Ogłoszenia

15
06.2020
Dostawa i instalacja loży do wykownywania leków cytotoksycznych wraz z monitorem współpracującym z oprogramowaniem aplikacyjnym realizującym system przyjmowania zleceń na wykonywanie leków w Aptece szpitalnej SPWSZ w lokalizacji Arkońska 4
Czytaj całość »
26
05.2020
Wyłonienie wykonawcy na opracowanie dokumentacji na rozbiórkę obiektów budowlanych w lok. A. Sokołowskiego 11
Czytaj całość »
11
05.2020
Sukcesywne wykonywanie pieczątek służbowych na potrzeby SPWSZ w Szczecinie
Czytaj całość »
04
05.2020
Zaproszenie do złożenia ofert rozeznanie rynku na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
Czytaj całość »
30
04.2020
Przeprowadzenie kontroli okresowej obiektów budowlanych na terenie Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie
Czytaj całość »
26
02.2020
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Czytaj całość »
11
02.2020
Opracowanie studium wykonalności zgodnie z wymaganiami Regulamin konkursu prowadzonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Czytaj całość »
03
02.2020
Przegląd agregatów próżni firmy Tepro w lokalizacji: 70-891, Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Czytaj całość »
03
02.2020
Przegląd sprężarek i osuszaczy firmy CompAir wraz z urządzeniami towarzyszącymi znajdujących się w pomieszczeniu sprężarkowni 01/08 w lokalizacji: 70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Czytaj całość »
31
01.2020
Informacja o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji partnera.
Czytaj całość »
16
01.2020
Wykonie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem prawomocnych pozwoleń administracyjnych na rozbiórkę obiektów budowlanych usytuowanych na terenie Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie, przy ul A
Czytaj całość »
13
01.2020
EZ/210/0192/2020 z dnia 13.01.2020 r. dotyczącego składania ofert na dostawę naturalnej wody źródlanej o średnim stopniu mineralizacji, wody gazowanej i niegazowanej w butelkach o poj. 0,5 L oraz dzierżawę dystrybutorów i pompek do wody dla Samodzielnego
Czytaj całość »
31
12.2019
Postępowanie dotyczące wyboru Partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa VI Rynek pracy Działanie 6.8
Czytaj całość »
31
12.2019
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z przedmiarem i kosztorysem włącznie z uzyskaniem prawomocnych pozwoleń administracyjnych p/n. „System kontroli wjazdu oraz poboru opłat parkingowych na terenie Samodzielnego Publicznego
Czytaj całość »
16
12.2019
Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym dla Samodzielnego Publicznego wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.
Czytaj całość »
16
12.2019
Świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie w okresie 01.01.2020r. – 31.12.2020r
Czytaj całość »
16
12.2019
Nadzór Inwestorki Robót Sanitarnych i pełnienie funkcji Inspektora robót sanitarnych.

Przebudowa części pomieszczeń budynku Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie na potrzeby Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej i Transplantacji przy ul. A. Sokołowskiego 11 w Szczecinie (nr ewid. gruntów: działka nr 2/10 z obrębu 4015).

Czytaj całość »
13
12.2019
Zaproszenie do składania ofert na prenumeratę i dostawę prasy krajowej w 2020 roku dla SPWSZ w Szczecinie
Czytaj całość »
11
12.2019
Naprawa Głowicy przezprzełykowej B1C036 – uszkodzenie około 30 % kryształków
Czytaj całość »
06
12.2019
Świadczenia usług kurierskich w obrocie krajowym dla SPWSZ w Szczecinie
Czytaj całość »
SPWSZ Jednostka samorządu województwa zachodniopomorskiego
nfz
bip
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij