Termomodernizacja budynku B - NFOŚiGW

Projekt pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących zasoby Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie

został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Opis projektu

Przedmiotem projektu będzie modernizacja energetyczna budynku „B” o powierzchni 7 222,03 m2 Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego przy ul. Arkońskiej w Szczecinie. W jej ramach zostaną docieplone ściany zewnętrzne i strop nad ostatnia kondygnacją, nastąpi wymiana okien i drzwi, modernizacja systemu grzewczego oraz instalacji ciepłej wody użytkowej. Przewidziano także wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne, wraz z opomiarowaniem.

W ramach projektu w szczególności przewiduje się wykonać:

 • Docieplenie ścian zewnętrznych;
  - docieplenie ścian zewnętrznych tynkiem ciepłochronnym
  - docieplenie ścian przyziemia (piwnic) polistyrenem ekstrudowanym (XPS)
  - docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją wełną mineralną
  - docieplenie stropu nad I piętrem płytami fenolowymi
 • Wymianę okien i drzwi, w tym;
  - część okien w budynku o łącznej powierzchni około 280 m2 , w ramach której wymienione zostaną duże okna drewniane na okna PCV o łącznej powierzchni około 110m2, pozostałe okna drewniane na okna PCV o łącznej powierzchni około 87m2, istniejące okna PCV starego typu zamontowane z wysuniętą ramą przed lico ściany o łącznej powierzchni około 87m2 na okna PCV spełniające obecne normy określające dopuszczalny opór cieplny lub przenikalność cieplną,
  - wymiana drzwi drewnianych na drzwi na ramiaku PCV o pow. około 20 m2: szt.
 • Usprawnienie systemu C.O. i c.w.u.;
  - Modernizacja systemu grzewczego w zakresie: wykonania izolacji termicznej poziomych rur inst. c.o. w piwnicy, montaż zaworów podpionowych oraz wymiana starych zaworów termostatycznych na nowe w 50% grzejników. Przyjęto do wymiany 140 szt. zaworów termostatycznych, 78 zaworów podpionowych. Wymiana istniejących grzejników żeliwnych i rurowych na współczesne stalowe płytowe,
  - Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej w zakresie: wymiany poziomów instalacji c.w.u., cyrkulacji, wykonanie izolacji termicznej na instalacjach, wykonanie wymaganej armatury odcinającej.
 • Wymiana 1076 szt. opraw oświetleniowych na LEDowe, montaż 10 szt. systemów pomiarowych na obwodach elektrycznych zasilających oświetlenie wbudowane
Cel projektu

Celem projektu jest zmniejszenie energochłonności budynków wchodzących w skład Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie poprzez przeprowadzenie termomodernizacji energetycznej budynku B.

Cele szczegółowe projektu:

 • obniżenie zapotrzebowanie na energię cieplną potrzebną do ogrzania obiektu i podgrzania c.w.u.,
 • obniżenie kosztów związanych ze zużyciem energii,
 • obniżenie emisji CO2 do atmosfery i poprawa stanu środowiska naturalnego,
 • podniesienie estetyki budynku.

Realizacja inwestycji przyczyni się do rozwiązania problemów w zakresie efektywności energetycznej budynków szpitala. Projekt pozwoli na uzupełnienie braków w istniejącym systemie energetycznym obiektów, wpłynie na redukcję emisji dwutlenku węgla i zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach. Projekt przyczyni się także do podniesienia jakości użytkowania obiektu przez pracowników oraz osób korzystających z jego usług (przede wszystkim pacjentów).

Zakładany efekt prac

Efektem prac termomodernizacyjnych będzie zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych o 6 077,27 GJ/rok oraz zmniejszenie emisji CO2 o 989,3 Mg/rok.

Przewidywany termin zakończenia projektu

czerwiec 2023

Przewidywany, całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia

6 047 218,00 zł

Kwota dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

do 3 177 378,00 zł

Kwota pożyczki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

do 560 750,00 zł

Nasz system korzysta z plików cookies. Zgodnie z opracowaną polityką  cookies przedmiotowe pliki mogą być wykorzystywane  do zapamiętywania ułożenia poszczególnych elementów; zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia, prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony portalu oraz badania potrzeb użytkowników, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika Przeglądarka internetowa z której Państwo korzystacie umożliwia zmianę ustawień obsługi plików cookies. Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia oraz oznacza akceptację dla stosowanych tu plików cookies.W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:  Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania Państwa danych osobowych dostępne są  na stronie https://www.spwsz.szczecin.pl/ w zakładce Informacje Administratora Danych Osobowych.
Dowiedź się więcej Zamknij