13
06.2014

Obsługa bankowa

Drukuj

Niniejszym zapraszamy do złożenia oferty na :

 

Świadczenie usługi obsługi bankowej z wyodrębnieniem konta podstawowego i pomocniczych ( socjalny, płacowy, depozytowy i rachunki wyodrębnione dla rozliczania projektów unijnych) wraz z możliwością udzielenia kredytu w rachunku bieżącym dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie z siedzibą przy ul. Arkońskiej 4, przez okres 60 miesięcy.

 

Zapytanie ofertowe ( 13.06.2014 14:30) 

Zapytanie ofertowe - zmiana terminu składania ofert ( 17.06.2014 18:00)   

Załącznik nr 1 - obsługa bankowa ( 13.06.2014 14:30)

Załącznik nr 2 - oświadczenie ( 13.06.2014 14:30) 

 


 WYNIKI:

„Komisja przeprowadziła weryfikację złożonych ofert, w wyniku czego wybrano Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA Regionalne Centrum Korporacyjne w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie (70-404) przy ul. Niepodległości 40. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.” 

 

« powrót
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij