Wsparcie szpitali jednoimiennych - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Loga NCBR, SPWSZ, PUM

 

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie w konsorcjum z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie realizuje projekt pn.

Opracowanie nowoczesnych technologii laboratoryjnych, informatycznych i bioinformatycznych dedykowanych diagnostyce i prewencji zakażeń SARS CoV-2.

Kierownik projektu: prof. dr hab. n. med. Miłosz Parczewski

 

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu pn.

„Wsparcie szpitali jednoimiennych w walce z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz w leczeniu COVID-19”.

Głównym celem Przedsięwzięcia jest wdrożenie metod prewencji rozprzestrzeniania się zakażenia lub zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub choroby COVID-19 będącej przyczyną ogłoszenia stanu epidemii.

Ponadto Przedsięwzięcie ma na celu:

  • Opracowanie terapii lekowych i nielekowych dedykowanych COVID-19 oraz schematów leczniczych i procedur medycznych;
  • Opracowanie nowych rozwiązań i technologii w zakresie ograniczania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 oraz diagnostyki COVID-19;
  • Stworzenie odpowiednich narzędzi informatycznych do zbierania danych epidemiologicznych i terapeutycznych.

Kwota dofinansowania projektu: 7 916 806,78 PLN

Poziom dofinansowania: 100%


PRZEJDŹ DO ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU:

  1. ZADANIE 1.Optymalizacja procedury testowania molekularnego, opartego na technologii Real-Time PCR i powiązanie testów molekularnych z testami serologicznymi i immunologicznymi ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji wykrywania w badaniach molekularnych wyłącznie fragmentów wirusa oraz jego wariantów.
  2. ZADANIE 2.Opracowanie procedury badania immunologicznego (immunofenotypu) oraz przeciwciał przeciw heparynowych anty-PF4 dla określenia związku pomiędzy funkcją immunologiczną a produkcją przeciwciał ochronnych lub progresją zakażenia i jego powikłań zakrzepowych.
  3. ZADANIE 3.Wdrożenie procedury sekwencjonowania genomu SARS CoV-2 z próbek, w których wykryto tylko fragmenty genomu wirusa (na przykład gen N) lub inne fragmenty genetyczne wirusa. Jest to kluczowe dla różnicowania aktywnych zakażeń SARS CoV-2 od zakażeń nieaktywnych, w których obecny jest wirus niereplikujący, wraz z bazą danych sekwencji SARS CoV-2.
  4. ZADANIE 4.Implementacja procedur sekwencjonowania nowej generacji (NGS- next generation sequencing) celem pozyskania informacji do analiz filogenetycznych, które będą pozwalały na śledzenie dynamiki rozprzestrzeniania się wirusa i będą bezpośrednią podstawą do informowania o ogniskach zakażeń (clusters of transmission): szybka identyfikacja ognisk zakażenia, powiazań między nimi i szybka odpowiedź prewencyjna.
  5. ZADANIE 5.Opracowanie systemu rozpoznawania przyczyn zapalenia płuc z zastosowaniem technologii sztucznej inteligencji. System zintegruje dane tomografii komputerowej, pozyskane dane molekularne PCR, serologiczne oraz sekwencję genetyczną wirusa dla optymalizacji procesów rozpoznawania.

 

Projekt „Opracowanie nowoczesnych technologii laboratoryjnych, informatycznych i bioinformatycznych dedykowanych diagnostyce i prewencji zakażeń SARS CoV-2" był wielozadaniowym projektem badawczo-rozwojowym łączącym nowoczesną diagnostykę laboratoryjną, molekularną, filogenetykę z badaniami metodą sieci neuronowych dla oceny zajęcia tkanki płucnej oraz wpływu badanych parametrów na ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19.

Epidemia SARS CoV-2, związana z wprowadzeniem całkowicie nowego czynnika wysoko zakaźnego do populacji ludzkiej istotnie zaburzyła model dotychczasowego funkcjonowania opieki zdrowotnej. Aktualnie perspektywy na prewencję szczepionką są wciąż odległe, a z drugiej strony tylko jeden lek posiada istotne działanie przeciwwirusowe. Z tego powodu optymalizacja diagnostyki laboratoryjnej, radiologicznej i wprowadzenie procedur prewencji jest kluczowa, gdyż z dużym prawdopodobieństwem liczba zakażeń będzie fluktuować z utrzymaniem istotnego zagrożenia epidemiologicznego związanego z wybuchem ognisk transmisji przez dłuższy czas. Aby odpowiedzieć na palącą potrzebę wdrożenia nowych metod diagnostyki i prewencji, opracowano wieloaspektowe podejście do zagadnienia z wdrożeniem nowoczesnych procedur molekularnych optymalizacji procedur diagnostyki serologicznej oraz implementacji technik sekwencjonowania, włączając wysoko innowacyjne w skali światowej sekwencjonowanie nowej generacji. Dane zostały integrowane z danymi radiologicznymi i algorytmem sztucznej inteligencji (AI) do automatycznego rozpoznawania zmian zapalnych o etiologii SARS CoV-2 w płucach, co pozwoliło na opracowanie bioinformatycznego narzędzia diagnostycznego a także zaawanowanych analiz bioinformatycznych i genetycznych.

Nasz system korzysta z plików cookies. Zgodnie z opracowaną polityką  cookies przedmiotowe pliki mogą być wykorzystywane  do zapamiętywania ułożenia poszczególnych elementów; zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia, prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony portalu oraz badania potrzeb użytkowników, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika Przeglądarka internetowa z której Państwo korzystacie umożliwia zmianę ustawień obsługi plików cookies. Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia oraz oznacza akceptację dla stosowanych tu plików cookies.W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:  Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania Państwa danych osobowych dostępne są  na stronie https://www.spwsz.szczecin.pl/ w zakładce Informacje Administratora Danych Osobowych.
Dowiedź się więcej Zamknij