Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej - Zdunowo

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej

dr n. med. Ewa Czerska
specjalista diagnostyki laboratoryjnej, specjalista zdrowia publicznego
telefon: 91 813 95 15 lub 17
e-mail: czerska@spwsz.szczecin.pl

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

70-891 Szczecin, ulica A. Sokołowskiego 11, Budynek „E”

SEKRETARIAT ZDL

telefon: 91 44 27 338 lub 335

Zastępca Kierownika

mgr Katarzyna Namysłowska
specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej
telefon: 91 44 27 338 lub 335
e-mail: katnamyslowska@spwsz.szczecin.pl

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI PRĄTKA

tel. 91 91 44 27

Kierownik Pracowni

dr n.med. Urszula Czekajło-Kołodziej
specjalista mikrobiologii
telefon: 91 44 27 336
e-mail: ursczekajlo@spwsz.szczecin.pl

PRACOWNIA IMMUNOLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ II

tel. 91 44 27 438

Kierownik Pracowni

mgr Beata Lewandowska-Mazurek
analityk kliniczny, specjalista laboratoryjnej transfuzjologii medycznej
telefon: 91 813 95 28
e-mail: lewandowska-mazurek@spwsz.szczecin.pl

PUNKT POBRAŃ

tel. 91 44 27 331


 

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej w obu lokalizacjach prowadzi działalność diagnostyczno – usługową ukierunkowaną na potrzeby pacjentów:

 • oddziałów szpitalnych
 • poradni specjalistycznych
 • ambulatoryjnych (badania płatne)

Szeroki zakres wykonywanych badań podstawowych i specjalistycznych w dziedzinach:

 • Hematologii
 • Koagulologii
 • Parametrów krytycznych
 • Biochemii
 • Immunochemii - podstawowej i specjalistycznej
 • Wirusologii
 • Toksykologii
 • Białek specyficznych
 • Analityki ogólnej i płynów ustrojowych
 • Parazytologii
 • Autoprzeciwciał
 • Biologii Molekularnej
 • Diagnostyki serologicznej kiły
 • Mikrobiologii
 • Immunologii transfuzjologicznej
 • Diagnostyki prątka

PERSONEL

Nad jakością wykonywanych badań czuwa wykwalifikowany personel składający się z diagnostów laboratoryjnych i techników analityki medycznej, którzy w sposób ciągły podnoszą swoje kwalifikacje poprzez zdobycie specjalizacji oraz udział w konferencjach, kursach i szkoleniach.

SPRZĘT LABORATORYJNY

W celu wsparcia procesu diagnostycznego korzystamy z najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych podczas przyjmowania i przygotowania materiału do badań oraz podczas wykonywania badań i archiwizacji próbek po badaniu. Współpracujemy z największymi liderami w zakresie automatyzacji procesu przedanalitycznego i analitycznego.

Zautomatyzowany system posiewów próbek mikrobiologicznych – przekazany przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w listopadzie 2023 roku

PROGRAMY KONTROLI MIĘDZYLABORATORYJNEJ

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej SPWSZ w Szczecinie uczestniczy w międzylaboratoryjnych programach kontroli jakości co potwierdzone jest stosownymi świadectwami i certyfikatami:

 • Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi
 • Międzynarodowego Programu RIQAS
 • Międzynarodowego Programu Labquality
 • Międzynarodowego Programu Quality Control for Molecular Diagnostics/
 • Międzynarodowego Programu DiaHem
 • Międzynarodowego Programu DEKS
 • Krajowego Programu Instytutu Hematologii I Transfuzjologii
 • Międzynarodowego Programu INSTAND e.V.
 • Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej POLMICRO
 • Krajowego Ośrodka Referencyjnego BINET
 • Krajowego Referencyjnego Laboratorium Prątka Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc

POBIERANIE MATERIAŁU DO BADAŃ

Punkt Pobrań Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej czynny w godzinach 7.30 – 11.30 w dni robocze:

 • lokalizacja Sokołowskiego 11 – budynek „E”

Materiał do badań laboratoryjnych pobierany jest przy użyciu systemu próżniowego Becton Dickinson gwarantującego bezpieczeństwo pacjenta i personelu.
Nadzorujemy błędy przedlaboratoryjne we wszystkich punktach pobrań przy udziale firmy Becton Dickinson poprzez szkolenia prowadzone bezpośrednio oraz szkolenia internetowe.

