Ogłoszenia

02
06.2021
Montaż i wdrożenie kompleksowego systemu monitoringu wraz z programem obsługi dla pojazdów SPWSZ w Szczecinie przy ul. Arkońskiej
Czytaj całość »
21
05.2021
Sprawowanie nadzoru autorskiego w SPWSZ w Szczecinie
Czytaj całość »
EP/220/18RR/2021
Przeprowadzenie audytu zewnętrznego Projektu, o którym mowa w art. 44 ustawy o NCBR dla projektu

„Opracowanie nowoczesnych technologii laboratoryjnych,
informatycznych i bioinformatycznych dedykowanych diagnostyce i prewencji zakażeń SARS CoV-2” spełniającego warunki przyznania dofinansowania w trybie określonym w art. 44 c ustawy o NCBR, w ramach naboru „Wsparcie szpitali jednoimiennych w walce z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz w leczeniu COVID-19”

Czytaj całość »
16
04.2021
Dostawa warzyw i owoców sezonowych do Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie z siedzibą przy ulicy A.Sokołowskiego 11 (lokalizacja- Szczecin Zdunowo)
Czytaj całość »
19
03.2021
Dostawa drobiu i jego przetworó do Samodzieonego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie z siedzibą przy ulicy A.Sokołowskiego 11
Czytaj całość »
15
03.2021
Zaproszenie program do ewidencji aparatury medycznej
Czytaj całość »
04
03.2021
Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjnej
Czytaj całość »
04
03.2021
Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej
Czytaj całość »
04
03.2021
Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej
Czytaj całość »
EP/220/3RR/2021
Zatrudnienie w projekcie w ramach umowy cywilnoprawnej SPECJALISTY RADIOLOGA w SPWSZ w Szczecinie
Czytaj całość »
11
02.2021
ZAKUP OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO NA POTRZEBY SPWSZ W SZCZECINIE
Czytaj całość »
EP/220/1RR/2021
Dostawa sprzętu pomocniczego i akcesoriów do przygotowania i przechowywania materiału w Pracowni Reakcji PCR dla SPWSZ w Szczecinie

Dostawa sprzętu pomocniczego i akcesoriów do przygotowania i przechowywania materiału w Pracowni Reakcji PCR dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/100RR/2020
Dostawa aparatu IVD.

Dostawa aparatu IVD do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych wirusa SARS-CoV-2 – rok produkcji 2020 rok wraz z dostawą odczynników i akcesoriów w okresie do 31 października 2021r. dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/99RR/2020
Dostawa automatycznej stacji pipetującej.

Dostawa automatycznej stacji pipetującej do przygotowania zestawów do wykrywania SARS-CoV-2 metodą Real Time PCR z certyfikatem IVD – rok produkcji 2020 rok wraz z dostawą akcesoriów w okresie do 31 października 2021r. dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/98RR/2020
Dostawa sprzętu pomocniczego i akcesoriów.

Dostawa sprzętu pomocniczego i akcesoriów do przygotowania i przechowywania materiału w Pracowni Reakcji PCR dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/97RR/2020
Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do oznaczania przeciwciał anty-SARS-CoV-2

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do oznaczania przeciwciał anty-SARS-CoV-2 w klasie IgM i IgG (w tym S-RBD IgG) do analizatora Maglumi 800, będącego własnością SPWSZ w Szczecinie wraz z wynajmem kompatybilnego analizatora w okresie do 31 października 2021r. dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/96RR/2020
Dostawa odczynników do detekcji SARS-CoV-2

Dostawę odczynników do detekcji SARS-CoV-2: GeneFinder COVID-19 Plus Real
Amp Kit przy użyciu analizatorów ELITech InGenius będących własnością SPWSZ
w Szczecinie w okresie do 31 października 2021r. dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EG.Z.220.13.2020.AT
Dzierżawa maszyn czyszcząco - szorujących.
Czytaj całość »
17
12.2020
Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie w okresie 01.01.2021r. – 31.10.2021r.
Czytaj całość »
07
12.2020
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie w okresie 01.01.2021r. – 31.10.2021r.
Czytaj całość »
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij