28
01.2020

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej

Drukuj

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie
ul. Arkońska 4

w porozumieniu ze Szczecińską Izbą Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie
ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w:

1. Oddziale Gruźlicy, Chorób Płuc i Alergologii w Zdunowie.


        Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o składanie dokumentów określonych § 12 ust. 1 i 3 na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2018 r., poz. 393). Kwalifikacje wymagane od kandydata określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. Nr 151 poz. 896).

          Oferty prosimy składać w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia pod adresem Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin w zamkniętej kopercie z imieniem, nazwiskiem, adresem i nr telefonu do kontaktu oferenta oraz z adnotacją „Konkurs ofert na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału NAZWA”.
Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskać w Dyrekcji Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie
         Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu 60 dni od daty upływu składania dokumentów. O terminie i miejscu przeprowadzania rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

« powrót
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij