O Oddziale

W Oddziale hospitalizowani są pacjenci ze schorzeniami internistycznymi, a także z zaburzeniami rytmu serca i zaostrzeniem choroby wieńcowej wymagający monitorowania oraz szybkiej diagnostyki kardiologicznej przed kwalifikacją do leczenia zabiegowego.
Oddział dysponuje pracownią wykonującą próby wysiłkowe i badania EKG metodą Holtera oraz pomiary wartości ciśnienia tętniczego metodą Holtera / monitorowanie całodobowe / i badania echokardiograficzne serca. W Oddziale może jednorazowo przebywać 32 pacjentów, w tym sześcioro wymagających intensywnego nadzoru kardiologicznego. Doświadczony zespół lekarzy specjalistów i pielęgniarek gwarantuje zaopatrzenie medyczne i opiekę na wysokim poziomie. 

Procedury realizowane w oddziale:

1. Torakocenteza
2. Paracenteza
3. Nakłucie mostka z aspiracja szpiku
4. Gastroskopia z pobraniem wycinków do badania histo-patologicznego i wykonaniem testu urazowego
5. Kolonoskopia z pobraniem materiału do badania histo-patologicznego
6. Kolonoskopia z polipektomią
7. Elektrokardiografia przezklatkowa
8. Elektrokardiografia przezprzełykowa
9. Kardiowersja elektryczna
10. Czasowa, zewnętrzna stymulacja elektryczna serca

Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij