Budynek K - oddziały zakaźne, poradnie specjalistyczne, lądowisko wraz z zakupem systemu robotycznego

 

 

PROJEKT : "Budowa budynku na potrzeby Oddziałów Zakaźnych oraz Poradni Specjalistycznych wraz z wyposażeniem na terenie SPWSZ w Szczecinie"

DOFINANSOWANY Z BUDŻETU PAŃSTWA KWOTĄ 8 227 501,69 zł

Wartość projektu:
 • Całkowite wydatki projektu: 97 633 294,34 zł
 • Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 82 683 763,99 zł
 • Środki z budżetu państwa: 9 727 501,68 zł
 • Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego: 3 000 000,00 zł
 • Wkład własny: 2 222 028,67 zł
Przedmiotem projektu jest:

Budowa budynku na potrzeby oddziałów zakaźnych oraz poradni specjalistycznych Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu, instalacjami zewnętrznymi oraz lądowiskiem dla śmigłowców ratunkowych na dachu nowoprojektowanego budynku
Budowa łącznika z Centrum Diagnostyki Obrazowej.
Zakup aparatury medycznej i wyposażenia.
Zakup systemu robotycznego do wykonywania operacji chirurgicznych.

Projektowany budynek znajdować się będzie na terenie Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 4, na działce nr 3/38 obręb 2036 Pogodno.

W budynku znajdować się będą:
 • Piwnica: Zaplecze techniczno-socjalne.
 • Parter:
  • Punkt Przyjęć SOR Chorób Zakaźnych Dziecięcych,
  • Punkt Przyjęć SOR Chorób Zakaźnych Dorosłych,
  • Poradnia Nabytych Niedoborów Immunologicznych,
  • Poradnia Chorób Zakaźnych i Chorób Tropikalnych,
  • Poradnia Chorób Odzwierzęcych, Pasożytniczych i Profilaktyki Wścieklizny,
  • Poradnia Chorób Zakaźnych dla Dzieci
 • I Piętro: Oddział Dziecięcy Obserwacyjno-Zakaźny.
 • II i III Piętro: Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, Chorób Tropikalnych i Nabytych Niedoborów Immunologicznych.
 • IV Piętro: Zaplecze Socjalno-Administracyjne.
 • V Piętro: Zaplecze Szkolno-Techniczne.
 • Dach budynku: lądowisko dla śmigłowców ratunkowych.

Projekt, prócz budowy budynku z lądowiskiem, łącznika, zakupu wyposażenia i aparatury zakłada także kupno systemu robotycznego, który wpłynie m.in. na zmniejszenie liczby powikłań pooperacyjnych, skrócenie czasu hospitalizacji po zabiegu, zmniejszenie koniecznych reoperacji, spadek prawdopodbieństwa zgonu po zabiegu, podniesienie dostępności i poziomu jakości operacji chirurgicznych. Ponadto, zalety systemu robotycznego ujawniają się w szczególnych sytuacjach w ochronie zdrowia, do których można zaliczyć niedawną pandemię COVID 19, ale i w innych przypadkach chorób zakaźnych. Robot chirurgiczny pozwala na zdalne operowanie zakaźnie chorego pacjenta z minimalnym narażeniem personelu szpitala na ryzyko zakażenia.

Cele projektu:

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości infrastruktury zdrowotnej oraz podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia chorób zakaźnych.

Główne planowane efekty:
 1. Zintegrowanie oddziałów zakaźnych dla dorosłych i dzieci oraz wszystkich poradni specjalistycznych, stanowiących zaplecze ambulatoryjne dla pacjentów tych jednostek w jednym budynku,
 2. Optymalizacja pracy personelu medycznego, wykorzystania sprzętu i aparatury medycznej.
 3. Zmniejszenia ryzyka zakażeń i powikłań w trakcie hospitalizacji,
 4. Możliwość izolowania budynku oraz łatwości w skanalizowaniu nieczystości pochodzących z oddziałów i poradni i skierowaniu ich do specjalnej do tego celu oczyszczalni ścieków,
 5. Racjonalizacja kosztów. Realizacja projektu przyczyni się do racjonalizacji systemu opieki zdrowotnej w regionie poprzez optymalizację oraz dostosowywanie do zapotrzebowania obecnego i przyszłego na świadczenia zdrowotne w zakresie chorób zakaźnych i zmian epidemiologicznych, mając na uwadze jak najlepsze wykorzystanie dostępnych środków finansowych i zasobów kadrowych.

Realizacja projektu zapewni dostęp do wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób zakaźnych wszystkim mieszkańcom z terenu województwa.

Nasz system korzysta z plików cookies. Zgodnie z opracowaną polityką  cookies przedmiotowe pliki mogą być wykorzystywane  do zapamiętywania ułożenia poszczególnych elementów; zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia, prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony portalu oraz badania potrzeb użytkowników, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika Przeglądarka internetowa z której Państwo korzystacie umożliwia zmianę ustawień obsługi plików cookies. Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia oraz oznacza akceptację dla stosowanych tu plików cookies.W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:  Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania Państwa danych osobowych dostępne są  na stronie https://www.spwsz.szczecin.pl/ w zakładce Informacje Administratora Danych Osobowych.
Dowiedź się więcej Zamknij