O oddziale

Szpitalny oddział ratunkowy jest komórką organizacyjną szpitala w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, stanowiącą jednostkę systemu, udzielającą świadczeń opieki zdrowotnej osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, spełniającą wymagania określone w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. 2013.757 j.t. z późn. zm.)

Procedury wykonywane w SOR:

1. udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej osobom, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego
2. wstępna ocena stanu zdrowia pacjenta
3. wykonanie wczesnej diagnostyki i wstępnego leczenia niezbędnych do stabilizacji funkcji życiowych
4. monitorowanie funkcji życiowych
5. prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowo-mózgowej
6. wstępne leczenie zatruć
7. opracowanie chirurgiczne ran i drobnych urazów

Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij