnych lub osobę upoważnioną na podstawie pisemnego pełnomocnictwa wystawionego przez pacjenta indywidualnego po okazaniu dokumentu tożsamości osoby odbierającej.
 • Pracownicy laboratorium nie przekazują wyników badań telefonicznie
  Przesyłanie wyników badań jednostkom ochrony zdrowia:
 • Wyłącznie na pisemne zlecenie jednostki ochrony zdrowia kierującej na badanie.
 • Mailem całodobowo - przy użyciu mechanizmów kryptograficznych zgodnie z Instrukcją Zarządzania System Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w SPWSZ w Szczecinie.
 • Listownie za potwierdzeniem odbioru – w zależności od potrzeb zlecającego.

Przesyłanie wyników badań pacjentom indywidualnym:

 • wyłącznie na pisemne zlecenie pacjenta indywidualnego (osobiście lub za upoważnieniem) - codziennie w godzinach 7.00-19.00
 • mailem całodobowo - przy użyciu obowiązujących w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej mechanizmów kryptograficznych – na podstawie pisemnego upoważnienia złożonego przed pobraniem materiału do badań.

Kopie wyników badań

 • Możliwe jest wydawanie kopii wyników badań laboratoryjnych. Przed przystąpieniem do pobrania materiału do badania pacjent indywidualny zobowiązany jest:
 • zgłosić w rejestracji laboratorium potrzebę otrzymania kopii wyniku badania
 • uiścić w kasie opłatę za kopie wyniku badania zgodnie z obowiązującym w szpitalu cennikiem
 • odebrać wynik badania.

Odpisy wyników badań

Możliwe jest wydawanie odpisów wyników badań (wynik z naniesionym wpisem – odpis, jest autoryzowany przez osobę przeprowadzającą badanie, a w przypadku jej nieobecności, przez kierownika lub zastępcę kierownika jednostki wykonującej badanie).

 • Odbiór odpisów wyników badań dla pacjentów indywidualnych odbywa się na podstawie wypełnionego i zatwierdzonego Wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej, który dostępny jest w kancelarii szpitala.
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij