Dostęp do internetu

Regulamin dostępu do Internetu dla pacjentów
Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie

1. Pacjenci przebywający na terenie SPWSZ w Szczecinie mogą korzystać z darmowego dostępu do Internetu za pomocą sieci Wi-FI na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

2. System umożliwia dostęp do sieci Internet jedynie w wyznaczonych miejscach szpitala, każdemu Użytkownikowi, który posiada własne urządzenie elektroniczne.

3. W celu skorzystania z sieci bezprzewodowej należy wybrać:

w lokalizacji ul. Arkońska
 • budynek L - projekt pt.: „Technopark Pomerania – budowa infrastruktury usługowej i bezpieczeństwa informatycznego" - zainstalowane urządzenie typu HOTSPOT (nie administrowane przez SPWSZ).

Sposób logowania:

 • z listy dostępnych sieci bezprzewodowych na urządzeniu mobilnym, którym chcemy się podłączyć należy wybrać sieć o nazwie: SZPITAL-HOTSPOT
 • po podłączeniu do sieci Szpital-hotspot nastąpi automatyczne przekierowanie na stronę logowania. Jeżeli logujemy się po raz pierwszy do HotSpot, należy najpierw zarejestrować swoje konto. W tym celu należy kliknąć odnośnik „utwórz konto”,
 • następnie należy wypełnić wszystkie pola formularza oraz kliknąć przycisk „rejestracja”
 • jeżeli formularz został wypełniony poprawnie , to zostanie wygenerowany login i hasło do sieci. Aby zakończyć proces rejestracji i logowania do systemu należy kliknąć odnośnik „użyj użytkownika i hasła, aby zalogować się do HotSpot”.
 • po kliknięciu w odnośnik nastąpi automatyczne zalogowanie do sieci i można rozpocząć korzystanie z Internetu.
w lokalizacji ul. Sokołowskiego
 • „nowa bryła” – rejestracja poradni, poczekalnia poradni - hol z listy dostępnych sieci bezprzewodowych na urządzeniu mobilnym, którym chcemy się podłączyć należy wybrać sieć o nazwie: SZPITAL – OPEN

4. Szpital nie prowadzi bezpośredniego wsparcia dla Pacjentów – Użytkowników sieci w zakresie konfiguracji ich sprzętu komputerowego/innych urządzeń elektronicznych, jak również nie ponosi odpowiedzialności za brak kompatybilności urządzeń Użytkownika z infrastrukturą teleinformatyczną szpitala.

5. Ze względów bezpieczeństwa szpital nie gwarantuje dostępności wszystkich usług sieciowych.

6. Szpital nie odpowiada za ewentualne szkody powstałe w wyniku korzystania z sieci WI-FI.

7. Szpital nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do sieci WI-FI.

8. Ze względu na ogólnodostępność sieci szpital nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych przesyłanych w sieci Wi-FI.

9. Szpital zastrzega sobie prawo do blokowania niektórych witryn oraz serwisów internetowych.

10. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać udostępnionej sieci Wi-FI do następujących celów:

 • nielegalnego rozpowszechniania materiałów objętych prawem autorskim,
 • dokonywania ataków teleinformatycznych na lokalne i zdalne systemy komputerowe,
 • rozpowszechniania wirusów i złośliwego oprogramowania komputerowego, mogącego zakłócić pracę sprzętu szpitala lub urządzeń innych użytkowników,
 • korzystania z Internetu w sposób uciążliwy dla innych pacjentów lub utrudniający realizację obowiązków służbowych personelu szpitala,
 • przesyłania treści naruszających dobra osobiste osób prywatnych, publicznych, firm i instytucji,
 • innych działań mających podłoże kryminogenne
 • oglądania, przesyłania lub udostępniania treści pornograficznych.

11. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za szkody powstałe w wyniku jego działań przy użyciu sieci WI-FI szpitala.

12. Nieznajomość treści Regulaminu przez Użytkownika nie zwalnia go z konieczności jego przestrzegania oraz odpowiedzialności prawnej.

13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w przedmiotowym zakresie przepisy prawa.

Nasz system korzysta z plików cookies. Zgodnie z opracowaną polityką  cookies przedmiotowe pliki mogą być wykorzystywane  do zapamiętywania ułożenia poszczególnych elementów; zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia, prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony portalu oraz badania potrzeb użytkowników, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika Przeglądarka internetowa z której Państwo korzystacie umożliwia zmianę ustawień obsługi plików cookies. Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia oraz oznacza akceptację dla stosowanych tu plików cookies.W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:  Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania Państwa danych osobowych dostępne są  na stronie https://www.spwsz.szczecin.pl/ w zakładce Informacje Administratora Danych Osobowych.
Dowiedź się więcej Zamknij