Od 2016 roku w punktach pobrań SPWSZ firma Beton Dickinson przeprowadza cyklicznie przegląd fazy przedanalitycznej, a jej wyniki przedstawia między innymi na stronach biuletynu firmy Becton Dickinson i podczas prezentacji w ramach konferencji naukowo – szkoleniowych Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej.

W zakresie fazy przedanalitycznej nasze działania zostały wyróżnione i przedstawione jako dobra praktyka zmniejszenia liczby błędów procesu diagnostycznego w raporcie o wynikach kontroli NIK „Dostępność i finansowanie diagnostyki laboratoryjnej” ( 21 sierpnia 2017 r. Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła raport dotyczący dostępności i finansowania diagnostyki laboratoryjnej)

ODBIÓR WYNIKÓW

Odbiór wyników w trybie pilnym (CITO) w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej maksymalnie 2 godziny od chwili przyjęcia materiału do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego. W przypadku badań bakteriologicznych: od jednego do kilku dni.

Pracownicy laboratorium nie przekazują wyników badań telefonicznie

Przesyłanie wyników badań jednostkom ochrony zdrowia:

 • Wyłącznie na pisemne zlecenie jednostki ochrony zdrowia kierującej na badanie.
 • Mailem całodobowo - przy użyciu mechanizmów kryptograficznych zgodnie z Instrukcją Zarządzania System Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w SPWSZ w Szczecinie.
 • Listownie za potwierdzeniem odbioru – w zależności od potrzeb zlecającego.

Przesyłanie wyników badań pacjentom indywidualnym:

 • Wyłącznie na pisemne zlecenie pacjenta indywidualnego (osobiście lub za upoważnieniem) - codziennie w godzinach 7.00-19.00.
 • Mailem całodobowo - przy użyciu obowiązujących w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej mechanizmów kryptograficznych – na podstawie pisemnego upoważnienia złożonego przed pobraniem materiału do badań.

Kopie wyników badań

Możliwe jest wydawanie kopii wyników badań laboratoryjnych. Przed przystąpieniem do pobrania materiału do badania pacjent indywidualny zobowiązany jest:

 • zgłosić w rejestracji laboratorium potrzebę otrzymania kopii wyniku badania,
 • uiścić w kasie opłatę za kopie wyniku badania zgodnie z obowiązującym w szpitalu cennikiem,
 • odebrać wynik badania.

Odpisy wyników badań

 • Możliwe jest wydawanie odpisów wyników badań (wynik z naniesionym wpisem – odpis, jest autoryzowany przez osobę przeprowadzającą badanie, a w przypadku jej nieobecności, przez kierownika lub zastępcę kierownika jednostki wykonującej badanie).
 • Odbiór odpisów wyników badań dla pacjentów indywidualnych odbywa się na podstawie wypełnionego i zatwierdzonego Wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej, który dostępny jest w kancelarii szpitala.

 

 

Nasz system korzysta z plików cookies. Zgodnie z opracowaną polityką  cookies przedmiotowe pliki mogą być wykorzystywane  do zapamiętywania ułożenia poszczególnych elementów; zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia, prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony portalu oraz badania potrzeb użytkowników, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika Przeglądarka internetowa z której Państwo korzystacie umożliwia zmianę ustawień obsługi plików cookies. Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia oraz oznacza akceptację dla stosowanych tu plików cookies.W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:  Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania Państwa danych osobowych dostępne są  na stronie https://www.spwsz.szczecin.pl/ w zakładce Informacje Administratora Danych Osobowych.
Dowiedź się więcej Zamknij