O Oddziale

Oddział prowadzi chemioterapię chorób nowotworowych (w tym: wstępną i uzupełniającą chemioterapię w leczeniu operacyjnym nowotworów). W oddziale znajduje się 16 łóżek i sale dziennego pobytu wyposażone w specjalistyczne fotele do wlewów infuzyjnych. Honorowane są badania spoza szpitala.Nie ma ograniczeń odwiedzin. Oddział dysponuje 4 trzyosobowymi salami. Sale chorych wyposażone są w węzły sanitarne. Do dyspozycji pacjentów jest 5 toalet i 4 prysznice. Pokonywanie barier architektonicznych ułatwiają windy i podjazdy.

Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij