Zamówienia - zakończone

EP/220/62/2020
EP/220/62/2020 Konserwacja i serwis instalacji oraz urządzeń klimatyzacji i wentylacji w SPWSZ w Szczecinie
Czytaj całość »
EP/220/28/2020
EP/220/28/2020 Serwis, konserwacja, obsługa oraz usuwanie awarii systemu poczty pneumatycznej w SPWSZ w Szczecinie
Czytaj całość »
EP/220/77/2020
EP/220/77/2020 Konserwacja i serwis instalacji pożarowych w SPWSZ w Szczecinie
Czytaj całość »
EP/220/22/2020
EP/220/22/2020, pn. Przebudowa części pomieszczeń w budynku apteki w SPWSZ w Szczecinie, przy ulicy Arkońskiej 4 w granicach działki 3/38 z obrębu 2036 na potrzeby nowej pracowni leku cytostatycznego
Czytaj całość »
EP/220/15/2020
EP/220/15/2020, pn. Świadczenie usług w zakresie transportu osób dializowanych w Stacji Dializ dla SPWSZ w Szczecinie
Czytaj całość »
EP/220/29/2020
EP/220/29/2020 - Dostawa różnych produktów leczniczych (Meprolizumabum - program lekowy) dla SPWSZ w Szczecinie
Czytaj całość »
EP/220/2/2020
EP/220/2/2020 Dostawa łóżek szpitalnych elektrycznych, szafek przyłóżkowych, materacy p/odleżynowych, materacy w pokrowcu, mebli medycznych i niemedycznych, wagi krzesełkowej, łóżka elektrycznego z wagą dla SPWSZ w Szczecinie
Czytaj całość »
EP/220/12/2020
EP/220/12/2020 Konserwacja i serwis dźwigów w SPWSZ w Szczecinie
Czytaj całość »
EP/220/13/2020
EP/220/13/2020 Objęcie nadzorem oraz administracją infrastruktury serwerów oraz sieci strukturalnej w SPWSZ w Szczecinie
Czytaj całość »
EP/220/107/2019/2020
EP/220/107/2019/2020 Dostawa kardiomonitorów dla SPWSZ w Szczecinie
Czytaj całość »
EP/220/17/2020
EP/220/17/2020 - Dostawa worków sanitarnych dla SPWSZ w Szczecinie
Czytaj całość »
EP/220/3/2020
EP/220/3/2020 Dostawa druków dla SPWSZ w Szczecinie
Czytaj całość »
EP/220/111/2019/2020
EP/220/111/2019/2020, pn. Sukcesywna dostawa paliw płynnych oraz innych produktów do eksploatacji pojazdów w stacji dystrybucyjnej do pojazdów będących w użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie, realizowany w
Czytaj całość »
EP/220/103/2019
EP/220/103/2019, pn. Świadczenie usług w zakresie transportu osób dializowanych w Stacji Dializ dla SPWSZ w Szczecinie
Czytaj całość »
EP/220/85/2019
EP/220/85/2019 Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej wraz z kosztorysem inwestorskim, uzyskaniem wymaganych decyzji administracyjnych oraz nadzorem autorskim do zadania pn. Termomodernizacja budynków A,B,C,G i W na terenie Samodzielnego Publ
Czytaj całość »
EP/220/1/2020
EP/220/1/2020 Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych w celu przygotowywania posiłków dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie (lokalizacja Zdunowo, ul. Sokołowskiego 11)
Czytaj całość »
EP/220/48/2019
EP/220/48/2019, Dostawa jednorazowego sprzętu do koronarografii, PTCA dla SPWSZ w Szczecinie
Czytaj całość »
EP/220/98/2019
EP/220/98/2019, pn. Budowa nowego budynku technicznego wraz z rozbiórką istniejącego na terenie Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 4 – ETAP I
Czytaj całość »
EP/220/51/2019
EP/220/51/2019 Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku dla SPWSZ w Szczecinie
Czytaj całość »
EP/220/29/2019
EP/220/29/2019 Dostawa cewników i zestawów do elektrofizjologii wraz z dzierżawą kriokonsoli i dzierżawą elektroanatomicznego systemu do trójwymiarowego mapowania serca 3D dla SPWSZ w Szczecinie
Czytaj całość »
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij