ODWIEDZINY

W związku z poprawą sytuacji epidemicznej w zakresie zakażeń SARS-COV-2 i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych pacjentów i ich bliskich - ale zachowując troskę o bezpieczeństwo osób hospitalizowanych - rekomendujemy możliwość odwiedzin w oddziałach w oparciu wyłącznie o poniższe zasady:

 

OSOBA ODWIEDZAJĄCA ZOBOWIĄZANA JEST DO:


♦ przedstawienia personelowi szpitala certyfikatu potwierdzającego szczepienie ( gdy upłynęło 14 dni od pełnego szczepienia)

lub

♦ przedstawienia personelowi szpitala negatywnego wyniku badania PCR lub Testu Antygenowego w kierunku koronawirusa SARS –CoV -2 – badanie musi być ważne do 72 godzin od daty jego wykonania

lub

♦ przedstawienia dokumentu potwierdzającego, że przebyła COVID-19 i jest ozdrowieńcem.

 

POZOSTAŁE ZASADY:

1. ODWIEDZINY ODBYWAJĄ SIĘ W GODZINACH OD 13:00 DO 16:00

2. Odwiedziny pacjentów mogą odbywać się codziennie w godzinach i czasie ustalonym przez ordynatorów poszczególnych oddziałów.

3. Ze względu na zachowanie zasad sanitarno-epidemiologicznych w trakcie pandemii - jednego pacjenta może odwiedzać tylko jedna osoba ( w szczególnych sytuacjach – np. gdy pacjent jest w stanie terminalnym - dopuszcza się odwiedziny kilku osób w celu pożegnania się z bliskim )

4. Odwiedzający musi stosować się do zasad sanitarno-epidemiologicznych –– ma obowiązek zdezynfekować ręce, przez cały czas trwania wizyty musi mieć zasłonięte usta oraz nos.

5. Miejsce odwiedzin wskazuje i nadzoruje personel danego oddziału.

6. Osoba odwiedzająca, która ma infekcję dróg oddechowych, kaszel czy gorączkę - NIE MOŻE odwiedzać pacjenta

7. Odwiedziny w salach intensywnego nadzoru i salach pooperacyjnych mogą odbywać się tylko w przypadkach szczególnych – z zachowaniem w/w zasad i w ustaleniu z Ordynatorem Oddziału.

8. W PRZYPADKU ODDZIAŁÓW ZAKAŹNYCH – OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ ODWIEDZIN !!!
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij