O oddziale

Wykaz procedur w oddziale Neurochirurgii i Neurotraumatologii:

• następstwa urazów czaszkowo-mózgowych i kręgosłupowo-rdzeniowych
• krwiaki wewnątrzczaszkowe i wewnątrzkanałowe
• odbarczenia pourazowego obrzęku mózgu i rdzenia
• stabilizacja złamań kręgosłupa
• stabilizacja złamań kręgu obrotowego
• plastyka ubytku czaszki

Neuroonkologia

• resekcje glejaków mózgu z użyciem neuronawigacji i fluorescencji
• operacje przerzutów nowotworowych CUN
• operacje przezklinowe guzów przysadki mózgowej (klasyczne i endoskopowe)
• operacje guzów kręgosłupa i rdzenia kręgowego oraz nerwów rdzeniowych (w razie potrzeby ze stabilizacją kręgosłupa)
• operacje nerwiaków nerwów czaszkowych
• operacje oponiaków
• operacje guzów podstawy mózgu i podstawy czaszki
• biopsje stereotaktyczne z użyciem ramy lub nawigacyjne

Choroby naczyniowe CUN

• leczenie udarów mózgu metodą trombektomii mechanicznej
• klipsowanie tętniaków wewnątrzczaszkowych
• resekcja naczyników mózgu
• endowaskularne embolizacje tętniaków mózgu, także z wykorzystaniem remodelingu
• implantacje stentów wewnątrzczaszkowych typu Flow-diverter
• embolizacje endowaskularne naczyniaków i przetok wewnątrzczaszkowych oraz kanału kręgowego


Procedury medyczne w leczeniu bólu

• Blokady sterydowe zewnątrzoponowe pod kontrolą fluoroskopii
• Blokady sterydowe zewnątrzoponowe pod kontrolą tomografii komputerowej
• Blokady sterydowe okołokorzeniowe przy otworze międzykręgowym pod kontrolą fluoroskopii
• Blokady sterydowe gałęzi grzbietowych nerwów rdzeniowych pod kontrolą fluoroskopii
• Blokady sterydowe gałęzi grzbietowych nerwów rdzeniowych pod kontrolą tomografii komputerowej
• Blokady alkoholowe stawów międzykręgowych kręgosłupa pod kontrolą fluoroskopii
• Blokady alkoholowe stawów międzykręgowych kręgosłupa pod kontrolą tomografii komputerowej
• Kifoplastyka złamanych trzonów kręgów pod kontrolą fluoroskopii
• Wertebroplastyka złamanych trzonów kregów pod kontrolą fluoroskopii
• Neurostymulacja rdzenia kręgowego bezprzewodowa/przewodowa
• Neurostymulacja nerwów obwodowych bezprzewodowa/przewodowa
• Neurostymualcja zwojów rdzeniowych bezprzewodowa/przewodowa
• Mikrodyscektomia
• Dyscektomia
• Facetektomia
• Foraminotomia
• Laminektomia
• Hemilaminektomia
• Korpektomia
• Osteotomia
• Stabilizacja kręgów z dostępu przedniego
• Stabilizacja kręgów z dostępu tylnego
• Stabilizacja kręgów z dostępu bocznego
• Stabilizacja potyliczno-szyjna
• Głęboka stymulacja mózgu
• Gliceroliza zwoju Gassera
• Rhizotomia
• DREZ-otomia
• Mikrochirurgiczne odbarczenie konfliktu naczyniowo-nerwowego

Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij