O oddziale

Oddziały dysponują wysokiej klasy zespołem medycznym oraz specjalistyczną bazą rehabilitacyjną, prowadzona jest diagnostyka, leczenie farmakologiczne i rehabilitacja pacjentów z chorobami reumatoidalnymi, m.in:

 • reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń rumieniowaty układowy, twardzina układowa,
  autoimmunologiczne zapalenie naczyń, zapalenie skórno – mięśniowe, zespół Sjogrena,
  odczynowe zapalenie stawów, łuszczycowe zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie
  stawów kręgosłupa, choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych i inne choroby tkanki
  łącznej
 • leczenie otyłości ze współistniejącymi zmianami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych
  i kolanowych (przygotowanie pacjentów do zabiegów alloplastyki)
 • rehabilitacja chorych po wczesnych udarach, z polyneuropatią, ze stwardnieniem rozsianym
  i innymi schorzeniami neurologicznymi (pacjenci tutejszego szpitala)
 • usprawnianie chorych po zabiegach neurochirurgicznych i chirurgicznych
  (pacjenci tutejszego szpitala)

Zespoły lekarsko - pielęgniarskie, w tym psycholog i logopeda, współdziałają z pacjentami i ich rodzinami w celu odzyskania przez chorych jak największej samodzielności oraz motywacji do życia.

Personel pielęgniarski oraz rehabilitanci prowadzą edukację wśród chorych niepełnosprawnych i ich opiekunów obejmującą opiekę pielęgnacyjną, ćwiczenia przy łóżku, dobór i właściwe korzystanie ze sprzętu rehabilitacyjnego oraz odpowiednie przystosowanie mieszkania w celu łatwiejszego funkcjonowania chorego w poszpitalnej rzeczywistości.

Oddziały znajduja sie w budynku A

INFORMACJE DLA PACJENTÓW

 1. Oddział przyjmuje na podstawie skierowania od lekarza z jednostki ambulatoryjnej lub szpitalnej służby
  zdrowia.
 2. Pacjenci skierowani do diagnostyki reumatologicznej powinni złożyć skierowania od lekarza reumatologa
  lub innego specjalisty, honorowane jest również skierowanie od lekarza rodzinnego po konsultacji reumatologicznej.
 3. Pacjenci hospitalizowani wcześniej w Oddziale Reumatologii lub z ustalonym rozpoznaniem mogą być skierowani
  przez lekarza rodzinnego / z uzasadnieniem /.
 4. Pacjenci skierowani na rehabilitację stacjonarną po "świeżych" udarach lub zabiegach neurochirurgicznych
  przyjmowani są w terminie ustalonym przez lekarza prowadzącego z Oddziałów tutejszego szpitala.

PRZYJĘCIA DO SZPITALA:

 1. W trybie pilnym przyjmowani są pacjenci gorączkujący z ostrym zapaleniem stawów, kolagenozą lub z zaostrzeniem
  rozpoznanej wcześniej choroby tkanki łącznej po telefonicznym uzgodnieniu przez lekarza prowadzącego z
  Ordynatorem Oddziału.
 2. Średni czas oczekiwania dla pacjentów reumatoidalnych wynosi od 8 do 12 tygodni.
 3. Przewlekły tryb przyjęcia / około 12 tygodni / dotyczy chorych z ustalonym rozpoznaniem kierowanych przez lekarza
  rodzinnego lub reumatologa celem weryfikacji leczenia i rehabilitacji

Skierowania należy składać w Sekretariacie Oddziałów, tel. 91 813 91 70
lub przesłać pocztą na adres: SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY
ul. Arkońska 4
71 – 455 SZCZECIN
ODDZIAŁ REUMATOLOGII, ODDZIAŁ REHABILITACJI, ODDZIAŁ REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ

O terminie przyjęcia pacjent zostanie powiadomiony na piśmie. Po zakończonej hospitalizacji pacjent otrzymuje kartę informacyjną leczenia szpitalnego oraz zalecenia odnośnie przyjmowania leków i dalszej rehabilitacji.

OŚRODEK REHABILITACJI DZIENNEJ

Oddziały Reumatologii, Rehabilitacji, Rehabilitacji Neurologicznej prowadzą również usprawnianie chorych w warunkach Ośrodka Rehabilitacji Dziennej,
ul. Broniewskiego 22.

OŚRODEK prowadzi:

 1. leczenie i rehabilitację pacjentek z obrzękiem limfatycznym i innymi powikłaniami po masektomii
 2. rehabilitację kardiologiczną – prowadzenie pacjentów z chorobą wieńcową i współistniejącą otyłością przed i po
  zabiegach kardiochirurgicznych
 3. rehabilitację ogólnoustrojową u chorych ze schorzeniami narządu ruchu:
  - stanów zapalnych układu ruchu
  - po "świeżych" udarach
  - ze stwardnieniem rozsianym
  - po zabiegach neurochirurgicznych i ortopedycznych

Zajęcia z chorymi prowadzi wszechstronnie przygotowany zespół fizjoterapeutów, psycholog oraz dietetyk.

SKIEROWANIE DO OŚRODKA REHABILITACJI DZIENNEJ wystawia lekarz specjalista z załączoną kartą informacyjną lub wynikami uzasadniającymi rozpoznanie i potrzebę kompleksowego usprawniania. Dokument należy złożyć w Sekretariacie Oddziałów, ul. Arkońska 4, budynek A lub przesłać pocztą na adres:
SPWSZ
ul. Arkońska 4
71 – 455 SZCZECIN
Oddział Reumatologii

 

VII REGULAMIN ODDZIAŁU REUMATOLOGII, REHABILITACJI I REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ.docx

 

Znajdz na mapie

ZNAJDŹ NA MAPIE

Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij