O oddziale

Oddział Okulistyki udziela świadczeń pacjentom ze schorzeniami narządu wzroku

Zakres wykonywanych świadczeń okulistycznych:
1. Chirurgia zaćmy
Fakoemulsyfikacja zaćmy z wszczepieniem sztucznej soczewki zwijalnej
Fakoemulsyfikacja zaćmy podwichniętej z wszczepieniem soczewki
Fakoemulsyfikacja zaćmy wikłającej ( pozapalnej, z zespołem PEX, wąską źrenicą, pourazowej, itp.)
Zewnątrztorebkowe i wewnątrztorebkowe usunięcie zaćmy z wszczepieniem sztucznej soczewki

Wszczep wtórny soczewki w oczach bezsoczewkowych
Wszycie soczewki przeztwardówkowe

2. Zabiegi wieloproceduralne
Usunięcie zaćmy z operacją przeciwjaskrową
Usunięcie zaćmy z witrektomią

3. Operacje przeciwjaskrowe
Trabekulektomia
Trabekulektomia z zastosowaniem antymetabolitów
Krioaplikacja ciała rzęskowego
Implanty zastawkowe


4. Operacje szklistkowo - siatkówkowe
Witrektomia przez pars plana w odwarstwieniu siatkówki
Witrektomia przez pars plana krwotokach doszklistkowych
Usunięcie zwichniętej soczewki do komory szklistki
Usunięcie ciała obcego z komory szklistki
Usunięcie oleju z komory szklistki
Chirurgia proliferacyjnych błon nasiatkówkowych i otworów w plamce
Zewnątrzgałkowe operacje wpuklenia twardówki z implantem zewnątrzgałkowym
Doszklistkowe podawanie leków.

5. Operacje rogówki
Przeszczepy drążące
Naszycie błony owodniowej

6. Chirurgia spojówki i powiek
Operacje zmian nowotworowych powiek, spojówki
Podwinięcie i odwinięcie powiek
Rekonstrukcje pourazowe powiek
Usuwanie skrzydlików

Oddział znajduje się na parterze budynku "B".

 

 

Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij