07
01.2019

Inspektor ds. energetycznych

Drukuj

OGŁOSZENIE z dnia 07 stycznia 2019 r.


Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie zatrudni pracownika na stanowisku


Inspektor ds. energetycznych

Miejsce pracy: ul. A. Sokołowskiego 11, Szczecin


Główne obowiązki:


1. Rozliczenia poszczególnych jednostek za zużyte media.
2. Wsparcie przy eksploatacji i nadzorze nad obsługą, utrzymaniem sprawności urządzeń elektroenergetycznych i instalacji elektrycznych niskiego i średniego napięcia (w szczególności stacji transformatorowych, agregatów prądotwórczych, tablic rozdzielczych i złączy kablowych, automatyki) a także instalacji oraz urządzeń energetycznych (sieci zewnętrzne cieplne, wodne i kanalizacyjne, węzły cieplne, instalacje i urządzenia c.o., parowe, wod.-kan., c.w.u., systemy wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, agregaty wody lodowej, instalacje i urządzenia gazów medycznych, stacje uzdatniania wody, pompy, kompresory, instalacje p.poż. dźwigi itp).
3. Nadzór nad wykonywaniem przez firmy zewnętrzne usług eksploatacyjnych w zakresie obsługi, konserwacji, napraw, i usuwania awarii związanych z instalacjami elektrycznymi, wentylacji mechanicznej, sieci strukturalnych i teletechnicznych wszystkich budynków i innych obiektów w SPWSZ wraz z rozliczeniem wykonywanych usług.
4. Wsparcie przy nadzorze nad serwisowaniem i konserwacją ww. instalacji i urządzeń oraz rozliczaniem ww. usług.
5. Wsparcie w sprawozdawczości z pracy firm serwisowych oraz pracowników technicznych.
6. Przygotowanie sprawozdań do GUS w zakresie prowadzonych zadań.
7. Przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia na potrzeby realizacji remontów i inwestycji.
8. Udział w opracowaniu rocznych i wieloletnich planów rzeczowo-finansowych dla zadań inwestycyjnych i remontowych.
9. Opiniowanie i odbiór dokumentacji technicznej i projektowej, sprawdzanie i opisywanie faktur.


Wymagania:


1. Wykształcenie min. średnie
2. Dobra obsługa komputera z oprogramowaniem MS Office.


Mile widziane:


1. Wykształcenie wyższe techniczne
2. Doświadczenie zawodowe związane z nadzorem nad eksploatacją obiektów budowlanych pod względem utrzymania sprawności technicznej instalacji, przyłączy i sieci elektrycznych i teletechnicznych.
3. Znajomość :
3.1. zagadnień związanych z systemami elektroenergetycznymi
3.2. zagadnień związanych z wytwarzaniem i przesyłem ciepła oraz umiejętność prowadzenia eksploatacji instalacji i urządzeń ciepłowniczych.
3.3. zagadnień związanych z przesyłem i zużyciem gazu.
3.4. przepisów branżowych.


Oferujemy:


1. Interesującą i pełną wyzwań pracę
2. Stabilne warunki zatrudnienia.

CV prosimy przesyłać na adres dkp@spwsz.szczecin.pl, lub składać osobiście w Dziale Kadr i Płac Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, ul. Arkońska 4, Szczecin (wejście od ul. Broniewskiego 2) II piętro, pok. 304.
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.


Termin składania ofert do dnia 21 stycznia 2019 r.

« powrót
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij