Geriatria - bud. A

 

 

PROJEKT: „Dostosowanie SPWSZ do potrzeb szybko rosnącej populacji osób starszych – zwiększenie liczby łóżek w Oddziale Geriatrii i Przewlekle Chorych”

dofinansowany z Budżetu Państwa kwotą 1.044.025,23 zł

  • Wartość wydatków ogółem: 11.178.795,13 zł
  • Wartość wydatków kwalifikowalnych: 10.440.252,46 zł w tym: środki wspólnotowe: 8.352.201,96 zł
  • Budżet Państwa: 1.044.025,23 zł
Przedmiot projektu:

Przebudowa pomieszczeń na I piętrze budynku A oraz w obrębie klatek schodowych, modernizacja dwóch klatek schodowych oraz dwóch dźwigów szpitalnych, modernizacja łącznika do budynków C i M, wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi na potrzeby Oddziału Geriatrii i Przewlekle Chorych; zakup niezbędnego wyposażenia oraz aparatury i sprzętu medycznego.

Cel projektu:

Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości infrastruktury zdrowotnej w zakresie opieki geriatrycznej.

Korzyści dla użytkowników infrastruktury związane z realizacją projektu to przede wszystkim:

  • podniesienie jakości i skuteczności świadczeń zdrowotnych w zakresie specjalistycznej opieki nad pacjentem w podeszłym wieku,
  • usprawniony dostęp do kompleksowej opieki geriatrycznej, zapewniającej otrzymanie przez pacjenta optymalnej dla niego terapii,
  • skrócenie czasu pobytu pacjenta w szpitalu, a także zmniejszenie ryzyka jego powrotu do szpitala,
  • poprawa warunków bytowych pacjentów,
  • poprawa efektywności organizacji pracy personelu medycznego.

Potrzeba realizacji projektu istniała od wielu lat. Oddział Geriatrii i Przewlekle Chorych znajduje się w budynku „A”, który od bardzo długiego czasu nie podlegał gruntownym remontom. Konieczność modernizacji budynku wynikała z niedostosowania obiektu do obowiązujących wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia szpitala. Ponadto Oddział korzystał z mocno wyeksploatowanego sprzętu i wyposażenia. Dzięki środkom pozyskanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego udało się diametralnie zmienić ten stan rzeczy.

Umowa z Województwem Zachodniopomorskim w ramach RPO WZ 2014-2020 zawarta została 17 grudnia 2017, niemniej jednak prace projektowe i przygotowawcze rozpoczęły się jeszcze w roku 2015.

Projekt realizowany był etapowo.

Pierwszy etap obejmował przebudowę pomieszczeń na I piętrze budynku „A” oraz przebudowę pomieszczeń w sąsiedztwie klatki schodowej na wszystkich kondygnacjach na potrzeby nowego węzła komunikacji pionowej, obejmującego żelbetową klatkę schodową i dźwig szpitalny. W ramach tego etapu zakupione zostało również niezbędne wyposażenie oraz sprzęt medyczny.

Drugi etap polegał na modernizacji drugiej klatki schodowej, znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie zmodernizowanego Oddziału Geriatrii i Przewlekle Chorych oraz modernizacji dźwigu, łącznika znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie zmodernizowanego Oddziału, łączącego budynek „A” z budynkami „C” i „M” (Centrum Diagnostyki Obrazowej) oraz pomieszczeń towarzyszących.

Projekt został zrealizowany i obecnie Oddział spełnia wszystkie wymagania prawne, techniczne (w tym przeciwpożarowe) oraz organizacyjne i jest przystosowany do potrzeb hospitalizacji pacjentów w podeszłym wieku.

Nasz system korzysta z plików cookies. Zgodnie z opracowaną polityką  cookies przedmiotowe pliki mogą być wykorzystywane  do zapamiętywania ułożenia poszczególnych elementów; zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia, prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony portalu oraz badania potrzeb użytkowników, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika Przeglądarka internetowa z której Państwo korzystacie umożliwia zmianę ustawień obsługi plików cookies. Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia oraz oznacza akceptację dla stosowanych tu plików cookies.W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:  Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania Państwa danych osobowych dostępne są  na stronie https://www.spwsz.szczecin.pl/ w zakładce Informacje Administratora Danych Osobowych.
Dowiedź się więcej Zamknij