Pracownie Diagnostyczne - Zdunowo

Pracownia Tomografii Komputerowej - tel. 91 44 27 218

- TK głowy (z i bez kontrastu),
- TK kręgosłupa,
- TK jamy brzusznej (z i bez kontrastu),
- TK klatki piersiowej (z i bez kontrastu),
- TK HRCT (śródmiąższowe),
- TK kości,
- Angio-KT,
- Whole body z kontrastem,
- TK głowy i szyi /bez kontrastu/ - Politrauma,
- TK klatki piersiowej z jamą brzuszną /z kontrastem/ - Politrauma;


Pracownia Scyntygrafii
- tel. 91 44 27 430

- scyntygrafia kośćca dynamiczna i statyczna,
- scyntygrafia tarczycy Tc99m,
- scyntygrafia perfuzyjna płuc,
- scyntygrafia wentylacyjna płuc;


Pracownia EKG
- tel. 91 44 27 429


Pracownia Badań Czynnościowych Układu Krążenia
tel. 91 44 27 307

 - UKG serca z dopplerem kolorowym,
- badanie metodą Holtera,
- testy wysiłkowe,
- testy z dobutaminą,
- analiza częstotliwości rytmu serca (HRV),
- test na obecność późnych potencjałów,
- UKG p/przełykowe,
- UKG kontrastowe (2,5g i 4,5g),
- kardiowersja,
- periokardiocenteza,
- wprowadzenie elektrod czasowego rozrusznika serca,
- badanie elektrofizjologiczne p/przełykowe,
- USG tętnic szyjnych,
- USG tętnic kończyn dolnych,
- USG żył kończyn dolnych;

 
Pracownia USG
- tel. 91 44 27 313, rejestracja: tel. 91 44 27 218

- USG jamy brzusznej,
- USG dołów nadobojczykowych,
- USG opłucnej,
- USG gruczołu krokowego,
- USG tarczycy,
- USG narządu rodnego,
- USG dołu podkolanowego,
- USG moszny,
- USG sutków,
- USG ślinianek,
- USG z dopplerem kolorowym,
- USG narządu ruchu,
- BAC tkanek miękkich,
- BAC nieprawidłowych zmian w jamie brzusznej,
- Punkcja pod kontrolą USG;


Pracownia Badań Czynnościowych Układu Oddechowego
- tel. 91 44 27 308

- pletyzmografia,
- pletyzmografia + dyfuzja,
- spirometria (przepływ i objętość),
- spirometria z MVV,
- spirometria z próbą rozkurczową,
- testy nadreaktywności,
- testy skórne alergiczne,
- testy płatkowe alergiczne,
- diagnostyka i terapia zaburzeń oddychania w czasie snu (bezdech śródsenny),
- ergospirometria,
- pomiar tlenku azotu,
- test 6-cio min. marszu;


Pracownia Endoskopii
tel. 91 44 27 310

- gastroskopia,
- gastroskopia z biopsją,
- gastroskopia z założeniem sondy do GOPP lub usunięciem ciała obcego,
- kolonoskopia,
- kolonoskopia z biopsją,
- polipektomia,
- polipektomia dolna prosta,
- polipektomia złożona,
- endoskopowe tamowanie krwawienia, leczenie zmian naczyniowych (ostrzykiwanie, beamer argonowy) w: GOPP, okrężnica,
- polipektomia górna prosta,
- polipektomia górna złożona,
- balonowe poszerzenie zwężeń przewodu pokarmowego,
- echoendoskopia (z i bez biopsji);

 
Pracownia Badań Endoskopowych Przewodu Pokarmowego - tel. 91 44 27 310

- ph metria
- manometria


Pracownia Badań Endoskopowych Układu Oddechowego - tel. 91 44 27 305

- bronchoskopia w znieczuleniu ogólnym,
- bronchofiberoskopia,
- bronchofiberoskopia+BAL,
- USG śródoskrzelowe ( bez biopsji i z biopsją),
- laseroterapia przez bronchoskop klasyczny,
- laseroterapia przez bronchofiberoskop,
- założenie stentu przez bronchoskop klasyczny;


Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej
- tel. 91 44 27 263

- pełen zakres zdjęć rtg na aparatch cyfrowych
- urografia,
- badanie żołądka,
- pasaż jelita cienkiego,
- cholangiografia,
- wlew doodbytniczy,
- kontrastowe badanie przełyku;


 Pracownia Rentgenodiagnostyki Zabiegowej
- tel. 91 44 27 263

- badanie naczyniowe (Arteriografia)
- badanie naczyniowe PTA
- badanie naczyniowe i założenie stentów;


Dział Fizjoterapii
- tel. 91 44 27 315

zabiegi fizykoterapeutyczne w pełnym zakresie
- prądy diadynamiczne, interferencyjne, Kotza, Treberta, tens,
- terapuls,
- krioterapia miejscowa,
- sollux, laseroterapia,
- masaże wirowe kończyn dolnych i górnych,
- diatermia,
- aqawibron - masaż mechaniczny,
- magnetoterapia,
- stymulacja mięśniowa,

Do dyspozycji pacjentów jest sala do kinezyterapii wyposażona w nowoczesny sprzęt: do terapii master, szyny do ciągłego biernego ruchu dla kończyny dolnej i górnej, możliwość ćwiczeń w odciążeniu, ćwiczeń czynnych, ćwiczeń z oporem, ćwiczeń w bólach kręgosłupa, ćwiczeń po zabiegach ortopedycznych - wszczepianiu endoprotez stawu kolanowego, biodrowego, barkowego, skokowego oraz po rekonstrukcjach więzadłowych.

SPWSZ Jednostka samorządu województwa zachodniopomorskiego
nfz
bip
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij