Poradnie - Zdunowo

Poniżej przedstawiamy aktualną listę lokalizacji Poradni Specjalistycznych w SPWSZ:

SZPITAL PRZY ULICY ARKOŃSKIEJ:

Poradnia Alergologiczna - przeniesiona z ul. Arkońskiej do lokalizacji przy ul. Sokołowskiego 11, tel. tel. 91 47 17 351, 91 47 17 524
Poradnia Diabetologiczna - budynek A (przy ul. Arkońskiej)
Poradnia Chemioterapii Ambulatoryjnej Budynek - budynke B, II P piętro
Poradnia Chorób Metabolicznych i Leczenia Otyłości - budynek A (przy ul. Arkońskiej)
Poradnia Endokrynologiczna - ul. Broniewskiego 2
Poradnia Gastroenterologiczna - budynek A (przy ul. Arkońskiej)
Poradnia Geriatryczna – obecnie nie funkcjonuje
Poradnia Urologiczna - budynek A (przy ul. Arkońskiej)
Poradnia Nefrologiczna - budynek A (przy ul. Arkońskiej)
Poradnia Nefrologiczna dla Dzieci - budynek B (przy ul. Arkońskiej)
Poradnia Dermatologiczna z Pracownią Dermatochirurgii – Budynek B ( przy ul. Arkońskiej) 
Poradnia Reumatologiczna - ul. Broniewskiego 2
Poradnia Onkologiczna z Punktem Podawania Cytostatyków - budynek B (przy ul. Arkońskiej)
Poradnia Chorób Zakaźnych i Chorób Tropikalnych - budynek A, przy ul. Arkońskiej (wejście od frontu)
Poradnia Chorób Odzwierzęcych, Pasożytniczych i Profilaktyki Wścieklizny - przy Izbie Przyjęć w budynku Z
Poradnia Nabytych Niedoborów Immunologicznych - budynek A, przy ul. Arkońskiej (wejście od frontu)
Poradnia Chorób Zakaźnych dla Dzieci - budynek B (przy ul. Arkońskiej)
Poradnia Chirurgiczna - ul. Broniewskiego 2
Poradnia Okulistyczna - budynek E (przy ul. Arkońskiej)
Poradnia Otolaryngologiczna – budynek E (przy ul. Arkońskiej)
Poradnia Logopedyczna – obecnie nie funkcjonuje
Poradnia Kardiologiczna - ul. Broniewskiego 22
Poradnia Zaburzeń Rytmu I Kontroli Stymulatorów Serc - ul. Broniewskiego 22
Poradnia Nadciśnienia Tętniczego - ul. Broniewskiego 22
Poradnia Chirurgii Naczyniowej – przeniesiona do lokalizacji przy ul. Sokołowskiego (Zdunowo)
Poradnia Neurologiczna - ul. Broniewskiego 2
Poradnia Chirurgii Wątroby, Trzustki i Dróg Żółciowych - ul. Broniewskiego 2
Poradnia Neurochirurgiczna - ul.Broniewskiego 2
Poradnia Hepatologiczna Konsultacyjna - ul. Broniewskiego 2
Poradnia Transplantologiczna Nefrologiczna - budynek A (przy ul. Arkońskiej)
Poradnia Transplantologiczna Hepatologiczna - ul. Broniewskiego 2
Pracownia Chirurgii Endoskopowej – przeniesiona do lokalizacji przy ul. Sokołowskiego (Zdunowo)

 

 

SZPITAL PRZY ULICY SOKOŁOWSKIEGO 11 (ZDUNOWO):


Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc - bez zmian
Poradnia Gastroenterologiczna- bez zmian
Poradnia Kardiologiczna - bez zmian
Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej - bez zmian
Poradnia Transplantologiczna - bez zmian
Poradnia Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej - bez zmian
Poradnia Chirurgii Ogólnej - bez zmian
Poradnia Chorób Naczyń - bez zmian

 

 

 

 

Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij