PoCOVIDOWA przebudowa budynku C - REACT-EU

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19


 
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony realizuje projekt pn.

PoCOVIDOWA przebudowa budynku w SPWSZ w Szczecinie na potrzeby poradni specjalistycznych i diagnostyki obrazowej

dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

 • Oś priorytetowa: wsparcie sektora zdrowia i środowiska w kontekście pandemii COVID 19
 • Działanie: Wsparcie sektora zdrowia w kontekście pandemii COVID 19
 • Cel tematyczny: Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność
 • Priorytet inwestycyjny: Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność
 • Cel szczegółowy RPO WZ 2014-2020: Zwiększona dostępność do wysokiej jakości usług zdrowotnych w kontekście pandemii COVID-19

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest:

 • przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku „C”, rozbiórka istniejącego i budowa nowego łącznika komunikacyjnego i technicznego pomiędzy budynkiem „B” i „C”, przebudowa części budynku „B” związana z budową nowego dźwigu szpitalnego,
 • przebudowa zewnętrznej instalacji wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej na potrzeby budynku „C” w rejonie budynku „B” i „C”,
 • przeniesienie do zmodernizowanego obiektu tomografu komputerowego,
 • zakup specjalistycznej aparatury medycznej (w tym zakup i instalacja rezonansu magnetycznego, angiografu i Gamma kamery).

W budynku „C” zlokalizowane będą pracownie i poradnie specjalistyczne przeznaczone do diagnostyki i leczenia pacjentów ze schorzeniami związanymi m.in. z COVID-19. Główne wejście do budynku dla pacjentów ambulatoryjnych przeniesione zostanie na drugą stronę budynku, w miejsce pierwotnego wejścia od strony ulicy Arkońskiej i wejścia do szpitala.

Na parterze pozostaną pracownie rezonansu magnetycznego i gabinet USG. W istniejących pomieszczeniach pozostawiono pracownie angiografii. W dobudowanych pomieszczeniach zlokalizowano pracownię, w której znajdzie się tomograf znajdujący się obecnie w zewnętrznym kontenerze na terenie szpitala. Przy projektowanym wejściu do budynku od strony ul. Arkońskiej będzie rejestracja do pracowni zlokalizowanych na parterze.

Na piętrze znajdzie się druga rejestracja – do wszystkich poradni zlokalizowanych w tej kondygnacji. Na całym pierwszym piętrze, w części istniejącej i rozbudowanej, zaprojektowano poradnie, poczekalnie i toalety dla pacjentów oraz pomieszczenia socjalne dla personelu. Istniejący łącznik do budynku „B” (w bardzo złym stanie technicznym) przewidziano do likwidacji a w jego miejsce zaprojektowano nowy, analogiczny do istniejącego, nowego łącznika do budynku „A”.

W budynku „B” przebudową objęta jest część środkowa budynku, która zostanie wyodrębniona jako oddzielna strefa pożarowa. W ramach przebudowy przewidziano likwidację istniejącej windy i zastąpienie jej nowym dźwigiem zlokalizowanym w holu wejściowym, na styku z łącznikiem do budynku „C”. Hol komunikacyjny na wszystkich kondygnacjach zostanie wyremontowany.

Cele projektu:

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie jest głównym w województwie podmiotem zabezpieczającym pacjentów zakaźnych w sytuacji wystąpienia stanu epidemii. Zajmuje się także m.in. leczeniem ambulatoryjnym i stacjonarnym pacjentów, u których pojawiły się powikłania po przebytym COVID-19.

Celem projektu jest zmniejszenie niekorzystnych skutków wysokiej zachorowalności z uwagi na pandemię COVID-19 poprzez zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych. Szacuje się, że liczba leczonych w SPWSZ objętych wsparciem przekroczy 19000 osób rocznie.

Termin realizacji:

2022-2024

FINANSOWANIE:

 • Dofinansowanie z UE: 42 916 923,26 zł (Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID 19)
 • Całkowita wartość inwestycji: 58 415 352,33 zł

 

PAŹDZIERNIK 2022

LISTOPAD 2022

Przed rozpoczęciem inwestycji

 

STYCZEŃ 2023

 

LUTY 2023

MARZEC 2023

MAJ 2023

CZERWIEC 2023

PAŹDZIERNIK 2023

LISTOPAD 2023

STYCZEŃ 2024

CZERWIEC 2024

LIPIEC 2024

 

Nasz system korzysta z plików cookies. Zgodnie z opracowaną polityką  cookies przedmiotowe pliki mogą być wykorzystywane  do zapamiętywania ułożenia poszczególnych elementów; zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia, prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony portalu oraz badania potrzeb użytkowników, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika Przeglądarka internetowa z której Państwo korzystacie umożliwia zmianę ustawień obsługi plików cookies. Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia oraz oznacza akceptację dla stosowanych tu plików cookies.W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:  Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania Państwa danych osobowych dostępne są  na stronie https://www.spwsz.szczecin.pl/ w zakładce Informacje Administratora Danych Osobowych.
Dowiedź się więcej Zamknij