Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie realizuje projekt pn.

„Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 na terenie województwa zachodniopomorskiego przez Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie.”

dofinansowany w ramach Działania 7.7. Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach naboru nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-N05/20.

Projekt ma na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie pandemii COVID-19, wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2. Zaplanowane w ramach projektu działania wynikają z aktualnej sytuacji epidemiologicznej oraz skierowane są na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie pandemii COVID-19, wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2. W ramach projektu zostanie doposażony Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie (SPWSZ). Poprzez odpowiednie doposażenie jednostki (m.in. zakup sprzętu i środków ochrony) projekt przyczyni się do złagodzenia sytuacji epidemiologicznej i wpłynie na lepszą jakość oferowanych usług społeczeństwu.

Grupą docelową projektu jest bezpośrednio SPWSZ - podmiot wykonujący działalność leczniczą wymieniony w Wykazie podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 na terenie województwa zachodniopomorskiego, zaangażowany w pełni w walkę z COVID-19, zgodnie z imiennym wykazem podmiotów dla naboru zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego. Poprzez doposażenie jednostki pośrednio grupą docelową są również mieszkańcy województwa. Projekt przewiduje zadania związane z doposażeniem jednostki w oparciu o Katalog sprzętu opracowany przez Ministerstwo Zdrowia.

W ramach realizacji projektu zostaną zakupione:
 • środki trwałe:
  • aparaty USG – 3 szt. (2 szt. ogólnodiagnostyczne, 1 szt. kardiologiczny);
  • myjnia endoskopowa – 3 szt.;
  • myjnie – 8 szt.;
  • aparat RTG zdalnie sterowany – 1 szt.
 • wyroby medyczne jednorazowego użytku, w tym:
  • maski ochronne;
  • kombinezony;
  • rękawiczki.

Celem realizacji projektu jest walka i przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 na terenie województwa zachodniopomorskiego w okresie od 01.02.2020 r. do 30.12.2020 r. poprzez doposażenie Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie w sprzęt i inne wyposażenie niezbędne do tego celu.

Zaplanowane w ramach projektu działania wynikają z aktualnej sytuacji epidemiologicznej oraz skierowane są i będą na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie pandemii COVID-19, wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2.

 • Całkowity koszt projektu: 7 500 000,00 zł
 • Dofinansowanie z UE: 7 500 000,00 zł

 

 

 

 

Nasz system korzysta z plików cookies. Zgodnie z opracowaną polityką  cookies przedmiotowe pliki mogą być wykorzystywane  do zapamiętywania ułożenia poszczególnych elementów; zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia, prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony portalu oraz badania potrzeb użytkowników, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika Przeglądarka internetowa z której Państwo korzystacie umożliwia zmianę ustawień obsługi plików cookies. Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia oraz oznacza akceptację dla stosowanych tu plików cookies.W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:  Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania Państwa danych osobowych dostępne są  na stronie https://www.spwsz.szczecin.pl/ w zakładce Informacje Administratora Danych Osobowych.
Dowiedź się więcej Zamknij