Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych [COVID-19]

Projekt pn.:

Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych w SPWSZ w szczególności dla osób zagrożonych Covid-19 oraz dotkniętych skutkami Covid-19

jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Opis projektu:

Projekt ma na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie pandemii COVID-19, wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2, a także opiekę postpandemiczną, a zaplanowane w ramach projektu działania wynikają z sytuacji kryzysowej spowodowanej pandemią.

Poprzez odpowiednie doposażenie jednostki (zakup wyposażenia i sprzętu medycznego, środków ochrony osobistej, sprzętu i środków do dezynfekcji) projekt przyczyni się do zapewnienia stałej gotowości do udzielania skutecznej pomocy medycznej osobom zakażonym, a także świadczenia opieki postpandemicznej.

Projekt zakłada refinansowanie poczynionych już przez szpital wydatków na wyposażenie i sprzęt oraz zakup środków ochrony osobistej na bieżące i przyszłe potrzeby szpitala związane z walką i przeciwdziałaniem COVID-19.

Dzięki unijnym środkom szpital przy Arkońskiej i w Zdunowie już wzbogacił się m.in. o aparaty do EKG, aparaty do wysokoprzepływowej tlenoterapii donosowej, aparat USG, bronchofiberoskop z wyposażeniem, defibrylatory, kardiomonitory, łóżka i materace, pompy, respiratory, lampy bakteriobójcze czy wózki anestezjologiczne.

Wykaz zakupionego sprzętu:

 • Aparat do EKG – 5 szt.
 • Aparat do wysokoprzepływowej tlenoterapii donosowej – 34 szt.
 • Aparat USG, w tym USG wielofunkcyjne z głowicą umożliwiającą diagnostykę klatki piersiowej płuca – 1 szt.
 • Bronchofiberoskop z wyposażeniem – 1 szt.
 • Centrala do monitorowania – 1 szt.
 • Defibrylator z wyposażeniem – 5 szt.
 • Kardiomonitor – różne rodzaje, np. anestezjologiczny, przenośny – 16 szt.
 • Łóżko, w tym łóżko OIOM z materacem – 33 szt.
 • Materace przeciwodleżynowe – 2 szt.
 • Pompy objętościowe – 8 szt.
 • Pompy strzykawkowe – 107 szt.
 • Respiratory – 5 szt.
 • Stacje dokujące z pompami strzykawkowymi – 23 szt.
 • Układy ssące do drenaży klatki piersiowej – 5 szt.
 • Urządzenia do aktywnej regulacji temperatury pacjenta – 4 szt.
 • Wideolaryngoskopy wraz z wyposażeniem, różne rodzaje – 3 szt.
 • Wózki anestezjologiczne – 4 szt.
 • Aparaty do dekontaminacji pomieszczeń – 13 szt.
 • Lampy bakteriobójcze – 42 szt.
 • Myjnie dezynfekcyjne, przelotowe i nieprzelotowe – 3 szt.
 • Zamgławiacze – 6 szt.

Cel szczegółowy RPO WZ 2014-2020:

Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych w szczególności dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym

Okres realizacji projektu:

do 31.12.2023 r.

Wartość projektu:

 • Koszt całkowity: 13 506 168,61 zł
 • Dofinansowanie ze środków europejskich: 11 480 243,31 zł
 • Wkład własny: 2 025 925,30 zł
Nasz system korzysta z plików cookies. Zgodnie z opracowaną polityką  cookies przedmiotowe pliki mogą być wykorzystywane  do zapamiętywania ułożenia poszczególnych elementów; zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia, prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony portalu oraz badania potrzeb użytkowników, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika Przeglądarka internetowa z której Państwo korzystacie umożliwia zmianę ustawień obsługi plików cookies. Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia oraz oznacza akceptację dla stosowanych tu plików cookies.W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:  Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania Państwa danych osobowych dostępne są  na stronie https://www.spwsz.szczecin.pl/ w zakładce Informacje Administratora Danych Osobowych.
Dowiedź się więcej Zamknij